ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1907A
Call
12.68
-3.99%
5
0.05
0.32
47.00%
-17.62% OTM
23.39%
31-Jul-2019
ADVA24C1906A
Call
11.59
-0.49%
2
0.92
5.30
34.00%
8.68% ITM
15.18%
28-Jun-2019
ADVA24C1907A
Call
19.52
-4.51%
2
0.10
0.97
32.00%
-13.49% OTM
15.18%
31-Jul-2019
ADVA24C1908A
Call
4.54
-0.11%
8
1.10
2.49
37.00%
23.52% ITM
15.18%
30-Aug-2019
ADVA24P1908A
Put
-10.91
-3.50%
14
0.02
0.11
38.00%
-49.18% OTM
15.18%
30-Aug-2019
AMAT24C1907A
Call
8.49
-1.69%
2
0.31
1.08
52.00%
-4.95% OTM
21.29%
31-Jul-2019
ANAN24C1907A
Call
7.12
-1.33%
2
0.32
1.22
58.00%
-1.40% OTM
23.85%
31-Jul-2019
AOT24C1906A
Call
34.26
-17.67%
2
0.03
0.38
37.00%
-6.20% OTM
15.20%
28-Jun-2019
AOT24C1910A
Call
6.60
-0.45%
5
0.48
1.16
35.00%
-2.74% OTM
15.20%
31-Oct-2019
AOT24P1907A
Put
-12.37
-2.52%
2
0.16
0.72
38.00%
-9.90% OTM
15.20%
31-Jul-2019
AP24C1906A
Call
5.59
-0.07%
22
0.69
2.44
48.00%
21.65% ITM
27.40%
28-Jun-2019
AP24C1907A
Call
14.96
-4.95%
7
0.03
0.28
44.00%
-19.52% OTM
27.40%
31-Jul-2019
BANP24C1907A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-35.87% OTM
20.99%
31-Jul-2019
BANP24C1907B
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-28.53% OTM
20.99%
31-Jul-2019
BANP24C1911A
Call
6.04
-0.59%
8
0.20
0.83
43.00%
-14.52% OTM
20.99%
29-Nov-2019
BANP24P1906A
Put
-21.42
-18.06%
6
0.01
0.15
46.00%
-12.79% OTM
20.99%
28-Jun-2019
BANP24P1908A
Put
-6.14
-0.84%
3
0.35
1.47
45.00%
-5.09% OTM
20.99%
30-Aug-2019
BBL24C1907A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
32.00%
-23.67% OTM
12.13%
31-Jul-2019
BBL24C1910A
Call
11.09
-1.15%
7
0.13
0.72
30.00%
-16.86% OTM
12.13%
31-Oct-2019
BCH24C1908A
Call
8.21
-1.17%
5
0.17
0.84
43.00%
-8.28% OTM
20.69%
30-Aug-2019
BCP24C1907A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-26.73% OTM
17.85%
31-Jul-2019
BCP24C1912A
Call
6.38
-0.58%
14
0.12
0.64
38.00%
-15.82% OTM
17.85%
13-Dec-2019
BCPG24C1906A
Call
7.49
-0.44%
4
0.54
2.10
53.00%
14.04% ITM
24.27%
28-Jun-2019
BDMS24C1907A
Call
6.48
-0.68%
2
0.62
3.86
50.00%
7.81% ITM
17.53%
31-Jul-2019
BDMS24C1909A
Call
8.26
-1.26%
4
0.22
1.75
43.00%
-18.05% OTM
17.53%
30-Sep-2019
BDMS24C1912A
Call
5.80
-0.45%
13
0.17
0.95
39.00%
-10.00% OTM
17.53%
13-Dec-2019
BDMS24P1908A
Put
-7.93
-1.86%
3
0.16
1.22
51.00%
-22.36% OTM
17.53%
30-Aug-2019
BEAU24C1907A
Call
8.42
-3.36%
10
0.03
0.12
70.00%
-20.32% OTM
60.71%
31-Jul-2019
BEAU24C1909A
Call
2.75
-0.22%
6
0.80
1.00
80.00%
28.82% ITM
60.71%
30-Sep-2019
BEM24C1906A
Call
16.41
-4.13%
2
0.11
1.54
43.00%
1.33% ITM
20.69%
28-Jun-2019
BEM24C1909A
Call
6.81
-0.65%
9
0.17
0.99
40.00%
-5.03% OTM
20.69%
30-Sep-2019
BEM24P1909A
Put
-9.19
-2.30%
11
0.04
0.31
45.00%
-49.67% OTM
20.69%
30-Sep-2019
BGRI24C1907A
Call
6.32
-0.86%
3
0.34
1.56
56.00%
5.16% ITM
24.99%
31-Jul-2019
BH24C1907A
Call
14.51
-3.74%
3
0.09
0.38
41.00%
-13.90% OTM
15.37%
31-Jul-2019
BH24C1910A
Call
6.18
-0.52%
3
0.62
1.12
40.00%
-5.86% OTM
15.37%
31-Oct-2019
BJC24C1906A
Call
26.97
-17.49%
3
0.02
0.27
44.00%
-8.10% OTM
21.13%
28-Jun-2019
BJC24C1910A
Call
5.39
-0.47%
5
0.43
1.16
45.00%
-4.21% OTM
21.13%
31-Oct-2019
BLAN24C1907A
Call
12.31
-1.82%
4
0.13
0.98
36.00%
-4.09% OTM
16.32%
31-Jul-2019
BPP24C1908A
Call
10.84
-1.80%
5
0.11
0.56
40.00%
-13.56% OTM
18.19%
30-Aug-2019
BPP24C1911A
Call
5.07
-0.32%
6
0.56
1.33
40.00%
-0.19% OTM
18.19%
29-Nov-2019
BTS24C1906A
Call
7.64
-0.08%
16
0.80
5.18
33.00%
14.94% ITM
22.09%
28-Jun-2019
BTS24C2001A
Call
5.19
-0.32%
12
0.25
1.10
38.00%
-7.67% OTM
22.09%
31-Jan-2020
BTS24P2001A
Put
-4.73
-0.44%
11
0.20
0.80
41.00%
-25.13% OTM
22.09%
31-Jan-2020
CBG24C1906A
Call
2.08
-0.01%
73
3.08
1.09
65.00%
92.76% ITM
51.69%
28-Jun-2019
CBG24C1906B
Call
6.84
-1.66%
1
0.71
1.65
84.00%
11.72% ITM
51.69%
28-Jun-2019
CBG24C1909A
Call
3.82
-0.49%
2
0.88
1.14
71.00%
-0.15% OTM
51.69%
30-Sep-2019
CENT24C1908A
Call
10.95
-3.33%
15
0.02
0.15
50.00%
-30.19% OTM
28.00%
30-Aug-2019
CENT24C1910A
Call
5.36
-0.59%
7
0.25
0.94
50.00%
-10.63% OTM
28.00%
31-Oct-2019
CHG24C1907A
Call
7.10
-0.83%
2
0.49
3.05
48.00%
4.88% ITM
25.11%
31-Jul-2019
CHG24C1911A
Call
2.84
-0.06%
20
0.83
2.07
45.00%
42.95% ITM
25.11%
29-Nov-2019
CK24C1910A
Call
4.87
-0.35%
9
0.33
1.39
45.00%
2.00% ITM
19.71%
31-Oct-2019
CKP24C1906A
Call
14.12
-3.30%
2
0.18
1.88
49.00%
3.24% ITM
23.82%
28-Jun-2019
CKP24C1907A
Call
3.90
-0.08%
7
1.85
5.35
47.00%
32.22% ITM
23.82%
31-Jul-2019
CKP24C1912A
Call
2.80
-0.09%
22
0.52
1.08
51.00%
36.09% ITM
23.82%
13-Dec-2019
CKP24P1912A
Put
-4.88
-0.84%
9
0.13
0.47
53.00%
-46.74% OTM
23.82%
13-Dec-2019
COM724C1906A
Call
3.97
-0.03%
20
1.90
3.31
53.00%
33.62% ITM
30.78%
28-Jun-2019
COM724C1908A
Call
5.75
-0.88%
2
0.71
1.79
58.00%
-4.52% OTM
30.78%
30-Aug-2019
CPAL24C1907A
Call
5.04
-0.13%
9
0.86
1.29
39.00%
21.33% ITM
16.49%
31-Jul-2019
CPAL24P1907A
Put
-15.02
-4.82%
4
0.05
0.22
42.00%
-22.29% OTM
16.49%
31-Jul-2019
CPAL24P1909A
Put
-12.01
-3.40%
29
0.01
0.04
39.00%
-65.97% OTM
16.49%
30-Sep-2019
CPF24C1912A
Call
6.40
-0.70%
6
0.25
1.40
42.00%
-21.70% OTM
24.81%
13-Dec-2019
CPF24P1909A
Put
-11.34
-2.30%
9
0.05
0.50
40.00%
-37.17% OTM
24.81%
30-Sep-2019
CPN24C1909A
Call
8.40
-0.95%
3
0.35
0.97
38.00%
-10.76% OTM
18.44%
30-Sep-2019
CPN24P1907A
Put
-16.20
-5.37%
5
0.04
0.21
41.00%
-23.95% OTM
18.44%
31-Jul-2019
CPN24P1911A
Put
-4.85
-0.47%
3
0.64
1.03
41.00%
-14.18% OTM
18.44%
29-Nov-2019
DTAC24C1906A
Call
15.10
-8.37%
1
0.12
0.90
64.00%
-3.26% OTM
26.63%
28-Jun-2019
DTAC24C1910A
Call
4.55
-0.48%
5
0.46
1.04
55.00%
-6.29% OTM
26.63%
31-Oct-2019
DTAC24P1909A
Put
-2.77
-0.28%
5
0.79
1.09
62.00%
10.86% ITM
26.63%
30-Sep-2019
EA24C1910A
Call
4.11
-0.49%
4
0.50
0.95
61.00%
-9.15% OTM
30.21%
31-Oct-2019
EGCO24C1908A
Call
4.92
-0.16%
5
1.26
1.92
38.00%
19.60% ITM
15.75%
30-Aug-2019
EPG24C1908A
Call
8.84
-2.86%
12
0.03
0.23
61.00%
-30.62% OTM
32.73%
30-Aug-2019
EPG24C1911A
Call
3.79
-0.38%
9
0.30
0.98
60.00%
-6.75% OTM
32.73%
29-Nov-2019
ERW24C1909A
Call
5.62
-0.94%
7
0.15
0.64
58.00%
-16.56% OTM
17.76%
30-Sep-2019
ESSO24C1907A
Call
8.65
-3.49%
6
0.05
0.42
65.00%
-21.61% OTM
29.71%
31-Jul-2019
ESSO24C1910A
Call
3.62
-0.29%
5
0.73
2.59
60.00%
7.71% ITM
29.71%
31-Oct-2019
GFPT24C1907A
Call
5.52
-0.68%
3
0.53
1.72
60.00%
9.25% ITM
23.58%
31-Jul-2019
GLOB24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
51.00%
-26.36% OTM
26.93%
28-Jun-2019
GLOB24C1908A
Call
8.98
-2.28%
4
0.11
0.55
54.00%
-23.07% OTM
26.93%
30-Aug-2019
GLOB24C1911A
Call
3.68
-0.23%
7
0.62
1.28
52.00%
8.67% ITM
26.93%
29-Nov-2019
GPSC24C1909A
Call
4.50
-0.28%
7
0.53
0.98
48.00%
11.84% ITM
23.82%
30-Sep-2019
GULF24C1908A
Call
4.74
-0.22%
4
2.10
2.18
44.00%
17.91% ITM
21.51%
30-Aug-2019
GULF24C1909A
Call
6.70
-0.60%
3
0.48
1.40
40.00%
-3.10% OTM
21.51%
30-Sep-2019
GUNK24C1909A
Call
4.42
-0.25%
4
0.96
2.62
47.00%
13.72% ITM
34.00%
30-Sep-2019
HANA24C1907A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-33.09% OTM
40.78%
31-Jul-2019
HMPR24C1907A
Call
10.01
-1.64%
2
0.26
1.48
43.00%
-3.62% OTM
16.59%
31-Jul-2019
INTU24C1909A
Call
9.20
-0.96%
3
0.31
1.19
34.00%
-10.10% OTM
16.99%
30-Sep-2019
IRPC24C1909A
Call
8.95
-1.70%
20
0.03
0.11
42.00%
-25.88% OTM
22.75%
30-Sep-2019
IRPC24C1911A
Call
5.70
-0.50%
5
0.40
0.94
42.00%
-10.70% OTM
22.75%
29-Nov-2019
IVL24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-29.81% OTM
24.68%
28-Jun-2019
IVL24C1907A
Call
11.77
-3.23%
4
0.08
0.49
46.00%
-14.28% OTM
24.68%
31-Jul-2019
IVL24C1910A
Call
4.59
-0.29%
8
0.46
1.10
45.00%
6.52% ITM
24.68%
31-Oct-2019
IVL24P1906A
Put
-18.47
-8.40%
1
0.13
1.25
52.00%
-2.34% OTM
24.68%
28-Jun-2019
IVL24P1911A
Put
-3.83
-0.40%
6
0.42
0.84
47.00%
-12.28% OTM
24.68%
29-Nov-2019
KBAN24C1907A
Call
13.29
-2.56%
2
0.23
0.80
38.00%
-8.36% OTM
14.98%
31-Jul-2019
KBAN24C1908A
Call
14.12
-3.48%
5
0.06
0.22
39.00%
-25.18% OTM
14.98%
30-Aug-2019
KBAN24P1907A
Put
-23.84
-9.91%
10
0.01
0.06
41.00%
-34.25% OTM
14.98%
31-Jul-2019
KBAN24P1909A
Put
-7.33
-0.95%
3
0.40
0.77
38.00%
-15.85% OTM
14.98%
30-Sep-2019
KCE24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
65.00%
-35.22% OTM
57.65%
28-Jun-2019
KCE24C1911A
Call
3.65
-0.40%
5
0.51
1.00
65.00%
-8.51% OTM
57.65%
29-Nov-2019
KKP24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-21.03% OTM
14.04%
28-Jun-2019
KKP24C1909A
Call
8.31
-0.76%
4
0.32
0.97
35.00%
-6.23% OTM
14.04%
30-Sep-2019
KTB24C1908A
Call
13.09
-2.40%
5
0.09
0.61
36.00%
-17.37% OTM
11.71%
30-Aug-2019
KTB24P1907A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-43.08% OTM
11.71%
31-Jul-2019
KTC24C1907A
Call
4.30
-0.48%
3
0.79
1.97
71.00%
17.43% ITM
29.37%
31-Jul-2019
LH24C1906A
Call
10.63
-0.50%
5
0.42
4.06
37.00%
9.35% ITM
19.60%
28-Jun-2019
LH24C1912A
Call
6.50
-0.48%
13
0.16
0.95
36.00%
-9.98% OTM
19.60%
13-Dec-2019
LPN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-38.43% OTM
24.18%
30-Aug-2019
MBK24C1906A
Call
13.45
-4.02%
1
0.23
1.37
55.00%
2.32% ITM
24.72%
28-Jun-2019
MBK24C1910A
Call
4.81
-0.45%
4
0.52
1.11
50.00%
-4.07% OTM
24.72%
31-Oct-2019
MINT24C1908A
Call
6.79
-0.69%
4
0.34
1.47
44.00%
0.66% ITM
17.82%
30-Aug-2019
MTC24C1910A
Call
4.90
-0.47%
4
0.49
1.06
50.00%
-5.59% OTM
27.39%
31-Oct-2019
MTC24C1912A
Call
2.66
-0.05%
22
0.97
1.14
45.00%
49.32% ITM
27.39%
13-Dec-2019
ORI24C1908A
Call
5.30
-0.94%
3
0.33
1.15
65.00%
-7.06% OTM
31.24%
30-Aug-2019
PTG24C1909A
Call
2.20
-0.04%
25
1.02
1.32
65.00%
74.72% ITM
38.14%
30-Sep-2019
PTT24C1906A
Call
32.51
-24.18%
4
0.01
0.17
43.00%
-10.07% OTM
14.05%
28-Jun-2019
PTT24C1911A
Call
7.09
-0.74%
4
0.30
1.11
40.00%
-18.30% OTM
14.05%
29-Nov-2019
PTT24P1907A
Put
-15.91
-6.06%
6
0.03
0.25
45.00%
-28.42% OTM
14.05%
31-Jul-2019
PTTE24C1906A
Call
22.53
-14.59%
1
0.06
0.51
50.00%
-7.37% OTM
19.18%
28-Jun-2019
PTTE24C1910A
Call
3.94
-0.19%
8
0.68
1.02
44.00%
13.62% ITM
19.18%
31-Oct-2019
PTTE24P1909A
Put
-4.86
-0.76%
3
0.46
0.85
51.00%
-14.60% OTM
19.18%
30-Sep-2019
PTTG24C1907A
Call
11.06
-3.93%
8
0.03
0.13
41.00%
-21.97% OTM
20.07%
31-Jul-2019
PTTG24C1911A
Call
5.15
-0.44%
5
0.49
0.99
45.00%
-7.83% OTM
20.07%
29-Nov-2019
QH24C1908A
Call
7.47
-0.90%
5
0.23
1.12
44.00%
-3.45% OTM
16.55%
30-Aug-2019
ROBI24C1907A
Call
20.89
-8.49%
12
0.01
0.09
45.00%
-25.10% OTM
22.73%
31-Jul-2019
ROBI24C1909A
Call
8.48
-1.17%
4
0.19
0.71
41.00%
-15.61% OTM
22.73%
30-Sep-2019
RS24C1910A
Call
4.31
-0.78%
4
0.33
0.81
72.00%
-24.72% OTM
39.39%
31-Oct-2019
SAWA24C1910A
Call
2.21
-0.03%
22
1.31
1.30
58.00%
73.48% ITM
33.48%
31-Oct-2019
SCB24C1910A
Call
7.42
-0.75%
4
0.35
0.97
38.00%
-13.06% OTM
14.12%
31-Oct-2019
SCB24P1906A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-41.55% OTM
14.12%
28-Jun-2019
SCB24P1909A
Put
-6.84
-0.91%
4
0.28
0.71
40.00%
-15.40% OTM
14.12%
30-Sep-2019
SCC24C1910A
Call
10.49
-1.31%
4
0.18
0.81
33.00%
-21.54% OTM
15.06%
31-Oct-2019
SCC24C1912A
Call
4.71
-0.18%
12
0.47
0.95
35.00%
9.98% ITM
15.06%
13-Dec-2019
SCC24P1909A
Put
-12.13
-2.78%
12
0.03
0.16
38.00%
-47.36% OTM
15.06%
30-Sep-2019
SCC24P1910A
Put
-5.56
-0.48%
6
0.37
0.88
38.00%
-7.10% OTM
15.06%
31-Oct-2019
SGP24C1906A
Call
5.81
-0.21%
9
0.52
2.93
60.00%
19.98% ITM
32.76%
28-Jun-2019
SGP24C1910A
Call
3.93
-0.40%
11
0.22
0.84
60.00%
-1.72% OTM
32.76%
31-Oct-2019
SIRI24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-24.84% OTM
19.22%
28-Jun-2019
SIRI24C1907A
Call
6.76
-0.35%
7
0.41
1.97
38.00%
12.44% ITM
19.22%
31-Jul-2019
SIRI24C1911A
Call
5.93
-0.51%
9
0.22
0.93
40.00%
-10.76% OTM
19.22%
29-Nov-2019
SPAL24C1907A
Call
7.92
-0.72%
3
0.52
1.82
41.00%
5.83% ITM
23.66%
31-Jul-2019
SPRC24C1909A
Call
6.16
-0.75%
5
0.26
0.84
48.00%
-8.65% OTM
27.88%
30-Sep-2019
STA24C1909A
Call
5.09
-0.70%
8
0.17
0.67
57.00%
-9.47% OTM
44.77%
30-Sep-2019
STA24C1911A
Call
3.89
-0.31%
9
0.37
1.11
55.00%
0.00% OTM
44.77%
29-Nov-2019
STEC24C1906A
Call
4.62
-0.03%
24
1.32
5.64
44.00%
27.44% ITM
23.00%
28-Jun-2019
STEC24C1911A
Call
4.12
-0.42%
8
0.28
1.07
58.00%
-9.12% OTM
23.00%
29-Nov-2019
TASC24C1908A
Call
5.66
-0.63%
2
0.66
1.94
52.00%
2.44% ITM
27.69%
30-Aug-2019
TCAP24C1907A
Call
13.45
-2.74%
3
0.13
0.78
38.00%
-9.47% OTM
20.65%
31-Jul-2019
THAI24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
57.00%
-21.77% OTM
43.11%
28-Jun-2019
THAI24C1911A
Call
3.70
-0.30%
15
0.23
0.80
57.00%
1.63% ITM
43.11%
29-Nov-2019
THAN24C1907A
Call
6.29
-1.11%
3
0.34
1.63
62.00%
1.57% ITM
54.72%
31-Jul-2019
TISC24C1908A
Call
6.93
-0.66%
2
0.76
1.46
42.00%
1.33% ITM
21.10%
30-Aug-2019
TKN24C1906A
Call
12.95
-6.71%
1
0.14
1.00
69.00%
-1.49% OTM
52.81%
28-Jun-2019
TKN24C1908A
Call
6.64
-2.10%
8
0.06
0.22
74.00%
-27.25% OTM
52.81%
30-Aug-2019
TMB24C1911A
Call
4.38
-0.25%
19
0.21
0.46
44.00%
5.63% ITM
16.83%
29-Nov-2019
TOA24C1911A
Call
5.22
-0.45%
7
0.30
1.10
45.00%
-8.08% OTM
25.39%
29-Nov-2019
TOP24C1907A
Call
14.78
-5.41%
5
0.04
0.24
50.00%
-21.27% OTM
23.04%
31-Jul-2019
TOP24C1911A
Call
4.93
-0.43%
5
0.48
0.95
47.00%
-7.77% OTM
23.04%
29-Nov-2019
TOP24P1910A
Put
-3.64
-0.34%
3
1.12
1.65
50.00%
0.08% ITM
23.04%
31-Oct-2019
TU24C1909A
Call
4.94
-0.30%
9
0.36
0.96
43.00%
9.41% ITM
20.92%
30-Sep-2019
WHA24C1907A
Call
7.64
-0.81%
3
0.46
1.49
44.00%
4.68% ITM
15.52%
31-Jul-2019
WHA24P1908A
Put
-8.74
-3.00%
8
0.04
0.15
50.00%
-47.73% OTM
15.52%
30-Aug-2019
WORK24C1907A
Call
7.34
-4.07%
25
0.01
0.03
63.00%
-32.89% OTM
41.91%
31-Jul-2019
WORK24C1907B
Call
8.75
-2.74%
2
0.16
0.59
62.00%
-14.26% OTM
41.91%
31-Jul-2019
WORK24C1910A
Call
4.33
-0.68%
2
0.62
1.13
67.00%
-19.24% OTM
41.91%
31-Oct-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )