งานสัมมนา

" เทรด DW สบายๆสไตล์โค้ชฮอลล์ "
บรรยายโดย คุณ ทวีวัฒน์ พฤกษ์ศรีตระกูล (จากเพจ Hallzentrade)


หาไฟล์ภาพไม่เจอ

รายละเอียดงานสัมมนา


- กระบวนการตัดสินใจในการเทรด DW

- Indicator ที่โค้ชฮอลล์ใช้ในการเลือก DW

- วิธีการคัดหุ้นอ้างอิงเพื่อมาเล่น DW

- เทคนิคการเลือก DW สไตล์โค้ชฮอลล์

วัน-เวลาและสถานที่สัมมนา


วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ Victor Club @ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 2

กำหนดการ


8:30 น.                  เริ่มลงทะเบียน

9:00 - 10:30 น.     สัมมนาช่วงที่1

10:31 - 10:45 น.     พักเบรค

10:46 - 12:00 น.    สัมมนาช่วงที่2

หาไฟล์ภาพไม่เจอ


ลงทะเบียนสัมมนา


ช่องทางที่ท่านได้รับข่าวสารครั้งนี้ *

อื่นๆ