ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2101A
Call
10.64
-2.13%
3
0.17
0.48
45.00%
-17.55% OTM
19.50%
29-Jan-2021
AMAT24C2103A
Call
3.14
-0.26%
6
0.69
1.40
70.00%
13.55% ITM
47.96%
31-Mar-2021
AOT24C2012A
Call
5.10
-0.19%
5
1.15
2.18
52.00%
22.14% ITM
44.57%
18-Dec-2020
AWC24C2103A
Call
3.73
-0.30%
3
0.94
1.62
60.00%
7.20% ITM
48.26%
31-Mar-2021
BANP24C2011A
Call
15.37
-24.01%
1
0.03
0.29
90.00%
-12.71% OTM
50.51%
30-Nov-2020
BBL24C2102A
Call
4.52
-0.33%
2
1.92
3.50
52.00%
10.32% ITM
35.28%
24-Feb-2021
BDMS24C2101A
Call
5.61
-0.67%
3
0.46
1.13
55.00%
1.82% ITM
28.93%
29-Jan-2021
BGRI24C2101A
Call
5.22
-0.86%
2
0.48
1.29
65.00%
-3.00% OTM
36.78%
29-Jan-2021
BH24C2102A
Call
6.49
-0.85%
3
0.35
0.96
50.00%
-9.49% OTM
37.96%
24-Feb-2021
BTS24C2012A
Call
17.87
-10.81%
9
0.01
0.17
60.00%
-20.75% OTM
28.60%
18-Dec-2020
CBG24C2102A
Call
4.91
-1.11%
2
0.46
0.96
74.00%
-21.33% OTM
38.31%
24-Feb-2021
CENT24C2011A
Call
18.48
-21.11%
1
0.06
0.45
80.00%
-7.96% OTM
48.66%
30-Nov-2020
CK24C2102A
Call
5.80
-1.14%
4
0.21
0.67
62.00%
-18.99% OTM
34.50%
24-Feb-2021
CKP24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
75.00%
-21.63% OTM
51.95%
30-Nov-2020
COM724C2012A
Call
8.67
-3.99%
2
0.11
0.62
76.58%
-10.59% OTM
41.68%
18-Dec-2020
CPAL24C2103A
Call
6.24
-0.58%
4
0.44
1.07
43.00%
-8.14% OTM
21.76%
31-Mar-2021
CPF24C2012A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-24.98% OTM
31.29%
18-Dec-2020
CPN24C2011A
Call
23.71
-31.76%
2
0.02
0.22
72.00%
-11.38% OTM
44.83%
30-Nov-2020
CPN24C2102A
Call
3.65
-0.26%
4
1.06
1.77
62.00%
18.13% ITM
44.83%
24-Feb-2021
CRC24C2101A
Call
5.63
-1.32%
3
0.22
0.93
70.00%
-13.95% OTM
47.73%
29-Jan-2021
DTAC24C2012A
Call
17.49
-13.72%
7
0.01
0.12
70.00%
-27.21% OTM
36.54%
18-Dec-2020
EA24C2101A
Call
5.86
-1.31%
3
0.25
0.83
67.00%
-13.06% OTM
38.05%
29-Jan-2021
ESSO24C2012A
Call
9.67
-6.42%
3
0.05
0.34
85.00%
-20.02% OTM
43.31%
18-Dec-2020
GFPT24C2012A
Call
10.45
-6.47%
5
0.03
0.25
70.00%
-20.05% OTM
34.56%
18-Dec-2020
GPSC24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
72.00%
-29.13% OTM
40.89%
30-Nov-2020
GULF24C2101A
Call
6.51
-1.54%
3
0.22
1.00
65.00%
-15.54% OTM
35.86%
29-Jan-2021
GUNK24C2012A
Call
15.21
-7.93%
6
0.02
0.25
60.00%
-16.84% OTM
33.45%
18-Dec-2020
HANA24C2012A
Call
7.68
-3.81%
2
0.12
0.61
84.00%
-11.28% OTM
62.61%
18-Dec-2020
IRPC24C2012A
Call
8.47
-2.61%
3
0.15
0.97
65.00%
-2.10% OTM
39.61%
18-Dec-2020
IVL24C2012A
Call
7.75
-2.28%
1
0.52
3.51
70.00%
-1.14% OTM
46.50%
18-Dec-2020
JMT24C2011A
Call
11.76
-6.26%
1
0.14
1.25
80.00%
2.51% ITM
53.27%
30-Nov-2020
KBAN24C2012A
Call
8.26
-1.22%
1
0.93
3.64
52.00%
5.50% ITM
43.34%
18-Dec-2020
KBAN24C2103A
Call
3.48
-0.16%
6
2.24
1.85
52.00%
22.85% ITM
43.34%
31-Mar-2021
KTB24C2101A
Call
5.14
-0.81%
3
0.48
2.22
65.00%
-1.68% OTM
30.42%
29-Jan-2021
KTC24C2011A
Call
6.13
-0.48%
4
0.55
1.94
78.00%
18.37% ITM
24.75%
30-Nov-2020
MINT24C2011A
Call
10.77
-6.74%
1
0.24
1.07
88.00%
1.85% ITM
60.82%
30-Nov-2020
MTC24C2103A
Call
4.60
-0.71%
4
0.37
0.79
65.00%
-18.06% OTM
35.89%
31-Mar-2021
OSP24C2101A
Call
6.83
-1.35%
5
0.15
0.64
60.00%
-13.33% OTM
28.08%
29-Jan-2021
PTG24C2102A
Call
5.49
-1.33%
4
0.20
0.60
70.00%
-25.41% OTM
35.06%
24-Feb-2021
PTT24C2101A
Call
6.46
-1.04%
4
0.25
1.01
55.00%
-6.34% OTM
33.60%
29-Jan-2021
PTTE24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
70.00%
-26.41% OTM
35.09%
30-Nov-2020
PTTE24C2103A
Call
3.67
-0.36%
2
1.34
1.27
65.00%
2.79% ITM
35.09%
31-Mar-2021
PTTG24C2101A
Call
4.06
-0.58%
2
0.72
1.30
75.00%
6.78% ITM
38.54%
29-Jan-2021
RATC24C2012A
Call
12.02
-7.23%
3
0.05
0.27
68.00%
-19.48% OTM
25.67%
18-Dec-2020
S5024C2012A
Call
N/A
N/A
N/A
0
0.01
50.00%
-27.52% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012B
Call
17.79
-5.16%
2
0.10
0.19
39.40%
-13.84% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012C
Call
23.07
-7.16%
1
0.19
0.48
34.40%
-16.21% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012D
Call
20.13
-4.92%
0
0.44
0.99
33.00%
-11.33% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012E
Call
18.10
-3.48%
0
0.89
1.76
32.40%
-7.75% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012F
Call
15.23
-2.51%
0
1.71
2.87
33.70%
-4.86% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012G
Call
13.33
-1.78%
0
2.46
1.80
34.00%
-1.80% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012H
Call
10.83
-1.06%
0
3.78
2.24
35.00%
2.62% ITM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2012I
Call
9.36
-0.68%
1
5.25
1.08
35.00%
6.20% ITM
22.97%
29-Dec-2020
S5024C2103A
Call
7.86
-0.46%
1
1.62
1.40
30.10%
-1.80% OTM
22.97%
30-Mar-2021
S5024P2012A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.70%
-54.81% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024P2012B
Put
-13.44
-6.82%
5
0.03
0.04
51.20%
-32.38% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024P2012C
Put
-20.16
-9.05%
11
0.01
0.02
32.10%
-32.38% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024P2012D
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
31.10%
-38.39% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024P2012E
Put
N/A
-0.90%
111
0.01
N/A
33.20%
-44.98% OTM
22.97%
29-Dec-2020
S5024P2103A
Put
-13.29
-1.74%
6
0.10
0.12
31.00%
-38.39% OTM
22.97%
30-Mar-2021
S5024P2103B
Put
-8.76
-1.76%
1
0.68
0.65
42.00%
-44.98% OTM
22.97%
30-Mar-2021
S5024P2103C
Put
-9.11
-1.46%
1
0.91
0.91
37.50%
-32.38% OTM
22.97%
30-Mar-2021
SAWA24C2103A
Call
3.88
-0.52%
3
0.56
1.00
70.00%
-9.17% OTM
44.17%
31-Mar-2021
SCB24C2012A
Call
6.86
-0.77%
1
0.87
1.70
55.00%
10.46% ITM
35.05%
18-Dec-2020
SCC24C2012A
Call
17.15
-5.78%
2
0.10
0.47
43.00%
-10.19% OTM
23.63%
18-Dec-2020
STA24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
95.00%
-32.43% OTM
67.51%
30-Nov-2020
TASC24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
70.00%
-32.06% OTM
66.83%
30-Nov-2020
TISC24C2102A
Call
4.75
-0.57%
2
0.96
1.44
60.00%
-1.25% OTM
28.22%
24-Feb-2021
TOP24C2101A
Call
4.19
-0.63%
3
0.50
1.07
75.00%
4.55% ITM
47.92%
29-Jan-2021
TQM24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
82.00%
-25.65% OTM
54.05%
30-Nov-2020
TQM24C2103A
Call
3.41
-0.62%
3
0.62
0.89
88.00%
-18.27% OTM
54.05%
31-Mar-2021
TTW24C2012A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-20.53% OTM
19.32%
18-Dec-2020
TU24C2011A
Call
15.46
-5.56%
1
0.16
1.41
60.00%
1.74% ITM
28.23%
30-Nov-2020
TU24C2103A
Call
4.55
-0.53%
6
0.33
0.95
60.00%
-9.04% OTM
28.23%
31-Mar-2021
VGI24C2012A
Call
8.08
-4.58%
2
0.11
0.60
88.00%
-14.56% OTM
50.55%
18-Dec-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )