ค้นหา / เปรียบเทียบ DWDW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (THB/DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1807A
Call
8.56
-1.31%
-0.0007
0.05
0.38
40.96%
-45.09% OTM
32.70%
31-Jul-2018
ADVA24C1810A
Call
5.62
-0.40%
-0.0031
0.79
1.14
37.21%
-19.28% OTM
14.79%
31-Oct-2018
AMAT24C1805A
Call
5.57
-0.70%
-0.0045
0.65
3.55
52.85%
-6.04% OTM
41.66%
31-May-2018
AMAT24C1807A
Call
5.83
-0.99%
-0.0010
0.10
0.57
55.21%
-46.59% OTM
41.66%
31-Jul-2018
ANAN24C1807A
Call
6.37
-0.96%
-0.0010
0.10
0.61
49.49%
-39.42% OTM
29.23%
31-Jul-2018
AOT24C1804A
Call
4.95
-0.16%
-0.0026
1.60
2.89
38.66%
16.71% ITM
16.05%
30-Apr-2018
AOT24C1806A
Call
6.59
-0.65%
-0.0039
0.60
1.44
41.32%
-9.97% OTM
16.05%
29-Jun-2018
AOT24C1807A
Call
7.66
-1.02%
-0.0028
0.27
0.76
41.36%
-34.28% OTM
16.05%
31-Jul-2018
AP24C1805A
Call
7.42
-1.21%
-0.0021
0.17
0.75
48.19%
-20.00% OTM
20.12%
31-May-2018
BA24C1804A
Call
12.13
-5.25%
-0.0005
0.01
0.08
56.02%
-62.95% OTM
31.12%
30-Apr-2018
BA24C1810A
Call
4.52
-0.22%
-0.0014
0.62
1.92
37.18%
-0.68% OTM
31.12%
31-Oct-2018
BANP24C1808A
Call
6.06
-0.71%
-0.0021
0.29
0.80
45.17%
-33.53% OTM
43.68%
31-Aug-2018
BBL24C1809A
Call
6.94
-0.54%
-0.0015
0.28
0.94
33.90%
-21.24% OTM
16.58%
28-Sep-2018
BCH24C1805A
Call
7.09
-1.12%
-0.0022
0.20
0.87
49.03%
-17.96% OTM
29.26%
31-May-2018
BCP24C1808A
Call
6.43
-0.80%
-0.0012
0.15
0.60
44.62%
-38.95% OTM
22.68%
31-Aug-2018
BCPG24C1804A
Call
3.68
-0.12%
-0.0019
1.66
2.52
50.43%
23.90% ITM
41.56%
30-Apr-2018
BCPG24C1806A
Call
5.68
-0.66%
-0.0033
0.50
1.17
49.18%
-12.55% OTM
41.56%
29-Jun-2018
BCPG24C1807A
Call
6.27
-1.04%
-0.0010
0.10
0.26
52.16%
-46.45% OTM
41.56%
31-Jul-2018
BDMS24C1805A
Call
9.49
-1.04%
-0.0030
0.29
1.23
34.46%
-10.65% OTM
23.41%
31-May-2018
BEAU24C1807A
Call
4.99
-0.71%
-0.0031
0.43
0.99
57.38%
-30.65% OTM
43.43%
31-Jul-2018
BEC24C1804A
Call
8.07
-5.34%
-0.0005
0.01
0.08
87.05%
-115.85% OTM
29.02%
30-Apr-2018
BEC24C1809A
Call
4.55
-0.55%
-0.0010
0.18
0.77
55.42%
-39.15% OTM
29.02%
28-Sep-2018
BEM24C1804A
Call
12.69
-3.44%
-0.0010
0.03
0.26
44.07%
-31.62% OTM
20.39%
30-Apr-2018
BH24C1803A
Call
18.25
-5.54%
-0.0050
0.09
0.80
