ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C2001A
Call
7.67
-2.14%
47
0.01
0.06
44.00%
-39.51% OTM
24.80%
31-Jan-2020
ADVA24C2001A
Call
6.97
-0.43%
5
0.43
1.30
34.00%
2.80% ITM
24.68%
31-Jan-2020
ADVA24P2001A
Put
-10.46
-2.08%
8
0.06
0.27
38.00%
-36.69% OTM
24.68%
31-Jan-2020
AEON24C1912A
Call
9.60
-2.67%
4
0.09
0.41
52.00%
-18.33% OTM
28.85%
13-Dec-2019
AMAT24C2001A
Call
6.04
-0.61%
4
0.44
1.07
46.00%
-3.44% OTM
24.66%
31-Jan-2020
ANAN24C1912A
Call
9.41
-3.35%
15
0.02
0.12
48.00%
-26.85% OTM
30.22%
13-Dec-2019
AOT24C1910A
Call
10.61
-0.45%
4
0.62
2.14
35.00%
9.33% ITM
21.67%
31-Oct-2019
AOT24P1912A
Put
-10.25
-2.51%
4
0.11
0.37
38.00%
-20.78% OTM
21.67%
13-Dec-2019
AP24C1912A
Call
16.02
-5.46%
18
0.01
0.12
46.00%
-25.82% OTM
28.13%
13-Dec-2019
BANP24C1911A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-28.97% OTM
38.66%
29-Nov-2019
BANP24C2003A
Call
6.16
-0.66%
10
0.15
0.78
45.00%
-16.58% OTM
38.66%
31-Mar-2020
BBL24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
30.00%
-30.30% OTM
19.87%
31-Oct-2019
BBL24C1912A
Call
21.07
-5.95%
17
0.01
0.06
31.00%
-22.84% OTM
19.87%
13-Dec-2019
BBL24C2001A
Call
10.27
-1.16%
4
0.23
0.71
33.00%
-12.34% OTM
19.87%
31-Jan-2020
BCH24C2003A
Call
5.97
-0.53%
7
0.26
0.98
42.00%
-10.81% OTM
20.40%
31-Mar-2020
BCP24C1912A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-27.76% OTM
27.14%
13-Dec-2019
BCP24C2004A
Call
7.98
-0.81%
18
0.07
0.55
37.00%
-22.96% OTM
27.14%
30-Apr-2020
BCPG24C1912A
Call
10.02
-2.38%
5
0.09
0.48
48.00%
-14.73% OTM
30.81%
13-Dec-2019
BDMS24C1912A
Call
20.32
-5.21%
19
0.01
0.09
39.00%
-18.87% OTM
17.44%
13-Dec-2019
BDMS24C2001A
Call
7.74
-0.81%
4
0.28
0.93
39.00%
-7.76% OTM
17.44%
31-Jan-2020
BEM24C2003A
Call
7.04
-0.76%
12
0.11
0.73
40.00%
-19.08% OTM
26.34%
31-Mar-2020
BGRI24C1912A
Call
4.71
-0.18%
5
1.00
2.38
45.00%
21.80% ITM
29.13%
13-Dec-2019
BH24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-31.81% OTM
22.33%
31-Oct-2019
BH24C2001A
Call
9.67
-1.84%
7
0.08
0.32
42.00%
-25.76% OTM
22.33%
31-Jan-2020
BJC24C1910A
Call
16.09
-5.78%
1
0.12
0.95
45.00%
-1.98% OTM
21.63%
31-Oct-2019
BJC24C2003A
Call
7.10
-0.68%
5
0.29
1.01
38.00%
-15.41% OTM
21.63%
31-Mar-2020
BPP24C1911A
Call
13.36
-3.35%
5
0.06
0.43
40.00%
-12.18% OTM
23.19%
29-Nov-2019
BTS24C2001A
Call
5.52
-0.30%
8
0.41
1.66
38.00%
8.59% ITM
22.71%
31-Jan-2020
BTS24P2001A
Put
-8.27
-1.96%
26
0.02
0.12
41.00%
-47.17% OTM
22.71%
31-Jan-2020
CBG24C2003A
Call
4.30
-0.56%
2
0.86
1.07
62.00%
-18.35% OTM
33.42%
31-Mar-2020
CENT24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-25.63% OTM
23.74%
31-Oct-2019
