ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-28.38% OTM
23.29%
30-Apr-2019
AAV24C1907A
Call
6.58
-0.86%
4
0.29
0.88
47.00%
-12.91% OTM
23.29%
31-Jul-2019
ADVA24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-22.97% OTM
19.30%
30-Apr-2019
ADVA24C1905A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-24.88% OTM
19.30%
31-May-2019
ADVA24C1906A
Call
7.93
-0.56%
2
0.85
1.76
34.00%
4.22% ITM
19.30%
28-Jun-2019
ADVA24C1907A
Call
11.76
-1.58%
3
0.23
0.71
32.00%
-17.04% OTM
19.30%
31-Jul-2019
ADVA24C1908A
Call
4.40
-0.15%
7
0.95
1.09
37.00%
18.45% ITM
19.30%
30-Aug-2019
ADVA24P1908A
Put
-8.79
-1.51%
4
0.17
0.39
38.00%
-43.06% OTM
19.30%
30-Aug-2019
AMAT24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
56.00%
-29.28% OTM
26.06%
30-Apr-2019
AMAT24C1907A
Call
6.18
-0.91%
3
0.32
0.89
52.00%
-13.64% OTM
26.06%
31-Jul-2019
ANAN24C1907A
Call
4.35
-0.44%
4
0.64
1.38
58.00%
-0.00% OTM
27.11%
31-Jul-2019
AOT24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-17.43% OTM
19.41%
30-Apr-2019
AOT24C1906A
Call
9.66
-1.19%
3
0.28
0.99
37.00%
-6.37% OTM
19.41%
28-Jun-2019
AOT24P1907A
Put
-7.00
-0.76%
3
0.38
0.97
38.00%
-9.70% OTM
19.41%
31-Jul-2019
AP24C1906A
Call
4.57
-0.25%
6
0.67
1.90
48.00%
18.06% ITM
28.71%
28-Jun-2019
AP24C1907A
Call
8.91
-1.54%
6
0.10
0.55
44.00%
-21.91% OTM
28.71%
31-Jul-2019
BANP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-34.95% OTM
25.30%
30-Apr-2019
BANP24C1907A
Call
9.93
-2.14%
12
0.04
0.25
43.00%
-29.50% OTM
25.30%
31-Jul-2019
BANP24C1907B
Call
8.51
-1.47%
6
0.12
0.64
44.00%
-21.44% OTM
25.30%
31-Jul-2019
BANP24P1906A
Put
-9.61
-2.19%
7
0.07
0.42
46.00%
-24.00% OTM
25.30%
28-Jun-2019
BANP24P1908A
Put
-5.19
-0.62%
5
0.32
1.05
45.00%
-15.53% OTM
25.30%
30-Aug-2019
BBL24C1907A
Call
13.44
-2.11%
8
0.06
0.39
32.00%
-21.78% OTM
14.77%
31-Jul-2019
BBL24P1904A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-15.00% OTM
14.77%
30-Apr-2019
BCH24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-30.77% OTM
30.88%
30-Apr-2019
BCH24C1908A
Call
5.50
-0.45%
6
0.37
1.15
43.00%
-4.26% OTM
30.88%
30-Aug-2019
BCP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-28.04% OTM
16.95%
30-Apr-2019
BCP24C1907A
Call
10.37
-1.49%
8
0.08
0.62
37.00%
-17.88% OTM
16.95%
31-Jul-2019
BCPG24C1906A
Call
5.79
-0.70%
4
0.37
1.24
53.00%
1.00% ITM
24.71%
28-Jun-2019
BDMS24C1905A
Call
18.72
-7.45%
13
0.01
0.18
51.00%
-23.94% OTM
30.96%
31-May-2019
BDMS24C1907A
Call
4.73
-0.38%
3
0.76
3.52
50.00%
5.22% ITM
30.96%
31-Jul-2019
BDMS24C1909A
Call
6.35
-0.71%
4
0.34
2.12
43.00%
-20.02% OTM
30.96%
30-Sep-2019
BDMS24P1908A
Put
-4.82
-0.71%
4
0.37
1.75
51.00%
-19.42% OTM
30.96%
30-Aug-2019
BEAU24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
75.00%
-42.35% OTM
49.59%
30-Apr-2019
BEAU24C1907A
Call
3.01
-0.21%
9
0.52
1.10
70.00%
27.01% ITM
49.59%
31-Jul-2019
BEM24C1906A
Call
8.82
-1.44%
8
0.09
0.77
43.00%
-11.94% OTM
24.50%
28-Jun-2019
BEM24P1909A
Put
-5.69
-0.78%
5
0.24
1.33
45.00%
-30.08% OTM
24.50%
30-Sep-2019
BGRI24C1907A
Call
4.71
-0.50%
5
0.38
1.37
56.00%
-1.32% OTM
22.61%
31-Jul-2019
BH24C1907A
Call
7.41
-0.85%
3
0.42
0.87
41.00%
-9.99% OTM
25.93%
31-Jul-2019
BJC24C1906A
Call
8.18
-1.16%
4
0.22
0.88
44.00%
-6.14% OTM
23.23%
28-Jun-2019
BLAN24C1907A
Call
7.95
-0.78%
7
0.19
0.96
36.00%
-6.73% OTM
20.25%
31-Jul-2019
BPP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-25.72% OTM
16.03%
30-Apr-2019
BPP24C1908A
Call
6.24
-0.53%
5
0.40
1.07
40.00%
-5.28% OTM
16.03%
30-Aug-2019
BTS24C1906A
Call
6.18
-0.24%
5
0.81
4.31
33.00%
12.51% ITM
21.71%
28-Jun-2019
CBG24C1904A
Call
10.95
-4.46%
1
0.40
1.73
66.00%
-5.93% OTM
57.42%
30-Apr-2019
CBG24C1906A
Call
2.42
-0.04%
21
2.22
1.06
65.00%
56.37% ITM
57.42%
28-Jun-2019
CENT24C1908A
Call
5.79
-0.73%
6
0.23
0.76
50.00%
-15.14% OTM
29.59%
30-Aug-2019
CHG24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.00%
-40.09% OTM
26.47%
30-Apr-2019
CHG24C1907A
Call
6.60
-0.90%
5
0.24
0.82
48.00%
-12.36% OTM
26.47%
31-Jul-2019
CHG24C1911A
Call
3.28
-0.12%
16
0.50
0.85
45.00%
19.44% ITM
26.47%
29-Nov-2019
CK24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-12.62% OTM
19.46%
30-Apr-2019
CK24C1910A
Call
4.95
-0.42%
12
0.20
0.98
45.00%
-11.74% OTM
19.46%
31-Oct-2019
CKP24C1906A
Call
9.02
-2.18%
9
0.05
0.44
49.00%
-21.23% OTM
23.14%
28-Jun-2019
CKP24C1907A
Call
5.37
-0.49%
3
0.60
3.13
47.00%
0.88% ITM
23.14%
31-Jul-2019
CPAL24C1904A
Call
12.73
-1.79%
1
0.46
1.90
40.00%
4.99% ITM
17.78%
30-Apr-2019
CPAL24C1907A
Call
5.40
-0.29%
6
0.55
0.96
39.00%
9.71% ITM
17.78%
31-Jul-2019
CPAL24P1907A
Put
-6.29
-0.76%
3
0.46
0.94
42.00%
-10.57% OTM
17.78%
31-Jul-2019
CPAL24P1909A
Put
-8.08
-1.29%
6
0.12
0.31
39.00%
-50.07% OTM
17.78%
30-Sep-2019
CPF24C1904A
Call
20.98
-6.92%
1
0.10
2.06
40.00%
-2.12% OTM
19.93%
30-Apr-2019
CPF24C1912A
Call
6.28
-0.67%
9
0.17
1.05
42.00%
-30.35% OTM
19.93%
13-Dec-2019
CPF24P1909A
Put
-5.94
-0.65%
5
0.30
1.75
40.00%
-22.02% OTM
19.93%
30-Sep-2019
CPN24C1904A
Call
26.69
-17.96%
6
0.01
0.09
38.00%
-11.46% OTM
19.98%
30-Apr-2019
CPN24C1909A
Call
6.25
-0.51%
3
0.56
1.15
38.00%
-10.32% OTM
19.98%
30-Sep-2019
CPN24P1907A
Put
-8.03
-1.32%
4
0.20
0.53
41.00%
-24.56% OTM
19.98%
31-Jul-2019
DTAC24C1906A
Call
4.63
-0.59%
3
0.67
1.42
64.00%
4.65% ITM
34.32%
28-Jun-2019
EA24C1905A
Call
3.95
-0.24%
6
0.71
1.32
63.00%
26.35% ITM
28.97%
31-May-2019
EGCO24C1908A
Call
4.99
-0.25%
5
0.90
1.53
38.00%
8.27% ITM
17.88%
30-Aug-2019
EPG24C1908A
Call
4.94
-0.79%
7
0.17
0.64
61.00%
-21.35% OTM
28.90%
30-Aug-2019
ERW24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
68.00%
-27.12% OTM
25.43%
30-Apr-2019
ERW24C1909A
Call
4.20
-0.45%
8
0.29
0.88
58.00%
-11.78% OTM
25.43%
30-Sep-2019
ESSO24C1907A
Call
4.61
-0.72%
5
0.29
1.14
65.00%
-9.75% OTM
35.87%
31-Jul-2019
GFPT24C1907A
Call
4.73
-0.62%
4
0.37
1.20
60.00%
-5.21% OTM
32.14%
31-Jul-2019
GLOB24C1906A
Call
10.14
-2.85%
6
0.06
0.34
51.00%
-26.98% OTM
30.15%
28-Jun-2019
GLOB24C1908A
Call
5.80
-0.91%
4
0.27
0.88
54.00%
-23.72% OTM
30.15%
30-Aug-2019
GPSC24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
51.00%
-17.42% OTM
30.14%
30-Apr-2019
GPSC24C1904B
Call
17.13
-8.04%
1
0.11
0.76
51.00%
-4.67% OTM
30.14%
30-Apr-2019
GPSC24C1909A
Call
3.65
-0.18%
8
0.67
0.99
48.00%
14.37% ITM
30.14%
30-Sep-2019
GULF24C1908A
Call
4.92
-0.34%
2
1.29
3.14
44.00%
2.05% ITM
21.48%
30-Aug-2019
GUNK24C1909A
Call
4.84
-0.43%
5
0.44
1.36
47.00%
-9.33% OTM
25.73%
30-Sep-2019
HANA24C1907A
Call
5.86
-0.90%
6
0.19
0.84
55.00%
-14.75% OTM
34.89%
31-Jul-2019
HMPR24C1907A
Call
8.26
-1.21%
5
0.16
0.86
43.00%
-16.49% OTM
19.12%
31-Jul-2019
INTU24C1909A
Call
7.15
-0.56%
4
0.45
1.36
34.00%
-10.67% OTM
23.75%
30-Sep-2019
IRPC24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-14.44% OTM
23.98%
30-Apr-2019
IRPC24C1909A
Call
5.79
-0.53%
10
0.18
0.91
42.00%
-12.33% OTM
23.98%
30-Sep-2019
IVL24C1906A
Call
13.25
-4.22%
12
0.02
0.14
46.00%
-29.96% OTM
31.06%
28-Jun-2019
IVL24C1907A
Call
7.25
-1.08%
5
0.19
0.73
46.00%
-14.47% OTM
31.06%
31-Jul-2019
IVL24P1906A
Put
-4.99
-0.67%
3
0.57
1.50
52.00%
-2.11% OTM
31.06%
28-Jun-2019
KBAN24C1907A
Call
7.77
-0.79%
2
0.57
1.15
38.00%
-8.24% OTM
16.85%
31-Jul-2019
KBAN24C1908A
Call
8.90
-1.29%
3
0.24
0.55
39.00%
-25.08% OTM
16.85%
30-Aug-2019
KBAN24P1907A
Put
-9.25
-1.84%
5
0.12
0.29
41.00%
-34.43% OTM
16.85%
31-Jul-2019
KCE24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
53.00%
-32.71% OTM
50.82%
30-Apr-2019
KCE24C1906A
Call
5.20
-0.91%
5
0.21
1.01
65.00%
-3.78% OTM
50.82%
28-Jun-2019
KKP24C1906A
Call
12.55
-2.70%
4
0.09
0.39
38.00%
-20.17% OTM
13.90%
28-Jun-2019
KKP24C1909A
Call
6.27
-0.42%
5
0.48
1.05
35.00%
-5.21% OTM
13.90%
30-Sep-2019
KTB24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-24.03% OTM
12.94%
30-Apr-2019
KTB24C1908A
Call
9.22
-1.18%
6
0.15
0.72
36.00%
-21.04% OTM
12.94%
30-Aug-2019
KTB24P1907A
Put
-11.28
-2.21%
5
0.09
0.53
38.00%
-36.72% OTM
12.94%
31-Jul-2019
KTC24C1907A
Call
3.52
-0.38%
4
0.74
1.65
71.00%
6.85% ITM
33.39%
31-Jul-2019
LH24C1906A
Call
7.14
-0.51%
5
0.42
2.75
37.00%
4.43% ITM
18.33%
28-Jun-2019
LPN24C1908A
Call
9.82
-2.18%
23
0.02
0.14
45.00%
-39.49% OTM
34.83%
30-Aug-2019
MBK24C1906A
Call
5.89
-0.83%
3
0.41
1.12
55.00%
-1.30% OTM
28.21%
28-Jun-2019
MINT24C1908A
Call
5.46
-0.47%
6
0.36
1.30
44.00%
-4.53% OTM
19.06%
30-Aug-2019
MTC24C1912A
Call
2.81
-0.07%
18
0.76
1.04
45.00%
34.49% ITM
29.60%
13-Dec-2019
ORI24C1905A
Call
9.73
-4.62%
5
0.04
0.24
65.00%
-26.91% OTM
32.77%
31-May-2019
ORI24C1908A
Call
3.87
-0.46%
4
0.51
1.24
65.00%
-6.18% OTM
32.77%
30-Aug-2019
PTG24C1904A
Call
14.19
-7.08%
2
0.06
0.79
60.00%
-3.80% OTM
37.39%
30-Apr-2019
PTG24C1905A
Call
4.23
-0.26%
4
1.03
4.03
60.00%
24.30% ITM
37.39%
31-May-2019
PTT24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-28.82% OTM
20.75%
30-Apr-2019
PTT24C1906A
Call
8.65
-1.29%
4
0.21
0.94
43.00%
-8.90% OTM
20.75%
28-Jun-2019
PTT24P1904A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.00%
-45.34% OTM
20.75%
30-Apr-2019
PTT24P1907A
Put
-7.81
-1.49%
4
0.16
0.64
45.00%
-30.09% OTM
20.75%
31-Jul-2019
PTTE24C1904A
Call
20.90
-18.35%
5
0.01
0.08
49.00%
-15.18% OTM
29.31%
30-Apr-2019
PTTE24C1906A
Call
7.04
-1.08%
2
0.45
1.21
50.00%
-7.55% OTM
29.31%
28-Jun-2019
PTTE24P1904A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
57.00%
-39.04% OTM
29.31%
30-Apr-2019
PTTE24P1909A
Put
-3.83
-0.45%
4
0.63
0.92
51.00%
-14.38% OTM
29.31%
30-Sep-2019
PTTG24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-31.83% OTM
23.99%
30-Apr-2019
PTTG24C1907A
Call
8.21
-1.12%
3
0.26
0.77
41.00%
-14.50% OTM
23.99%
31-Jul-2019
PTTG24P1905A
Put
-11.32
-4.98%
2
0.10
0.41
55.00%
-33.10% OTM
23.99%
31-May-2019
QH24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-20.77% OTM
20.58%
30-Apr-2019
QH24C1908A
Call
5.84
-0.54%
7
0.27
1.02
44.00%
-7.49% OTM
20.58%
30-Aug-2019
ROBI24C1907A
Call
8.48
-1.52%
5
0.12
0.44
45.00%
-23.28% OTM
22.99%
31-Jul-2019
RS24C1904A
Call
11.10
-9.04%
1
0.11
0.64
85.00%
-11.48% OTM
32.96%
30-Apr-2019
SAWA24C1910A
Call
2.25
-0.05%
17
1.13
1.13
58.00%
58.74% ITM
32.83%
31-Oct-2019
SCB24C1905A
Call
13.74
-2.92%
3
0.11
0.59
39.00%
-8.53% OTM
19.23%
31-May-2019
SCB24C1910A
Call
6.43
-0.57%
5
0.36
0.91
38.00%
-16.13% OTM
19.23%
31-Oct-2019
SCB24P1906A
Put
-11.47
-3.11%
4
0.09
0.40
42.00%
-36.55% OTM
19.23%
28-Jun-2019
SCC24C1910A
Call
8.21
-0.78%
4
0.30
1.07
33.00%
-22.04% OTM
17.59%
31-Oct-2019
SCC24C1912A
Call
4.22
-0.15%
13
0.50
0.92
35.00%
9.27% ITM
17.59%
13-Dec-2019
SCC24P1909A
Put
-8.25
-1.25%
7
0.11
0.39
38.00%
-46.42% OTM
17.59%
30-Sep-2019
SGP24C1906A
Call
4.26
-0.39%
5
0.50
1.10
60.00%
13.86% ITM
31.06%
28-Jun-2019
SIRI24C1906A
Call
18.70
-5.06%
20
0.01
0.14
38.00%
-27.77% OTM
22.18%
28-Jun-2019
SIRI24C1907A
Call
5.48
-0.30%
8
0.41
1.65
38.00%
8.05% ITM
22.18%
31-Jul-2019
SPAL24C1905A
Call
13.23
-3.10%
4
0.08
0.50
40.00%
-11.34% OTM
27.09%
31-May-2019
SPAL24C1907A
Call
6.21
-0.51%
4
0.50
1.46
41.00%
0.44% ITM
27.09%
31-Jul-2019
SPRC24C1909A
Call
4.06
-0.26%
6
0.68
2.54
48.00%
8.17% ITM
33.83%
30-Sep-2019
STA24C1909A
Call
4.14
-0.42%
10
0.23
0.71
57.00%
-8.57% OTM
43.11%
30-Sep-2019
STEC24C1906A
Call
4.66
-0.21%
5
1.04
4.80
44.00%
17.29% ITM
29.67%
28-Jun-2019
TASC24C1908A
Call
4.93
-0.53%
4
0.52
1.50
52.00%
-7.97% OTM
26.53%
30-Aug-2019
TCAP24C1907A
Call
8.95
-1.17%
5
0.19
0.79
38.00%
-13.88% OTM
22.15%
31-Jul-2019
THAI24C1906A
Call
6.16
-1.02%
5
0.19
0.93
57.00%
-8.12% OTM
22.86%
28-Jun-2019
THAN24C1907A
Call
4.61
-0.62%
4
0.37
1.41
62.00%
-5.02% OTM
58.37%
31-Jul-2019
TISC24C1904A
Call
26.13
-20.04%
2
0.02
0.14
45.00%
-13.81% OTM
14.01%
30-Apr-2019
TISC24C1908A
Call
5.71
-0.47%
3
0.76
1.17
42.00%
-4.96% OTM
14.01%
30-Aug-2019
TKN24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
66.00%
-39.83% OTM
52.78%
30-Apr-2019
TKN24C1906A
Call
4.00
-0.46%
3
0.76
2.98
69.00%
10.48% ITM
52.78%
28-Jun-2019
TMB24C1911A
Call
3.85
-0.19%
22
0.24
0.90
44.00%
7.18% ITM
19.58%
29-Nov-2019
TOA24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-18.57% OTM
25.50%
30-Apr-2019
TOA24C1911A
Call
5.08
-0.47%
11
0.19
0.78
45.00%
-19.79% OTM
25.50%
29-Nov-2019
TOP24C1905A
Call
11.71
-3.76%
3
0.09
0.37
51.00%
-16.94% OTM
29.41%
31-May-2019
TOP24C1907A
Call
5.84
-0.73%
3
0.52
1.06
50.00%
-8.41% OTM
29.41%
31-Jul-2019
TU24C1904A
Call
24.83
-13.73%
2
0.04
0.53
43.00%
-7.98% OTM
24.59%
30-Apr-2019
TU24C1909A
Call
4.21
-0.21%
11
0.42
0.94
43.00%
10.29% ITM
24.59%
30-Sep-2019
WHA24C1907A
Call
6.78
-0.78%
5
0.28
0.90
44.00%
-8.91% OTM
20.27%
31-Jul-2019
WHA24P1908A
Put
-5.33
-0.88%
4
0.30
0.76
50.00%
-28.53% OTM
20.27%
30-Aug-2019
WORK24C1907A
Call
6.68
-1.74%
14
0.04
0.11
63.00%
-32.47% OTM
42.15%
31-Jul-2019
WORK24C1907B
Call
5.19
-0.87%
3
0.37
0.82
62.00%
-13.72% OTM
42.15%
31-Jul-2019
COM724C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
-21.76% OTM
44.34%
30-Apr-2019
COM724C1906A
Call
5.33
-0.57%
2
0.71
2.06
54.89%
5.43% ITM
44.34%
28-Jun-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )