ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C2001A
Call
7.54
-1.07%
10
0.09
0.42
44.00%
-28.92% OTM
22.76%
31-Jan-2020
ADVA24C1908A
Call
3.53
-0.02%
28
1.74
2.75
37.00%
39.48% ITM
17.34%
30-Aug-2019
ADVA24C2001A
Call
6.23
-0.35%
7
0.42
1.17
34.00%
-0.76% OTM
17.34%
31-Jan-2020
ADVA24P1908A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-68.46% OTM
17.34%
30-Aug-2019
ADVA24P2001A
Put
-6.92
-0.87%
6
0.20
0.62
38.00%
-31.96% OTM
17.34%
31-Jan-2020
AEON24C1912A
Call
6.30
-0.94%
4
0.24
0.71
52.00%
-17.34% OTM
29.66%
13-Dec-2019
AMAT24C2001A
Call
5.18
-0.44%
5
0.47
1.01
46.00%
-7.24% OTM
20.47%
31-Jan-2020
ANAN24C1912A
Call
7.46
-1.25%
8
0.10
0.45
48.00%
-23.19% OTM
28.39%
13-Dec-2019
AOT24C1910A
Call
9.70
-0.77%
3
0.39
1.32
35.00%
1.52% ITM
21.03%
31-Oct-2019
AOT24P1912A
Put
-5.86
-0.64%
3
0.55
1.13
38.00%
-12.16% OTM
21.03%
13-Dec-2019
AP24C1912A
Call
7.03
-0.93%
7
0.15
0.70
46.00%
-15.06% OTM
28.13%
13-Dec-2019
BANP24C1911A
Call
15.78
-3.63%
28
0.01
0.14
43.00%
-32.08% OTM
25.81%
29-Nov-2019
BANP24P1908A
Put
-5.27
N/A
235
0.91
4.13
45.00%
16.50% ITM
25.81%
30-Aug-2019
BBL24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
30.00%
-29.68% OTM
14.50%
31-Oct-2019
BBL24C1912A
Call
14.43
-2.04%
6
0.08
0.34
31.00%
-22.16% OTM
14.50%
13-Dec-2019
BCH24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-13.22% OTM
20.67%
30-Aug-2019
BCP24C1912A
Call
10.40
-1.77%
28
0.02
0.20
38.00%
-26.35% OTM
21.46%
13-Dec-2019
BCPG24C1912A
Call
6.41
-0.92%
6
0.18
0.63
48.00%
-17.27% OTM
32.04%
13-Dec-2019
BDMS24C1909A
Call
11.14
-4.97%
20
0.01
0.05
43.00%
-27.50% OTM
18.30%
30-Sep-2019
BDMS24C1912A
Call
9.69
-1.40%
18
0.04
0.17
39.00%
-20.39% OTM
18.30%
13-Dec-2019
BDMS24P1908A
Put
-23.87
-15.08%
1
0.05
0.52
51.00%
-8.24% OTM
18.30%
30-Aug-2019
BEAU24C1909A
Call
6.24
-2.14%
4
0.11
0.46
80.00%
-12.35% OTM
60.10%
30-Sep-2019
BEM24C1909A
Call
14.42
-3.50%
10
0.03
0.40
40.00%
-12.34% OTM
26.27%
30-Sep-2019
BEM24P1909A
Put
-12.97
-6.06%
16
0.01
0.12
45.00%
-38.16% OTM
26.27%
30-Sep-2019
BGRI24C1912A
Call
6.90
-0.85%
6
0.19
0.92
45.00%
-12.99% OTM
26.86%
13-Dec-2019
BH24C1910A
Call
13.43
-3.02%
7
0.05
0.24
40.00%
-22.15% OTM
18.93%
31-Oct-2019
BJC24C1910A
Call
6.59
-0.69%
4
0.41
1.29
45.00%
0.57% ITM
21.83%