38.92%
-15.86% OTM
27.69%
30-Mar-2018
BH24C1806A
Call
9.54
-1.44%
-0.0016
0.11
0.51
38.71%
-31.89% OTM
27.69%
29-Jun-2018
BH24C1809A
Call
5.63
-0.41%
-0.0036
0.87
2.38
38.10%
-14.47% OTM
27.69%
28-Sep-2018
BIG24C1803A
Call
10.71
-6.56%
-0.0020
0.03
0.21
73.27%
-38.31% OTM
52.51%
30-Mar-2018
BJC24C1808A
Call
5.93
-0.61%
-0.0020
0.32
0.87
43.36%
-25.48% OTM
28.81%
31-Aug-2018
BLA24C1804A
Call
11.72
-5.12%
-0.0005
0.01
0.08
57.42%
-63.42% OTM
28.34%
30-Apr-2018
BPP24C1803A
Call
15.15
-7.93%
-0.0008
0.01
0.06
55.45%
-33.26% OTM
22.90%
30-Mar-2018
BTS24C1808A
Call
8.41
-0.86%
-0.0012
0.14
0.72
34.08%
-30.64% OTM
18.32%
31-Aug-2018
CBG24C1804A
Call
10.36
-6.28%
-0.0006
0.01
0.04
71.90%
-103.70% OTM
62.50%
30-Apr-2018
CBG24C1807A
Call
6.10
-1.36%
-0.0019
0.14
0.34
60.47%
-76.99% OTM
62.50%
31-Jul-2018
CENT24C1803A
Call
8.96
-1.07%
-0.0048
0.45
2.01
42.72%
3.62% ITM
37.90%
30-Mar-2018
CENT24C1807A
Call
5.86
-0.88%
-0.0022
0.25
0.73
52.13%
-37.11% OTM
37.90%
31-Jul-2018
CHG24C1808A
Call
6.04
-0.91%
-0.0007
0.08
0.47
50.52%
-52.94% OTM
29.52%
31-Aug-2018
CK24C1806A
Call
8.69
-1.61%
-0.0006
0.04
0.35
44.97%
-43.00% OTM
27.54%
29-Jun-2018
CKP24C1804A
Call
7.10
-1.13%
-0.0037
0.33
1.14
51.27%
-6.59% OTM
32.80%
30-Apr-2018
CPAL24C1808A
Call
7.39
-0.55%
-0.0036
0.65
1.44
32.30%
-15.21% OTM
17.79%
31-Aug-2018
CPF24C1805A
Call
11.54
-3.12%
-0.0003
0.01
0.05
45.59%
-55.39% OTM
19.31%
31-May-2018
CPF24C1809A
Call
6.55
-0.57%
-0.0016
0.28
0.80
36.97%
-25.26% OTM
19.31%
28-Sep-2018
CPN24C1806A
Call
7.01
-0.64%
-0.0034
0.53
1.11
38.13%
-8.50% OTM
23.07%
29-Jun-2018
DELT24C1805A
Call
13.28
-3.98%
-0.0004
0.01
0.05
43.97%
-66.06% OTM
25.32%
31-May-2018
DTAC24C1804A
Call
9.89
-3.91%
-0.0012
0.03
0.16
60.75%
-52.54% OTM
46.72%
30-Apr-2018
EA24C1805A
Call
4.23
-0.32%
-0.0042
1.31
2.07
54.30%
10.41% ITM
38.03%
31-May-2018
EA24C1807A
Call
4.55
-0.75%
-0.0037
0.49
0.83
65.32%
-39.04% OTM
38.03%
31-Jul-2018
EGCO24C1808A
Call
5.64
-0.47%
-0.0021
0.45
1.07
41.14%
-15.09% OTM
28.99%
31-Aug-2018
EPG24C1807A
Call
8.24
-2.02%
-0.0002
0.01
0.05
52.14%
-96.70% OTM
47.64%
31-Jul-2018
ESSO24C1806A
Call
5.50
-1.01%
-0.0027
0.27
0.82
60.71%
-34.31% OTM
28.81%
29-Jun-2018
GFPT24C1806A
Call
7.88
-1.60%
-0.0010
0.06
0.37
49.89%
-48.43% OTM
26.04%
29-Jun-2018
GLOB24C1805A
Call
7.30
-1.46%
-0.0022
0.15
0.67
53.19%
-29.21% OTM
35.60%
31-May-2018
GPSC24C1807A
Call
4.75
-0.41%
-0.0039
0.94
1.48
48.50%
-6.33% OTM
47.43%
31-Jul-2018
GUNK24C1807A
Call
6.14
-0.84%
-0.0019
0.22
0.69
48.76%
-32.56% OTM
19.05%
31-Jul-2018
HANA24C1808A
Call
5.16
-0.60%
-0.0017
0.28
0.85
50.37%
-29.44% OTM
33.10%
31-Aug-2018
HMPR24C1804A
Call
4.86
-0.28%
-0.0033
1.20
4.03
47.11%
14.11% ITM
31.61%
30-Apr-2018
HMPR24C1808A
Call
5.04
-0.42%
-0.0013
0.31
1.08
44.65%
-12.62% OTM
31.61%
31-Aug-2018
INTU24C1807A
Call
9.55
-1.21%
-0.0015
0.12
0.50
35.14%
-34.55% OTM
17.18%
31-Jul-2018
IRPC24C1805A
Call
5.89
-0.41%
-0.0025
0.61
2.30
40.40%
4.62% ITM
22.44%
31-May-2018
IRPC24C1808A
Call
4.23
-0.21%
-0.0041
1.99
5.40
41.20%
6.79% ITM
22.44%
31-Aug-2018
IRPC24C1809A
Call
5.31
-0.39%
-0.0014
0.35
1.19
39.98%
-13.85% OTM
22.44%
28-Sep-2018
ITD24C1807A
Call
8.59
-1.51%
-0.0008
0.05
0.25
43.59%
-56.80% OTM
27.40%
31-Jul-2018
IVL24C1808A
Call
5.74
-0.63%
-0.0019
0.30
0.82
45.42%
-27.96% OTM
35.43%
31-Aug-2018
KBAN24C1806A
Call
8.61
-1.24%
-0.0022
0.18
0.69
40.50%
-28.27% OTM
23.57%
29-Jun-2018
KCE24C1808A
Call
5.89
-0.69%
-0.0023
0.33
0.70
46.08%
-33.00% OTM
41.41%
31-Aug-2018
KKP24C1807A
Call
6.74
-0.69%
-0.0036
0.52
1.09
40.20%
-19.07% OTM
26.02%
31-Jul-2018
KTB24C1808A
Call
6.50
-0.62%
-0.0018
0.29
0.96
39.15%
-22.84% OTM
13.63%
31-Aug-2018
KTC24C1804A
Call
3.07
-0.06%
-0.0028
4.78
2.84
52.09%
30.81% ITM
84.66%
30-Apr-2018
KTC24C1808A
Call
3.84
-0.41%
-0.0032
0.79
1.17
60.90%
-16.90% OTM
84.66%
31-Aug-2018
LH24C1806A
Call
6.82
-0.73%
-0.0026
0.35
2.19
41.67%
-12.92% OTM
41.99%
29-Jun-2018
LH24C1809A
Call
6.40
-0.55%
-0.0008
0.14
0.82
37.45%
-24.50% OTM
41.99%
28-Sep-2018
LPN24C1808A
Call
6.42
-0.99%
-0.0007
0.07
0.41
48.97%
-56.24% OTM
25.16%
31-Aug-2018
MAJO24C1809A
Call
6.84
-0.69%
-0.0006
0.09
0.59
38.54%
-35.00% OTM
35.26%
28-Sep-2018
MALE24C1804A
Call
8.19
-5.29%
-0.0005
0.01
0.07
85.32%
-111.56% OTM
32.05%
30-Apr-2018
MC24C1807A
Call
5.21
-0.88%
-0.0014
0.16
0.61
59.77%
-44.34% OTM
24.64%
31-Jul-2018
MEGA24C1805A
Call
6.07
-1.24%
-0.0027
0.22
0.79
60.79%
-26.94% OTM
45.37%
31-May-2018
MINT24C1807A
Call
8.59
-1.25%
-0.0013
0.10
0.53
40.05%
-41.96% OTM
26.52%
31-Jul-2018
MONO24C1807A
Call
7.48
-1.16%
-0.0019
0.16
0.54
44.97%
-44.12% OTM
45.30%
31-Jul-2018
MTLS24C1803A
Call
7.68
-1.43%
-0.0054
0.38
1.66
56.08%
1.02% ITM
29.74%
30-Mar-2018
ORI24C1806A
Call
5.59
-1.03%
-0.0031
0.30
0.80
60.17%
-34.95% OTM
33.34%
29-Jun-2018
PSL24C1807A
Call
3.60
-0.31%
-0.0016
0.52
1.43
59.93%
1.98% ITM
37.24%
31-Jul-2018
PTG24C1803A
Call
10.69
-5.35%
-0.0032
0.06
0.34
67.17%
-27.96% OTM
52.98%
30-Mar-2018
PTG24C1805A
Call
8.18
-2.18%
-0.0015
0.07
0.30
55.96%
-49.74% OTM
52.98%
31-May-2018
PTL24C1806A
Call
5.04
-0.74%
-0.0021
0.28
1.01
58.98%
-19.79% OTM
35.60%
29-Jun-2018
PTT24C1804A
Call
5.77
-0.32%
-0.0077
2.38
2.55
40.66%
10.95% ITM
33.06%
30-Apr-2018
PTT24C1806A
Call
5.85
-0.42%
-0.0040
0.95
2.06
39.53%
-0.04% OTM
33.06%
29-Jun-2018
PTTE24C1805A
Call
6.06
-0.45%
-0.0076
1.71
4.53
40.39%
3.27% ITM
30.34%
31-May-2018
PTTE24C1807A
Call
6.94
-0.83%
-0.0027
0.33
1.00
42.21%
-26.97% OTM
30.34%
31-Jul-2018
PTTG24C1803A
Call
8.39
-0.80%
-0.0082
1.02
2.27
41.46%
5.99% ITM
29.31%
30-Mar-2018
PTTG24C1808A
Call
6.72
-0.75%
-0.0036
0.48
0.86
41.21%
-32.41% OTM
29.31%
31-Aug-2018
ROBI24C1803A
Call
9.53
-1.57%
-0.0083
0.53
1.81
46.07%
-0.19% OTM
21.59%
30-Mar-2018
ROBI24C1805A
Call
7.59
-1.13%
-0.0040
0.35
0.95
45.71%
-16.96% OTM
21.59%
31-May-2018
SAWA24C1804A
Call
11.92
-4.29%
-0.0013
0.03
0.16
51.99%
-47.53% OTM
33.78%
30-Apr-2018
SCB24C1806A
Call
9.13
-1.42%
-0.0021
0.15
0.46
40.37%
-33.06% OTM
26.54%
29-Jun-2018
SCC24C1806A
Call
11.03
-1.71%
-0.0014
0.08
0.37
35.75%
-34.90% OTM
15.23%
29-Jun-2018
SGP24C1808A
Call
5.36
-0.61%
-0.0013
0.21
0.97
48.55%
-28.90% OTM
72.34%
31-Aug-2018
SPAL24C1808A
Call
6.39
-0.87%
-0.0015
0.17
0.47
46.58%
-45.57% OTM
18.00%
31-Aug-2018
SPRC24C1803A
Call
9.31
-2.47%
-0.0047
0.19
1.03
56.40%
-7.24% OTM
13.09%
30-Mar-2018
STA24C1808A
Call
5.47
-0.68%
-0.0010
0.15
0.73
49.68%
-35.09% OTM
59.93%
31-Aug-2018
STEC24C1804A
Call
10.46
-4.51%
-0.0005
0.01
0.05
61.12%
-60.93% OTM
45.22%
30-Apr-2018
STPI24C1804A
Call
10.15
-5.02%
-0.0005
0.01
0.04
66.27%
-74.90% OTM
42.07%
30-Apr-2018
SUPE24C1804A
Call
10.08
-4.67%
-0.0005
0.01
0.10
64.58%
-67.65% OTM
40.85%
30-Apr-2018
TASC24C1804A
Call
10.74
-3.34%
-0.0020
0.06
0.29
51.86%
-37.06% OTM
24.56%
30-Apr-2018
TCAP24C1807A
Call
6.91
-0.74%
-0.0023
0.31
0.96
40.21%
-21.26% OTM
19.01%
31-Jul-2018
THAI24C1803A
Call
11.85
-9.85%
-0.0010
0.01
0.08
79.00%
-62.05% OTM
25.47%
30-Mar-2018
THCO24C1805A
Call
9.83
-3.49%
-0.0003
0.01
0.10
56.88%
-81.75% OTM
38.92%
31-May-2018
THCO24C1807A
Call
5.54
-1.08%
-0.0010
0.09
0.48
60.84%
-59.03% OTM
38.92%
31-Jul-2018
TISC24C1806A
Call
5.29
-0.56%
-0.0044
0.79
1.20
49.63%
-7.53% OTM
23.24%
29-Jun-2018
TKN24C1803A
Call
13.32
-10.12%
-0.0010
0.01
0.07
70.78%
-55.45% OTM
52.77%
30-Mar-2018
TKN24C1807A
Call
5.22
-0.91%
-0.0023
0.25
0.69
60.53%
-47.14% OTM
52.77%
31-Jul-2018
TMB24C1809A
Call
5.75
-0.49%
-0.0012
0.25
0.99
40.24%
-22.07% OTM
19.79%
28-Sep-2018
TOP24C1805A
Call
7.75
-1.13%
-0.0057
0.50
1.92
44.67%
-16.49% OTM
24.36%
31-May-2018
TOP24C1806A
Call
6.77
-1.13%
-0.0020
0.18
0.60
50.62%
-32.57% OTM
24.36%
29-Jun-2018
TPI24C1808A
Call
7.16
-0.66%
-0.0012
0.18
0.84
36.18%
-23.12% OTM
18.77%
31-Aug-2018
TTA24C1804A
Call
13.91
-4.27%
-0.0009
0.02
0.16
44.10%
-38.87% OTM
21.30%
30-Apr-2018
TU24C1808A
Call
5.72
-0.56%
-0.0018
0.32
0.90
43.52%
-22.32% OTM
25.29%
31-Aug-2018
TVO24C1804A
Call
8.72
-2.16%
-0.0017
0.08
0.55
53.62%
-23.49% OTM
38.28%
30-Apr-2018
UNIQ24C1806A
Call
11.10
-2.84%
-0.0003
0.01
0.08
44.87%
-75.55% OTM
32.49%
29-Jun-2018
UV24C1807A
Call
3.57
-0.52%
-0.0029
0.55
1.06
74.88%
-23.03% OTM
65.06%
31-Jul-2018
VIBH24C1805A
Call
11.26
-2.58%
-0.0005
0.02
0.18
42.85%
-42.74% OTM
21.25%
31-May-2018
WHA24C1805A
Call
5.57
-0.44%
-0.0027
0.60
1.59
44.39%
3.57% ITM
23.26%
31-May-2018
WHA24C1807A
Call
6.45
-0.77%
-0.0022
0.28
0.86
44.38%
-25.71% OTM
23.26%
31-Jul-2018
WORK24C1805A
Call
6.63
-1.66%
-0.0028
0.17
0.37
62.43%
-41.40% OTM
28.99%
31-May-2018
COM724C1806A
Call
5.63
-0.78%
-0.0026
0.33
1.03
53.10%
-19.23% OTM
34.54%
29-Jun-2018

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Bid Underlying กับ BidDW )