Article

ความรู้ dw

นักลงทุนและผู้ออกDW ต่างเป้าหมายแต่ทางเดียวกัน
November 13, 2019


DW คือ ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่นักลงทุนผู้ถือในการซื้อ/ขาย หุ้นอ้างอิงได้ตามราคาและช่วงเวลาที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม หรือถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆ ก็คือ DW มีลักษณะคล้าย Warrant ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ เพียงแต่ผู้ออก DW นั่นไม่ใช่เจ้าของบริษัทหุ้นเหมือนกับ Warrant โดยผู้ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น

 

นักลงทุนต้องการซื้อ DW24 ที่มีค่า Effective Gearing  4 เท่า ในราคา 0.28 บาทจำนวน 10,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,800 บาท

ผู้ออกจะนำเงินที่นักลงทุนซื้อ DW มาคูณกับ ค่า Effective Gearing  (2,800 x 4)เท่ากับมูลค่าที่ต้องซื้อหุ้นอ้างอิง 11,200 บาท (กำหนดให้หุ้นราคา 11.20 บาท เพราฉะนั้นผู้ออกจะมีหุ้นแม่ 1,000 หุ้น)เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเอง

เมื่อเวลาผ่านไป 2 วัน หุ้นแม่กำไร 5%

นักลงทุนขาย DW ได้กำไร 20% ได้เงินเท่ากับ 2,800 + 560 = 3,360 บาท กำไร 560 บาท ส่วนผู้ออกจะขายหุ้นแม่ออกทั้งหมด ได้เงินเท่ากับ 11,200 + 560 = 11,760 บาท กำไร 560 บาท
แต่ DW ตัวนี้มี Time Decay 0.005 บาท/วัน เพราะฉะนั้นนักลงทุนจะถูกหักค่า Time Decay 1 บาท/หุ้นอ้างอิง เพราะฉะนั้นผู้ออกจะได้รับเงิน 10,000 x 0.01 = 100 บาท นั่นเอง ผู้ออกจะต้องจ่ายเงินคืนให้นักลงทุนคือ (2,800 + 560) – 100 = 3,260 บาทนั่นเอง

 

กำไรของนักลงทุนคือ กำไรจากการขาย DW – Time Decay

ส่วนผู้ออกมีรายได้จาก Time Decay นั่นเอง

เป้าหมายของนักลงทุนและผู้ออก ถึงจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถจับมือเดินไปด้วยกันได้

ต่อให้นักลงทุนเทรด DW ได้กำไรเป็นมหาศาลมากแค่ไหน ก็ไม่ดี้ผลอะไรกับผู้ออกเพราะผู้ออกไม่ได้มีส่วนได้หรือส่วนเสียจากผลกำไรหรือขาดทุนของนักลงทุน แต่จะได้เงินมาจาก
Time Decayของ DW ตัวนั้นๆ ซึ่งให้พูดเข้าใจง่ายๆ ก็คือเป้าหมายของนักลงทุนคือการเทรดเพื่อกำไร ส่วนผู้ออก คือต้องการให้นักลงทุนมาเทรด DW เยอะๆ นั่นเอง