31-Oct-2019
BPP24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-21.64% OTM
24.42%
30-Aug-2019
BPP24C1911A
Call
7.60
-0.86%
5
0.22
0.86
40.00%
-9.51% OTM
24.42%
29-Nov-2019
BTS24C2001A
Call
5.20
-0.30%
10
0.34
1.39
38.00%
1.41% ITM
22.35%
31-Jan-2020
BTS24P2001A
Put
-6.45
-0.92%
14
0.08
0.41
41.00%
-37.43% OTM
22.35%
31-Jan-2020
CBG24C1909A
Call
5.56
-1.13%
1
0.61
1.13
71.00%
1.55% ITM
45.00%
30-Sep-2019
CENT24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-38.00% OTM
22.35%
30-Aug-2019
CENT24C1910A
Call
8.51
-1.96%
8
0.06
0.40
50.00%
-20.63% OTM
22.35%
31-Oct-2019
CHG24C1911A
Call
2.89
-0.04%
26
0.89
2.18
45.00%
47.96% ITM
25.29%
29-Nov-2019
CK24C1910A
Call
9.60
-1.75%
10
0.06
0.24
45.00%
-14.53% OTM
22.97%
31-Oct-2019
CKP24C1912A
Call
3.59
-0.17%
17
0.34
1.01
51.00%
21.98% ITM
28.48%
13-Dec-2019
CKP24P1912A
Put
-5.73
-1.13%
7
0.13
0.62
53.00%
-31.52% OTM
28.48%
13-Dec-2019
CPAL24C1912A
Call
8.33
-0.76%
4
0.33
0.81
35.00%
-7.99% OTM
14.93%
13-Dec-2019
CPAL24P1909A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-66.96% OTM
14.93%
30-Sep-2019
CPAL24P1912A
Put
-6.28
-0.63%
3
0.54
1.00
38.00%
-8.86% OTM
14.93%
13-Dec-2019
CPF24C1912A
Call
8.23
-1.24%
5
0.15
1.07
42.00%
-21.01% OTM
25.31%
13-Dec-2019
CPF24P1909A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-38.37% OTM
25.31%
30-Sep-2019
CPN24C1909A
Call
21.02
-7.67%
13
0.01
0.08
38.00%
-22.54% OTM
20.22%
30-Sep-2019
CPN24P1911A
Put
-5.23
-0.43%
2
0.94
1.87
41.00%
0.89% ITM
20.22%
29-Nov-2019
DTAC24C1910A
Call
4.58
-0.38%
3
0.80
1.55
55.00%
12.31% ITM
29.24%
31-Oct-2019
DTAC24P1909A
Put
-6.70
-1.80%
2
0.23
0.65
62.00%
-6.84% OTM
29.24%
30-Sep-2019
EA24C1910A
Call
6.94
-1.68%
4
0.14
0.51
61.00%
-19.67% OTM
29.17%
31-Oct-2019
EGCO24C1908A
Call
6.28
-0.06%
15
1.11
2.18
38.00%
18.86% ITM
16.79%
30-Aug-2019
EPG24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
61.00%
-21.18% OTM
37.12%
30-Aug-2019
EPG24C1911A
Call
4.18
-0.40%
7
0.38
1.23
60.00%
5.95% ITM
37.12%
29-Nov-2019
ERW24C1909A
Call
16.26
-7.41%
13
0.01
0.14
58.00%
-26.11% OTM
20.23%
30-Sep-2019
ESSO24C1910A
Call
6.33
-1.21%
4
0.20
0.75
60.00%
-11.30% OTM
30.03%
31-Oct-2019
GFPT24C1912A
Call
5.86
-0.70%
4
0.32
1.04
50.00%
-10.00% OTM
21.85%
13-Dec-2019
GLOB24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-35.17% OTM
25.32%
30-Aug-2019
GLOB24C1911A
Call
5.68
-0.73%
6
0.22
0.83
52.00%
-8.42% OTM
25.32%
29-Nov-2019
GPSC24C1909A
Call
4.07
-0.11%
10
0.88
1.29
48.00%
28.41% ITM
33.38%
30-Sep-2019
GULF24C1908A
Call
4.54
-0.03%
23
2.86
2.61
44.00%
28.21% ITM
25.13%
30-Aug-2019
GULF24C1909A
Call
8.28
-0.76%
2
0.58
1.93
40.00%
5.36% ITM
25.13%
30-Sep-2019
GULF24C2001A
Call
6.74
-0.64%
5
0.32
0.87
40.00%
-14.71% OTM
25.13%
31-Jan-2020
GULF24P2001A
Put
-4.83
-0.65%
3
0.46
0.89
47.00%
-27.18% OTM
25.13%
31-Jan-2020
GUNK24C1909A
Call
6.57
-0.74%
3
0.53
2.32
47.00%
5.30% ITM
33.80%
30-Sep-2019
GUNK24C2001A
Call
6.19
-0.63%
8
0.20
0.83
43.00%
-15.97% OTM
33.80%
31-Jan-2020
HMPR24C1912A
Call
8.42
-0.90%
6
0.18
0.89
37.00%
-11.54% OTM
18.68%
13-Dec-2019
INTU24C1909A
Call
14.45
-2.31%
2
0.21
1.24
34.00%
-5.80% OTM
18.32%
30-Sep-2019
IRPC24C1909A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-39.36% OTM
26.94%
30-Sep-2019
IRPC24C1911A
Call
11.43
-2.27%
11
0.04
0.23
42.00%
-26.94% OTM
26.94%
29-Nov-2019
IVL24C1910A
Call
12.10
-2.46%
10
0.04
0.33
45.00%
-17.89% OTM
26.15%
31-Oct-2019
IVL24C2001A
Call
6.64
-0.82%
9
0.14
0.63
45.00%
-22.82% OTM
26.15%
31-Jan-2020
IVL24P1911A
Put
-3.41
-0.19%
6
0.85
1.96
47.00%
13.45% ITM
26.15%
29-Nov-2019
KBAN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-38.11% OTM
17.45%
30-Aug-2019
KBAN24C1912A
Call
12.57
-1.88%
8
0.07
0.28
35.00%
-22.89% OTM
17.45%
13-Dec-2019
KBAN24P1909A
Put
-8.11
-0.74%
1
0.93
2.39
38.00%
4.17% ITM
17.45%
30-Sep-2019
KCE24C1911A
Call
5.43
-1.10%
5
0.17
0.58
65.00%
-21.79% OTM
46.85%
29-Nov-2019
KKP24C1909A
Call
12.21
-1.70%
3
0.23
1.00
35.00%
-3.14% OTM
15.51%
30-Sep-2019
KTB24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-25.89% OTM
14.64%
30-Aug-2019
KTC24C2001A
Call
3.48
-0.25%
8
0.50
1.00
58.00%
8.10% ITM
33.36%
31-Jan-2020
LH24C1912A
Call
8.44
-0.91%
12
0.09
0.71
36.00%
-12.44% OTM
17.66%
13-Dec-2019
LPN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-43.54% OTM
20.81%
30-Aug-2019
MAJO24C2002A
Call
4.37
-0.34%
15
0.20
0.85
50.00%
-6.12% OTM
28.92%
28-Feb-2020
MBK24C1910A
Call
6.83
-0.98%
3
0.31
0.95
50.00%
-5.77% OTM
24.27%
31-Oct-2019
MINT24C1908A
Call
21.48
-8.01%
2
0.07
0.99
44.00%
-2.54% OTM
22.99%
30-Aug-2019
MTC24C1910A
Call
7.67
-1.36%
4
0.19
0.69
50.00%
-12.24% OTM
36.65%
31-Oct-2019
MTC24C1912A
Call
3.14
-0.07%
19
0.76
1.13
45.00%
38.80% ITM
36.65%
13-Dec-2019
ORI24C1908A
Call
11.98
-4.65%
1
0.19
1.38
65.00%
0.89% ITM
44.13%
30-Aug-2019
ORI24C2001A
Call
4.96
-0.72%
6
0.22
0.66
60.00%
-25.41% OTM
44.13%
31-Jan-2020
OSP24C1912A
Call
5.61
-0.61%
5
0.30
1.15
50.00%
-6.60% OTM
29.90%
13-Dec-2019
PLAN24C1912A
Call
4.89
-0.43%
6
0.41
1.17
50.00%
1.53% ITM
32.79%
13-Dec-2019
PTG24C1909A
Call
1.96
-0.01%
85
1.38
1.37
65.00%
103.49% ITM
47.90%
30-Sep-2019
PTT24C1911A
Call
15.05
-2.80%
7
0.05
0.43
40.00%
-25.11% OTM
14.17%
29-Nov-2019
PTT24P2001A
Put
-4.50
-0.43%
5
0.51
1.30
39.00%
-15.18% OTM
14.17%
31-Jan-2020
PTTE24C1910A
Call
5.85
-0.45%
6
0.40
0.96
44.00%
7.29% ITM
18.84%
31-Oct-2019
PTTE24P1909A
Put
-8.55
-2.04%
2
0.28
0.98
51.00%
-8.21% OTM
18.84%
30-Sep-2019
PTTG24C1911A
Call
8.69
-1.62%
8
0.08
0.33
45.00%
-24.04% OTM
20.34%
29-Nov-2019
QH24C1908A
Call
28.17
-15.70%
3
0.02
0.38
44.00%
-7.21% OTM
15.74%
30-Aug-2019
RATC24C2001A
Call
7.98
-0.55%
5
0.37
1.08
31.00%
-8.66% OTM
19.50%
31-Jan-2020
ROBI24C1909A
Call
11.39
-2.10%
2
0.21
0.95
41.00%
-6.27% OTM
26.33%
30-Sep-2019
ROBI24C1912A
Call
6.40
-0.51%
3
0.60
1.53
40.00%
-1.63% OTM
26.33%
13-Dec-2019
RS24C1910A
Call
6.42
-2.12%
4
0.11
0.43
72.00%
-29.43% OTM
35.93%
31-Oct-2019
S5024C1909A
Call
66.89
-10.16%
3
0.03
0.19
14.70%
-9.10% OTM
11.89%
27-Sep-2019
S5024C1909B
Call
34.02
-2.56%
2
0.17
0.54
15.00%
-2.25% OTM
11.89%
27-Sep-2019
S5024C1909C
Call
38.25
-7.07%
14
0.01
0.04
15.20%
-11.52% OTM
11.89%
27-Sep-2019
S5024C1912A
Call
14.12
-0.60%
2
1.09
1.44
18.20%
-2.25% OTM
11.89%
27-Dec-2019
S5024P1909A
Put
-26.03
-1.27%
1
1.34
3.28
14.70%
-0.42% OTM
11.89%
27-Sep-2019
S5024P1909B
Put
-12.49
-0.12%
7
1.23
1.44
17.00%
6.30% ITM
11.89%
27-Sep-2019
S5024P1909C
Put
-14.95
-0.29%
2
3.06
2.15
17.00%
4.49% ITM
11.89%
27-Sep-2019
SAWA24C1910A
Call
2.42
-0.03%
29
1.18
1.33
58.00%
67.22% ITM
36.07%
31-Oct-2019
SAWA24C1912A
Call
5.57
-0.78%
4
0.35
0.91
55.00%
-13.81% OTM
36.07%
13-Dec-2019
SCB24C1910A
Call
12.16
-2.49%
6
0.07
0.34
38.00%
-19.85% OTM
17.46%
31-Oct-2019
SCB24P1909A
Put
-11.28
-2.08%
2
0.22
1.00
40.00%
-6.39% OTM
17.46%
30-Sep-2019
SCC24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-30.49% OTM
13.92%
31-Oct-2019
SCC24C1912A
Call
7.28
-0.54%
10
0.19
0.68
35.00%
-2.57% OTM
13.92%
13-Dec-2019
SCC24P1909A
Put
-23.93
-9.22%
11
0.01
0.12
38.00%
-30.56% OTM
13.92%
30-Sep-2019
SCC24P1910A
Put
-6.02
-0.42%
4
0.54
1.60
38.00%
5.11% ITM
13.92%
31-Oct-2019
SGP24C1910A
Call
6.52
-1.68%
15
0.04
0.16
60.00%
-22.23% OTM
36.40%
31-Oct-2019
SIRI24C1911A
Call
8.46
-1.09%
8
0.11
0.68
40.00%
-13.29% OTM
19.12%
29-Nov-2019
SPAL24C1912A
Call
10.14
-1.74%
8
0.07
0.35
42.00%
-25.52% OTM
25.92%
13-Dec-2019
SPRC24C1909A
Call
25.55
-8.01%
6
0.02
0.30
48.00%
-16.83% OTM
28.97%
30-Sep-2019
STA24C1909A
Call
7.20
-3.56%
28
0.01
0.07
57.00%
-28.97% OTM
35.29%
30-Sep-2019
STA24C1911A
Call
6.96
-1.31%
11
0.07
0.48
55.00%
-21.54% OTM
35.29%
29-Nov-2019
STEC24C1911A
Call
6.70
-1.74%
19
0.03
0.10
58.00%
-34.03% OTM
28.14%
29-Nov-2019
TASC24C1908A
Call
17.79
-8.06%
1
0.12
1.18
52.00%
-3.43% OTM
30.84%
30-Aug-2019
TASC24C2001A
Call
6.21
-0.80%
7
0.18
0.62
49.00%
-23.56% OTM
30.84%
31-Jan-2020
TCAP24C2001A
Call
7.79
-0.71%
9
0.16
0.60
36.00%
-15.28% OTM
22.40%
31-Jan-2020
THAI24C1911A
Call
5.61
-0.82%
13
0.09
0.27
57.00%
-11.31% OTM
44.79%
29-Nov-2019
THAN24C2001A
Call
4.20
-0.50%
7
0.28
0.88
62.00%
-14.52% OTM
32.63%
31-Jan-2020
TISC24C1908A
Call
8.92
-0.41%
2
1.07
2.39
42.00%
11.68% ITM
22.79%
30-Aug-2019
TKN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
74.00%
-21.62% OTM
54.80%
30-Aug-2019
TMB24C1911A
Call
7.56
-1.24%
27
0.03
0.15
44.00%
-19.85% OTM
20.32%
29-Nov-2019
TOA24C1911A
Call
6.05
-0.59%
6
0.30
1.20
45.00%
-2.94% OTM
30.44%
29-Nov-2019
TOP24C1911A
Call
6.04
-0.65%
4
0.41
0.97
47.00%
-4.79% OTM
24.10%
29-Nov-2019
TOP24P1910A
Put
-5.60
-0.79%
2
0.69
1.51
50.00%
-3.14% OTM
24.10%
31-Oct-2019
TU24C1909A
Call
7.56
-0.70%
6
0.23
0.97
43.00%
6.76% ITM
20.27%
30-Sep-2019
WHA24C1911A
Call
9.60
-1.33%
5
0.16
0.66
39.00%
-15.85% OTM
18.59%
29-Nov-2019
WHA24P1908A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-44.60% OTM
18.59%
30-Aug-2019
WORK24C1910A
Call
6.34
-1.70%
2
0.27
0.74
67.00%
-21.95% OTM
49.24%
31-Oct-2019
COM724C1908A
Call
8.42
-2.18%
1
0.87
7.05
77.07%
8.88% ITM
30.92%
30-Aug-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )