ค้นหา / เปรียบเทียบ DWDW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (THB/DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1903A
Call
7.36
-1.27%
-0.0015
0.12
0.44
47.68%
-52.51% OTM
22.12%
29-Mar-2019
AAV24C1904A
Call
6.52
-0.92%
-0.0018
0.20
0.66
46.64%
-49.10% OTM
22.12%
30-Apr-2019
ADVA24C1904A
Call
8.76
-0.88%
-0.0037
0.42
0.94
32.95%
-30.67% OTM
14.76%
30-Apr-2019
ADVA24C1905A
Call
7.03
-0.68%
-0.0014
0.21
0.38
37.08%
-34.00% OTM
14.76%
31-May-2019
AMAT24C1811A
Call
8.71
-3.19%
-0.0054
0.17
0.65
66.45%
-17.82% OTM
41.77%
30-Nov-2018
ANAN24C1811A
Call
10.38
-2.49%
-0.0042
0.17
0.82
49.71%
-8.63% OTM
29.62%
30-Nov-2018
AOT24C1811A
Call
17.46
-10.42%
-0.0010
0.01
0.07
53.85%
-48.16% OTM
25.50%
30-Nov-2018
AOT24C1901A
Call
12.38
-2.48%
-0.0015
0.06
0.30
37.96%
-37.96% OTM
25.50%
31-Jan-2019
AOT24C1904A
Call
8.28
-0.95%
-0.0020
0.21
0.71
36.27%
-37.44% OTM
25.50%
30-Apr-2019
AP24C1901A
Call
10.33
-2.31%
-0.0009
0.04
0.26
44.61%
-42.98% OTM
29.22%
31-Jan-2019
BA24C1901A
Call
12.23
-3.17%
-0.0003
0.01
0.10
43.06%
-55.74% OTM
23.35%
31-Jan-2019
BANP24C1812A
Call
13.25
-7.08%
-0.0007
0.01
0.08
59.20%
-62.34% OTM
22.14%
14-Dec-2018
BANP24C1904A
Call
6.88
-0.90%
-0.0014
0.15
0.59
43.56%
-44.11% OTM
22.14%
30-Apr-2019
BBL24C1812A
Call
10.03
-0.88%
-0.0051
0.58
2.77
32.81%
1.46% ITM
21.50%
14-Dec-2018
BBL24C1902A
Call
10.42
-1.40%
-0.0022
0.16
0.79
34.62%
-28.20% OTM
21.50%
28-Feb-2019
BCH24C1811A
Call
14.86
-4.23%
-0.0034
0.08
0.62
42.52%
-15.69% OTM
42.69%
30-Nov-2018
BCP24C1811A
Call
13.45
-7.64%
-0.0015
0.02
0.21
61.32%
-42.89% OTM
21.41%
30-Nov-2018
BCP24C1904A
Call
8.24
-1.09%
-0.0008
0.07
0.45
38.75%
-47.13% OTM
21.41%
30-Apr-2019
BCPG24C1903A
Call
6.28
-1.07%
-0.0017
0.16
0.54
52.72%
-48.87% OTM
54.43%
29-Mar-2019
BDMS24C1811A
Call
19.99
-7.78%
-0.0016
0.02
0.16
40.92%
-27.27% OTM
19.34%
30-Nov-2018
BDMS24C1812A
Call
15.61
-5.90%
-0.0006
0.01
0.06
45.86%
-38.86% OTM
19.34%
14-Dec-2018
BDMS24C1905A
Call
4.73
-0.53%
-0.0008
0.16
0.30
51.95%
-35.06% OTM
19.34%
31-May-2019
BEAU24C1901A
Call
5.82
-2.55%
-0.0013
0.05
0.17
87.02%
-114.43% OTM
66.09%
31-Jan-2019
BEAU24C1902A
Call
5.72
-2.33%
-0.0005
0.02
0.07
83.94%
-156.51% OTM
66.09%
28-Feb-2019
BEAU24C1903A
Call
3.53
-0.78%
-0.0033
0.42
0.84
89.54%
-61.93% OTM
66.09%
29-Mar-2019
BEC24C1812A
Call
9.40
-6.12%
-0.0006
0.01
0.07
79.64%
-80.00% OTM
35.70%
14-Dec-2018
BEM24C1902A
Call
8.55
-1.17%
-0.0019
0.16
0.83
39.67%
-26.73% OTM
27.29%
28-Feb-2019
BGRI24C1901A
Call
6.36
-0.78%
-0.0046
0.59
3.48
47.43%
-9.14% OTM
33.53%
31-Jan-2019
BGRI24C1902A
Call
5.44
-0.83%
-0.0017
0.21
1.06
56.42%
-24.28% OTM
33.53%
28-Feb-2019
BH24C1811A
Call
15.28
-9.26%
-0.0009
0.01
0.04
58.58%
-48.23% OTM
18.44%
30-Nov-2018
BH24C1902A
Call
7.53
-0.96%
-0.0043
0.45
0.89
41.81%
-21.71% OTM
18.44%
28-Feb-2019
BIG24C1812A
Call
9.35
-5.87%
-0.0006
0.01
0.05
78.56%
-75.43% OTM
42.82%
14-Dec-2018
BJC24C1901A
Call
8.95
-1.71%
-0.0029
0.17
0.69
45.53%
-31.92% OTM
29.37%
31-Jan-2019
BLA24C1903A
Call
6.97
-0.85%
-0.0014
0.17
0.91
42.45%
-28.00% OTM
43.18%
29-Mar-2019
BPP24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0.05
N/A
N/A
100.00% ITM
25.28%
28-Feb-2019
BPP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0.27
N/A
N/A
100.00% ITM
25.28%
30-Apr-2019
BTS24C1901A
Call
14.65
-2.94%
-0.0012
0.04
0.33
34.36%
-39.57% OTM
13.83%
31-Jan-2019
CBG24C1811A
Call
12.26
-9.48%
-0.0009
0.01
0.07
74.53%
-66.44% OTM
42.79%
30-Nov-2018
CBG24C1901A
Call
6.15
-1.68%
-0.0025
0.15
0.54
68.16%
-50.72% OTM
42.79%
31-Jan-2019
CBG24C1903A
Call
5.34
-1.16%
-0.0016
0.14
0.43
65.55%
-71.12% OTM
42.79%
29-Mar-2019
CENT24C1901A
Call
8.69
-2.18%
-0.0011
0.05
0.28
52.35%
-49.18% OTM
31.10%
31-Jan-2019
CENT24C1902A
Call
6.35
-1.11%
-0.0021
0.19
0.77
53.82%
-35.87% OTM
31.10%
28-Feb-2019
CHG24C1811A
Call
11.40
-3.27%
-0.0026
0.08
0.72
50.38%
-13.66% OTM
38.23%
30-Nov-2018
CK24C1901A
Call
9.13
-1.59%
-0.0008
0.05
0.45
43.06%
-27.33% OTM
30.77%
31-Jan-2019
CKP24C1811A
Call
8.44
-1.29%
-0.0063
0.49
1.72
48.01%
0.79% ITM
57.30%
30-Nov-2018
CPAL24C1811A
Call
14.06
-10.07%
-0.0010
0.01
0.05
66.39%
-60.57% OTM
27.66%
30-Nov-2018
CPAL24C1901A
Call
14.02
-2.88%
-0.0009
0.03
0.16
35.65%
-40.57% OTM
27.66%
31-Jan-2019
CPAL24C1903A
Call
8.00
-1.08%
-0.0019
0.18
0.56
40.47%
-35.74% OTM
27.66%
29-Mar-2019
CPF24C1901A
Call
10.65
-1.94%
-0.0021
0.11
0.49
39.92%
-31.48% OTM
23.51%
31-Jan-2019
CPF24C1902A
Call
9.38
-1.58%
-0.0006
0.04
0.16
41.06%
-39.46% OTM
23.51%
28-Feb-2019
CPF24C1903A
Call
6.83
-0.67%
-0.0007
0.11
0.31
39.23%
-17.88% OTM
23.51%
29-Mar-2019
CPF24C1904A
Call
5.39
-0.39%
-0.0018
0.46
1.03
39.79%
-8.63% OTM
23.51%
30-Apr-2019
CPN24C1901A
Call
10.14
-1.77%
-0.0027
0.15
0.49
40.35%
-28.75% OTM
28.20%
31-Jan-2019
DELT24C1901A
Call
6.00
-0.75%
-0.0041
0.55
1.19
49.94%
-8.72% OTM
7.94%
31-Jan-2019
DTAC24C1901A
Call
5.54
-1.18%
-0.0034
0.29
0.91
65.65%
-29.72% OTM
47.29%
31-Jan-2019
EA24C1901A
Call
5.26
-1.41%
-0.0042
0.30
0.88
75.19%
-45.62% OTM
51.18%
31-Jan-2019
EGCO24C1901A
Call
10.36
-1.86%
-0.0026
0.14
0.63
40.32%
-30.38% OTM
18.16%
31-Jan-2019
EPG24C1902A
Call
5.47
-1.17%
-0.0018
0.15
0.55
65.04%
-48.32% OTM
36.12%
28-Feb-2019
ERW24C1904A
Call
3.64
-0.46%
-0.0018
0.38
0.91
68.18%
-26.58% OTM
38.19%
30-Apr-2019
ESSO24C1812A
Call
9.87
-3.62%
-0.0018
0.05
0.34
59.74%
-32.86% OTM
35.84%
14-Dec-2018
ESSO24C1902A
Call
4.83
-0.87%
-0.0023
0.26
0.87
65.92%
-31.57% OTM
35.84%
28-Feb-2019
GFPT24C1812A
Call
7.02
-1.28%
-0.0032
0.25
1.23
56.11%
-4.55% OTM
46.41%
14-Dec-2018
GGC24C1812A
Call
10.03
-6.35%
-0.0006
0.01
0.10
75.49%
-77.16% OTM
34.57%
14-Dec-2018
GGC24C1901A
Call
6.45
-1.48%
-0.0013
0.09
0.57
61.06%
-37.65% OTM
34.57%
31-Jan-2019
GLOB24C1903A
Call
5.81
-0.86%
-0.0022
0.25
0.75
52.36%
-36.67% OTM
34.70%
29-Mar-2019
GPSC24C1812A
Call
14.68
-6.64%
-0.0007
0.01
0.06
51.63%
-49.72% OTM
29.64%
14-Dec-2018
GPSC24C1904A
Call
5.13
-0.62%
-0.0018
0.29
0.64
51.27%
-31.93% OTM
29.64%
30-Apr-2019
GUNK24C1812A
Call
9.42
-2.61%
-0.0023
0.09
0.56
54.51%
-20.07% OTM
39.39%
14-Dec-2018
GUNK24C1903A
Call
5.32
-0.52%
-0.0014
0.27
0.95
46.78%
-13.16% OTM
39.39%
29-Mar-2019
HANA24C1903A
Call
6.00
-0.88%
-0.0018
0.20
0.80
50.79%
-36.01% OTM
35.57%
29-Mar-2019
HMPR24C1901A
Call
8.05
-1.14%
-0.0020
0.18
0.97
42.79%
-17.33% OTM
24.88%
31-Jan-2019
INTU24C1901A
Call
13.45
-2.38%
-0.0012
0.05
0.32
34.14%
-32.30% OTM
13.48%
31-Jan-2019
IRPC24C1812A
Call
17.89
-5.27%
-0.0005
0.01
0.15
37.80%
-28.13% OTM
23.14%
14-Dec-2018
ITD24C1902A
Call
6.46
-1.14%
-0.0015
0.13
0.62
53.39%
-36.67% OTM
35.98%
28-Feb-2019
IVL24C1812A
Call
15.21
-5.83%
-0.0012
0.02
0.14
46.86%
-39.45% OTM
39.28%
14-Dec-2018
IVL24C1901A
Call
7.58
-1.20%
-0.0025
0.21
0.72
46.71%
-20.68% OTM
39.28%
31-Jan-2019
KBAN24C1902A
Call
7.49
-0.98%
-0.0042
0.43
1.56
42.44%
-22.76% OTM
25.60%
28-Feb-2019
KBAN24C1903A
Call
8.21
-1.08%
-0.0017
0.16
0.64
39.38%
-34.72% OTM
25.60%
29-Mar-2019
KCE24C1901A
Call
7.11
-1.59%
-0.0018
0.11
0.51
56.66%
-37.81% OTM
41.02%
31-Jan-2019
KKP24C1812A
Call
16.81
-4.88%
-0.0024
0.05
0.30
38.96%
-27.16% OTM
16.43%
14-Dec-2018
KTB24C1811A
Call
18.91
-5.26%
-0.0032
0.06
0.57
36.35%
-16.67% OTM
27.84%
30-Nov-2018
LH24C1903A
Call
10.21
-1.39%
-0.0006
0.04
0.39
34.77%
-39.42% OTM
16.85%
29-Mar-2019
LPN24C1812A
Call
12.54
-4.06%
-0.0020
0.05
0.32
48.80%
-29.43% OTM
37.10%
14-Dec-2018
MAJO24C1902A
Call
6.79
-0.91%
-0.0025
0.27
0.77
45.81%
-22.27% OTM
16.24%
28-Feb-2019
MC24C1812A
Call
9.44
-3.32%
-0.0017
0.05
0.39
60.35%
-30.25% OTM
21.58%
14-Dec-2018
MEGA24C1812A
Call
13.70
-6.06%
-0.0006
0.01
0.09
53.21%
-47.54% OTM
32.78%
14-Dec-2018
MEGA24C1903A
Call
5.49
-0.63%
-0.0014
0.23
0.87
48.77%
-20.44% OTM
32.78%
29-Mar-2019
MINT24C1812A
Call
17.52
-6.17%
-0.0006
0.01
0.12
41.52%
-36.00% OTM
29.23%
14-Dec-2018
MINT24C1901A
Call
7.64
-0.96%
-0.0023
0.24
1.21
42.25%
-12.89% OTM
29.23%
31-Jan-2019
MINT24C1902A
Call
7.82
-1.26%
-0.0018
0.14
0.72
45.19%
-34.11% OTM
29.23%
28-Feb-2019
MONO24C1812A
Call
7.13
-6.98%
-0.0007
0.01
0.04
113.79%
-152.26% OTM
35.70%
14-Dec-2018
MONO24C1812B
Call
9.44
-5.84%
-0.0006
0.01
0.05
77.61%
-73.87% OTM
35.70%
14-Dec-2018
MTC24C1812A
Call
4.01
-0.10%
-0.0012
1.17
2.27
46.01%
22.90% ITM
51.91%
14-Dec-2018
ORI24C1903A
Call
4.92
-0.79%
-0.0014
0.18
0.44
60.84%
-38.37% OTM
150.87%
29-Mar-2019
PTG24C1901A
Call
7.52
-2.04%
-0.0012
0.06
0.43
59.39%
-53.46% OTM
59.78%
31-Jan-2019
PTG24C1902A
Call
8.89
-2.76%
-0.0003
0.01
0.09
56.07%
-103.27% OTM
59.78%
28-Feb-2019
PTT24C1812A
Call
12.81
-3.52%
-0.0028
0.08
0.51
44.78%
-22.99% OTM
36.07%
14-Dec-2018
PTTE24C1811A
Call
16.34
-6.77%
-0.0027
0.04
0.23
47.41%
-28.50% OTM
37.40%
30-Nov-2018
PTTE24C1901A
Call
7.98
-1.54%
-0.0057
0.37
1.02
49.16%
-30.62% OTM
37.40%
31-Jan-2019
PTTG24C1812A
Call
17.50
-7.87%
-0.0008
0.01
0.06
46.54%
-50.68% OTM
29.58%
14-Dec-2018
PTTG24C1901A
Call
8.47
-1.89%
-0.0036
0.19
0.52
50.46%
-40.18% OTM
29.58%
31-Jan-2019
PTTG24C1904A
Call
5.95
-0.76%
-0.0038
0.50
0.97
47.36%
-38.91% OTM
29.58%
30-Apr-2019
QH24C1812A
Call
17.59
-6.58%
-0.0007
0.01
0.12
42.59%
-39.14% OTM
26.08%
14-Dec-2018
RATC24C1902A
Call
8.22
-1.04%
-0.0017
0.16
0.67
39.31%
-22.72% OTM
11.38%
28-Feb-2019
ROBI24C1901A
Call
8.96
-1.68%
-0.0024
0.14
0.48
45.15%
-31.00% OTM
38.52%
31-Jan-2019
ROBI24C1903A
Call
6.08
-0.67%
-0.0032
0.48
1.12
44.61%
-20.52% OTM
38.52%
29-Mar-2019
RS24C1811A
Call
6.95
-5.64%
-0.0028
0.05
0.24
108.20%
-63.68% OTM
63.49%
30-Nov-2018
SAWA24C1812A
Call
9.80
-5.22%
-0.0031
0.06
0.35
70.86%
-58.82% OTM
47.95%
14-Dec-2018
SAWA24C1902A
Call
4.42
-0.74%
-0.0035
0.47
1.23
68.46%
-25.09% OTM
47.95%
28-Feb-2019
SCB24C1901A
Call
8.91
-1.34%
-0.0055
0.41
1.30
41.02%
-20.81% OTM
24.60%
31-Jan-2019
SCB24C1902A
Call
7.76
-0.97%
-0.0028
0.29
0.80
40.63%
-21.34% OTM
24.60%
28-Feb-2019
SCC24C1812A
Call
17.99
-7.40%
-0.0007
0.01
0.09
43.94%
-44.91% OTM
17.37%
14-Dec-2018
SCC24C1901A
Call
10.10
-1.31%
-0.0020
0.15
0.74
35.47%
-17.18% OTM
17.37%
31-Jan-2019
SCC24C1902A
Call
10.75
-1.63%
-0.0013
0.08
0.42
35.91%
-34.71% OTM
17.37%
28-Feb-2019
SGP24C1811A
Call
13.06
-8.66%
-0.0009
0.01
0.12
66.93%
-53.47% OTM
37.35%
30-Nov-2018
SGP24C1902A
Call
4.16
-0.64%
-0.0037
0.58
2.21
69.06%
-18.11% OTM
37.35%
28-Feb-2019
SIRI24C1903A
Call
7.25
-1.05%
-0.0013
0.12
0.57
44.61%
-39.02% OTM
25.95%
29-Mar-2019
SPAL24C1812A
Call
18.63
-6.55%
-0.0007
0.01
0.08
40.05%
-36.32% OTM
18.64%
14-Dec-2018
SPRC24C1903A
Call
6.67
-0.75%
-0.0014
0.19
0.92
42.24%
-23.31% OTM
17.87%
29-Mar-2019
STA24C1902A
Call
5.09
-0.73%
-0.0029
0.39
1.20
57.79%
-19.94% OTM
71.04%
28-Feb-2019
STEC24C1901A
Call
6.18
-0.66%
-0.0043
0.65
1.65
45.74%
-4.86% OTM
34.04%
31-Jan-2019
TASC24C1903A
Call
5.79
-0.81%
-0.0015
0.19
0.74
51.15%
-32.62% OTM
40.79%
29-Mar-2019
TCAP24C1903A
Call
7.96
-0.98%
-0.0016
0.16
0.63
39.07%
-30.74% OTM
21.56%
29-Mar-2019
THAI24C1901A
Call
7.68
-1.98%
-0.0012
0.06
0.35
57.31%
-49.47% OTM
52.99%
31-Jan-2019
THAN24C1903A
Call
3.75
-0.46%
-0.0024
0.52
1.10
67.24%
-14.58% OTM
45.18%
29-Mar-2019
TISC24C1812A
Call
17.67
-7.37%
-0.0007
0.01
0.06
44.66%
-45.62% OTM
15.95%
14-Dec-2018
TISC24C1904A
Call
6.23
-0.78%
-0.0028
0.36
0.73
45.47%
-38.44% OTM
15.95%
30-Apr-2019
TKN24C1811A
Call
10.99
-8.30%
-0.0008
0.01
0.09
78.71%
-62.96% OTM
43.69%
30-Nov-2018
TKN24C1812A
Call
8.74
-7.87%
-0.0008
0.01
0.07
96.55%
-134.63% OTM
43.69%
14-Dec-2018
TKN24C1903A
Call
5.31
-1.16%
-0.0012
0.10
0.43
66.02%
-71.95% OTM
43.69%
29-Mar-2019
TMB24C1901A
Call
12.19
-2.63%
-0.0005
0.02
0.22
39.70%
-42.48% OTM
31.44%
31-Jan-2019
TMB24C1902A
Call
7.22
-0.98%
-0.0013
0.13
0.83
44.20%
-23.89% OTM
31.44%
28-Feb-2019
TOA24C1812A
Call
12.12
-4.86%
-0.0010
0.02
0.18
54.77%
-40.10% OTM
31.62%
14-Dec-2018
TOP24C1901A
Call
12.09
-2.83%
-0.0014
0.05
0.19
41.37%
-47.77% OTM
30.33%
31-Jan-2019
TOP24C1902A
Call
8.22
-1.36%
-0.0042
0.31
0.79
44.20%
-36.23% OTM
30.33%
28-Feb-2019
TOP24C1903A
Call
8.27
-1.35%
-0.0030
0.22
0.56
43.20%
-49.90% OTM
30.33%
29-Mar-2019
TPI24C1902A
Call
9.70
-1.60%
-0.0008
0.05
0.39
39.81%
-38.52% OTM
33.23%
28-Feb-2019
TPIP24C1901A
Call
8.20
-1.48%
-0.0016
0.11
0.52
46.87%
-27.59% OTM
24.56%
31-Jan-2019
TTA24C1902A
Call
11.28
-2.19%
-0.0004
0.02
0.17
39.02%
-51.34% OTM
31.38%
28-Feb-2019
TU24C1901A
Call
11.65
-2.32%
-0.0009
0.04
0.29
39.30%
-37.08% OTM
26.57%
31-Jan-2019
TVO24C1903A
Call
5.59
-0.80%
-0.0013
0.16
0.81
52.97%
-33.29% OTM
18.18%
29-Mar-2019
UNIQ24C1811A
Call
15.13
-7.98%
-0.0008
0.01
0.12
55.31%
-39.50% OTM
49.40%
30-Nov-2018
UV24C1812A
Call
10.10
-5.05%
-0.0010
0.02
0.14
67.61%
-53.71% OTM
33.18%
14-Dec-2018
WHA24C1811A
Call
19.77
-8.77%
-0.0009
0.01
0.10
43.74%
-32.61% OTM
34.74%
30-Nov-2018
WHA24C1902A
Call
6.34
-0.68%
-0.0023
0.34
1.04
43.79%
-12.56% OTM
34.74%
28-Feb-2019
WHAU24C1812A
Call
15.78
-6.26%
-0.0006
0.01
0.13
46.64%
-41.80% OTM
33.60%
14-Dec-2018
WHAU24C1902A
Call
5.91
-0.80%
-0.0018
0.22
1.07
50.75%
-20.49% OTM
33.60%
28-Feb-2019
WORK24C1812A
Call
10.38
-6.02%
-0.0006
0.01
0.08
71.09%
-67.87% OTM
51.36%
14-Dec-2018
WORK24C1903A
Call
5.87
-1.21%
-0.0010
0.08
0.38
60.04%
-66.91% OTM
51.36%
29-Mar-2019
COM724C1811A
Call
9.75
-2.11%
-0.0051
0.24
1.08
49.68%
-5.99% OTM
36.31%
30-Nov-2018

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Bid Underlying กับ BidDW )