CENT24C2003A
Call
6.20
-0.84%
9
0.13
0.68
49.00%
-25.04% OTM
23.74%
31-Mar-2020
CHG24C1911A
Call
2.69
-0.01%
65
1.10
2.27
45.00%
64.35% ITM
24.61%
29-Nov-2019
CK24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-18.05% OTM
24.90%
31-Oct-2019
CK24C2003A
Call
6.38
-0.68%
5
0.30
0.83
43.00%
-17.50% OTM
24.90%
31-Mar-2020
CKP24C1912A
Call
4.61
-0.27%
14
0.27
1.06
51.00%
18.95% ITM
29.53%
13-Dec-2019
CKP24P1912A
Put
-9.41
-3.17%
6
0.05
0.40
53.00%
-28.26% OTM
29.53%
13-Dec-2019
CPAL24C1912A
Call
13.33
-2.30%
4
0.12
0.48
35.00%
-10.43% OTM
15.77%
13-Dec-2019
CPAL24P1912A
Put
-9.42
-1.39%
2
0.37
1.06
38.00%
-5.97% OTM
15.77%
13-Dec-2019
CPF24C1912A
Call
12.97
-4.73%
21
0.01
0.13
42.00%
-28.54% OTM
25.88%
13-Dec-2019
CPN24C2002A
Call
9.28
-1.29%
4
0.19
0.69
38.00%
-22.71% OTM
23.49%
28-Feb-2020
CPN24P1911A
Put
-7.81
-0.88%
2
0.75
2.28
41.00%
3.15% ITM
23.49%
29-Nov-2019
DTAC24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0.59
N/A
55.00%
12.79% ITM
29.77%
31-Oct-2019
DTAC24C2004A
Call
4.98
-0.56%
4
0.44
0.92
52.00%
-21.65% OTM
29.77%
30-Apr-2020
EA24C1910A
Call
17.37
-18.67%
5
0.01
0.09
61.00%
-16.30% OTM
26.42%
31-Oct-2019
EPG24C1911A
Call
4.03
-0.20%
7
0.67
1.74
60.00%
27.30% ITM
38.16%
29-Nov-2019
ESSO24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-20.80% OTM
37.75%
31-Oct-2019
GFPT24C1912A
Call
10.90
-3.64%
9
0.03
0.22
50.00%
-24.50% OTM
29.55%
13-Dec-2019
GLOB24C1911A
Call
8.32
-1.82%
4
0.14
0.76
52.00%
-5.98% OTM
23.71%
29-Nov-2019
GPSC24C2002A
Call
4.02
-0.27%
3
1.20
1.39
52.00%
10.28% ITM
35.78%
28-Feb-2020
GULF24C2001A
Call
4.52
-0.17%
4
1.62
2.11
40.00%
18.85% ITM
32.81%
31-Jan-2020
GULF24C2002A
Call
5.77
-0.55%
3
0.72
1.20
45.00%
-6.72% OTM
32.81%
28-Feb-2020
GULF24P2001A
Put
-12.78
-4.23%
24
0.01
0.04
47.00%
-77.24% OTM
32.81%
31-Jan-2020
GUNK24C2001A
Call
8.70
-1.36%
8
0.09
0.54
43.00%
-18.77% OTM
22.80%
31-Jan-2020
HMPR24C1912A
Call
13.27
-2.55%
6
0.07
0.55
37.00%
-12.29% OTM
23.47%
13-Dec-2019
INTU24C2003A
Call
6.40
-0.44%
5
0.46
1.09
36.00%
-5.47% OTM
24.88%
31-Mar-2020
IRPC24C1911A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-36.90% OTM
37.78%
29-Nov-2019
IRPC24C2002A
Call
8.26
-1.25%
9
0.09
0.43
44.00%
-24.00% OTM
37.78%
28-Feb-2020
IVL24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-35.04% OTM
47.19%
31-Oct-2019
IVL24C2001A
Call
13.93
-3.93%
25
0.01
0.12
51.00%
-38.94% OTM
47.19%
31-Jan-2020
IVL24C2002A
Call
5.88
-0.98%
8
0.12
0.61
55.00%
-24.73% OTM
47.19%
28-Feb-2020
IVL24P1911A
Put
-2.04
-0.05%
12
1.58
2.78
70.00%
31.52% ITM
47.19%
29-Nov-2019
KBAN24C1912A
Call
12.96
-4.10%
24
0.01
0.04
35.00%
-25.34% OTM
22.63%
13-Dec-2019
KBAN24C2001A
Call
8.96
-1.08%
4
0.23
0.68
37.00%
-12.59% OTM
22.63%
31-Jan-2020
KCE24C1911A
Call
8.22
-3.66%
5
0.05
0.27
65.00%
-22.86% OTM
37.70%
29-Nov-2019
KKP24C2003A
Call
7.34
-0.71%
4
0.33
0.90
38.00%
-15.94% OTM
16.83%
31-Mar-2020
KTB24C2004A
Call
9.12
-1.15%
7
0.12
0.65
36.00%
-31.62% OTM
18.23%
30-Apr-2020
KTC24C2001A
Call
4.44
-0.46%
7
0.33
0.89
58.00%
1.89% ITM
31.85%
31-Jan-2020
LH24C1912A
Call
17.90
-4.48%
22
0.01
0.09
36.00%
-18.84% OTM
18.09%
13-Dec-2019
MAJO24C2002A
Call
5.15
-0.54%
12
0.15
0.31
50.00%
-7.62% OTM
30.05%
28-Feb-2020
MBK24C1910A
Call
14.52
-5.48%
1
0.15
0.96
50.00%
-1.63% OTM
22.64%
31-Oct-2019
MINT24C2001A
Call
8.31
-1.10%
8
0.11
0.64
40.00%
-14.44% OTM
25.78%
31-Jan-2020
MTC24C1910A
Call
13.46
-4.10%
1
0.21
1.17
50.00%
0.65% ITM
35.61%
31-Oct-2019
MTC24C1912A
Call
2.65
-0.02%
54
1.11
1.22
45.00%
59.19% ITM
35.61%
13-Dec-2019
ORI24C2001A
Call
7.39
-1.67%
7
0.09
0.43
60.00%
-28.09% OTM
44.37%
31-Jan-2020
OSP24C1912A
Call
5.75
-0.52%
4
0.52
1.77
50.00%
9.15% ITM
29.23%
13-Dec-2019
PLAN24C1912A
Call
6.30
-0.70%
4
0.36
1.29
50.00%
4.97% ITM
31.74%
13-Dec-2019
PTG24C2002A
Call
3.53
-0.48%
4
0.50
0.92
75.00%
-8.09% OTM
51.93%
28-Feb-2020
PTT24C1911A
Call
19.09
-7.53%
13
0.01
0.11
40.00%
-23.17% OTM
20.99%
29-Nov-2019
PTT24P2001A
Put
-7.76
-1.10%
4
0.22
0.96
39.00%
-18.16% OTM
20.99%
31-Jan-2020
PTTE24C1910A
Call
13.31
-2.58%
2
0.17
0.96
44.00%
3.33% ITM
26.06%
31-Oct-2019
PTTG24C1911A
Call
N/A
-4.36%
23
0.01
0.05
45.00%
-26.62% OTM
27.65%
29-Nov-2019
RATC24C2001A
Call
7.40
-0.40%
3
0.73
1.77
31.00%
3.60% ITM
21.52%
31-Jan-2020
ROBI24C1912A
Call
8.05
-0.79%
2
0.57
1.75
40.00%
2.68% ITM
21.60%
13-Dec-2019
RS24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
72.00%
-32.47% OTM
29.79%
31-Oct-2019
S5024C1912A
Call
15.98
-0.89%
1
1.07
1.58
19.50%
-0.48% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024C1912B
Call
19.89
-1.81%
1
0.47
0.86
20.90%
-6.48% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024C1912C
Call
17.01
-1.34%
2
0.31
0.49
21.70%
-4.00% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024C1912D
Call
33.10
-4.54%
1
0.23
0.70
18.60%
-13.90% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024P1912A
Put
-18.25
-1.82%
2
0.30
0.50
20.70%
-9.58% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024P1912B
Put
-15.23
-1.19%
1
0.69
0.97
21.50%
-5.32% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024P1912C
Put
-22.64
-2.60%
1
0.52
1.09
18.90%
-13.00% OTM
10.18%
27-Dec-2019
S5024P1912D
Put
-27.14
-3.59%
1
0.22
0.55
17.30%
-16.65% OTM
10.18%
27-Dec-2019
SAWA24C1910A
Call
2.13
-0.01%
70
1.59
1.36
58.00%
95.36% ITM
33.32%
31-Oct-2019
SAWA24C1912A
Call
6.31
-0.92%
2
0.53
1.34
55.00%
0.69% ITM
33.32%
13-Dec-2019
SCB24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-24.41% OTM
22.03%
31-Oct-2019
SCB24C2001A
Call
8.95
-1.14%
6
0.15
0.58
38.00%
-14.02% OTM
22.03%
31-Jan-2020
SCC24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-36.82% OTM
16.86%
31-Oct-2019
SCC24C1912A
Call
12.95
-2.34%
11
0.04
0.14
35.00%
-11.45% OTM
16.86%
13-Dec-2019
SCC24C2003A
Call
9.48
-0.84%
3
0.35
0.90
31.00%
-15.91% OTM
16.86%
31-Mar-2020
SCC24P1910A
Put
-6.96
0.01%
271
0.73
1.38
38.00%
13.76% ITM
16.86%
31-Oct-2019
SGP24C1910A
Call
N/A
-6.92%
14
0.01
0.04
60.00%
-15.47% OTM
31.36%
31-Oct-2019
SGP24C2002A
Call
4.99
-0.59%
6
0.30
0.86
55.00%
-10.12% OTM
31.36%
28-Feb-2020
SIRI24C1911A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-25.50% OTM
20.47%
29-Nov-2019
SPAL24C1912A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.50%
-37.01% OTM
24.09%
13-Dec-2019
SPAL24C2003A
Call
8.27
-1.22%
8
0.10
0.49
42.00%
-30.79% OTM
24.09%
31-Mar-2020
SPRC24C2003A
Call
5.76
-0.89%
12
0.09
0.29
54.00%
-29.60% OTM
40.16%
31-Mar-2020
STA24C1911A
Call
9.85
-3.31%
8
0.04
0.36
55.00%
-16.15% OTM
34.96%
29-Nov-2019
STEC24C1911A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
58.00%
-31.34% OTM
37.40%
29-Nov-2019
STEC24C2003A
Call
4.53
-0.49%
5
0.42
0.93
55.00%
-12.86% OTM
37.40%
31-Mar-2020
TASC24C2001A
Call
5.95
-0.71%
4
0.38
1.05
49.00%
-7.20% OTM
33.21%
31-Jan-2020
TCAP24C2001A
Call
9.15
-1.02%
7
0.15
0.65
36.00%
-10.93% OTM
26.00%
31-Jan-2020
THAI24C1911A
Call
8.15
-3.11%
16
0.02
0.10
57.00%
-19.46% OTM
31.05%
29-Nov-2019
THAN24C2001A
Call
4.92
-0.72%
5
0.26
0.93
62.00%
-9.31% OTM
29.11%
31-Jan-2020
TKN24C2002A
Call
2.66
-0.31%
9
0.36
0.88
90.00%
9.27% ITM
58.62%
28-Feb-2020
TMB24C1911A
Call
15.22
-4.64%
22
0.01
0.10
44.00%
-15.84% OTM
35.32%
29-Nov-2019
TOA24C1911A
Call
6.10
-0.40%
4
0.56
1.95
45.00%
13.13% ITM
33.36%
29-Nov-2019
TOP24C1911A
Call
7.79
-1.06%
2
0.42
1.21
47.00%
2.23% ITM
30.25%
29-Nov-2019
TOP24P1910A
Put
-17.58
-12.63%
1
0.06
0.39
50.00%
-10.75% OTM
30.25%
31-Oct-2019
TU24C2003A
Call
7.01
-0.89%
9
0.13
0.60
43.00%
-24.50% OTM
23.69%
31-Mar-2020
WHA24C1911A
Call
14.11
-3.68%
4
0.07
0.41
39.00%
-13.30% OTM
19.93%
29-Nov-2019
WHA24P2003A
Put
-4.25
-0.63%
3
0.47
0.84
52.00%
-29.00% OTM
19.93%
31-Mar-2020
WORK24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
67.00%
-33.49% OTM
48.68%
31-Oct-2019
COM724C2001A
Call
5.19
-0.80%
6
0.22
1.04
62.66%
-11.00% OTM
29.59%
31-Jan-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )