ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
58.00%
-33.90% OTM
16.36%
30-Sep-2020
ADVA24C2101A
Call
7.55
-1.08%
3
0.28
0.61
45.00%
-20.11% OTM
16.36%
29-Jan-2021
AMAT24C2010A
Call
10.04
-7.27%
5
0.03
0.24
91.00%
-28.77% OTM
47.91%
30-Oct-2020
AOT24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
95.00%
-31.37% OTM
36.68%
30-Sep-2020
AOT24C2012A
Call
5.45
-0.56%
3
0.57
1.37
52.00%
2.62% ITM
36.68%
18-Dec-2020
AWC24C2010A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
105.00%
-46.33% OTM
41.46%
30-Oct-2020
BANP24C2011A
Call
5.78
-2.69%
5
0.07
0.34
90.00%
-35.62% OTM
52.84%
30-Nov-2020
BBL24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-17.96% OTM
43.08%
30-Sep-2020
BDMS24C2101A
Call
5.18
-0.64%
5
0.31
0.82
55.00%
-10.91% OTM
22.97%
29-Jan-2021
BGRI24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
99.00%
-28.10% OTM
37.72%
30-Sep-2020
BH24C2102A
Call
6.12
-0.87%
6
0.18
0.29
50.00%
-24.51% OTM
28.98%
24-Feb-2021
BTS24C2012A
Call
7.90
-2.19%
11
0.04
0.16
60.00%
-28.23% OTM
24.29%
18-Dec-2020
CENT24C2011A
Call
5.25
-1.45%
2
0.32
0.75
80.00%
-15.13% OTM
52.78%
30-Nov-2020
CK24C2102A
Call
4.72
-0.72%
6
0.25
0.69
62.00%
-23.86% OTM
34.63%
24-Feb-2021
CKP24C2011A
Call
5.29
-1.26%
4
0.21
0.97
75.00%
-10.66% OTM
44.92%
30-Nov-2020
COM724C2012A
Call
4.41
-0.80%
4
0.35
0.96
75.15%
-6.53% OTM
46.62%
18-Dec-2020
CPAL24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
65.00%
-11.60% OTM
16.08%
30-Sep-2020
CPF24C2012A
Call
8.01
-2.16%
12
0.04
0.29
55.00%
-28.21% OTM
32.36%
18-Dec-2020
CPN24C2011A
Call
7.75
-2.93%
5
0.07
0.32
72.00%
-29.60% OTM
33.28%
30-Nov-2020
CRC24C2101A
Call
5.11
-1.17%
8
0.11
0.55
70.00%
-33.36% OTM
42.22%
29-Jan-2021
DTAC24C2012A
Call
7.50
-2.63%
8
0.05
0.29
70.00%
-36.07% OTM
34.91%
18-Dec-2020
EA24C2101A
Call
4.85
-0.85%
5
0.25
0.76
67.00%
-21.46% OTM
41.27%
29-Jan-2021
EGCO24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
85.00%
-41.89% OTM
22.22%
30-Sep-2020
ESSO24C2012A
Call
5.45
-1.86%
6
0.09
0.41
85.00%
-32.33% OTM
58.30%
18-Dec-2020
GFPT24C2012A
Call
5.64
-1.33%
5
0.14
0.62
70.00%
-19.42% OTM
35.38%
18-Dec-2020
GLOB24C2010A
Call
5.86
-1.82%
1
0.39
1.16
85.00%
-1.50% OTM
36.34%
30-Oct-2020
GPSC24C2011A
Call
9.65
-4.69%
7
0.03
0.12
72.00%
-39.92% OTM
30.63%
30-Nov-2020
GULF24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
81.00%
-35.21% OTM
33.27%
30-Sep-2020
GULF24C2101A
Call
5.45
-1.07%
5
0.18
0.80
65.00%
-27.36% OTM
33.27%
29-Jan-2021
GUNK24C2012A
Call
6.89
-1.64%
9
0.07
0.43
60.00%
-22.34% OTM
30.07%
18-Dec-2020
HANA24C2012A
Call
3.70
-0.62%
3
0.50
1.06
84.00%
0.25% ITM
51.26%
18-Dec-2020
IRPC24C2012A
Call
6.53
-2.03%
12
0.04
0.13
65.00%
-31.82% OTM
35.11%
18-Dec-2020
IVL24C2012A
Call
6.30
-1.84%
3
0.18
0.54
70.00%
-28.21% OTM
44.60%
18-Dec-2020
JMT24C2011A
Call
4.42
-0.86%
4
0.32
1.11
80.00%
-1.37% OTM
51.97%
30-Nov-2020
KBAN24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
62.00%
-21.52% OTM
45.95%
30-Sep-2020
KBAN24C2012A
Call
8.28
-1.84%
3
0.19
0.50
52.00%
-21.75% OTM
45.95%
18-Dec-2020
KCE24C2010A
Call
3.83
-1.10%
2
0.48
1.51
115.00%
11.05% ITM
54.34%
30-Oct-2020
KTB24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
85.00%
-33.88% OTM
32.04%
30-Sep-2020
KTB24C2101A
Call
4.90
-0.84%
5
0.25
0.69
65.00%
-21.17% OTM
32.04%
29-Jan-2021
KTC24C2011A
Call
4.85
-1.05%
3
0.28
0.98
78.00%
-6.12% OTM
36.54%
30-Nov-2020
MINT24C2011A
Call
4.75
-1.39%
2
0.30
0.71
88.00%
-15.40% OTM
58.01%
30-Nov-2020
MTC24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
112.00%
-25.28% OTM
38.61%
30-Sep-2020
OSP24C2101A
Call
5.09
-0.77%
7
0.19
0.68
60.00%
-17.41% OTM
26.12%
29-Jan-2021
PLAN24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
100.00%
-24.04% OTM
50.99%
30-Sep-2020
PTT24C2101A
Call
6.38
-1.10%
8
0.11
0.54
55.00%
-24.49% OTM
29.25%
29-Jan-2021
PTTE24C2011A
Call
8.83
-4.25%
5
0.05
0.14
70.00%
-39.72% OTM
38.13%
30-Nov-2020
PTTG24C2101A
Call
4.28
-0.84%
5
0.25
0.67
75.00%
-24.54% OTM
42.53%
29-Jan-2021
RATC24C2012A
Call
6.41
-1.71%
4
0.16
0.50
68.00%
-25.00% OTM
22.76%
18-Dec-2020
S5024C2012A
Call
12.75
-3.85%
26
0.01
0.02
50.00%
-37.73% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024C2012B
Call
11.76
-2.43%
5
0.08
0.12
39.40%
-25.98% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024C2012C
Call
15.53
-3.31%
2
0.15
0.30
34.40%
-28.02% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024C2012D
Call
15.12
-2.77%
2
0.22
0.42
32.60%
-23.83% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024C2012E
Call
14.85
-2.43%
1
0.34
0.64
31.70%
-20.75% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024C2012F
Call
13.13
-1.99%
1
0.65
1.09
33.00%
-18.27% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024P2012A
Put
-7.94
-1.89%
4
0.14
0.14
48.70%
-33.05% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024P2012B
Put
-5.65
-0.99%
2
0.50
0.36
51.20%
-13.77% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024P2012C
Put
-10.58
-1.34%
0
1.50
2.02
32.10%
-13.77% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024P2012D
Put
-12.44
-1.80%
1
1.08
1.71
31.10%
-18.94% OTM
20.09%
29-Dec-2020
S5024P2012E
Put
-12.71
-2.17%
1
0.66
1.07
33.00%
-24.60% OTM
20.09%
29-Dec-2020
SAWA24C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
115.00%
-34.50% OTM
48.81%
30-Sep-2020
SCB24C2012A
Call
7.12
-1.45%
3
0.21
0.57
55.00%
-17.86% OTM
42.58%
18-Dec-2020
SCC24C2012A
Call
10.91
-2.21%
4
0.11
0.37
43.00%
-20.96% OTM
24.58%
18-Dec-2020
STA24C2011A
Call
5.56
-2.38%
5
0.09
0.46
95.00%
-31.16% OTM
71.95%
30-Nov-2020
TASC24C2011A
Call
10.92
-5.66%
18
0.01
0.07
70.00%
-42.76% OTM
61.64%
30-Nov-2020
TOP24C2101A
Call
4.55
-1.01%
8
0.13
0.46
75.00%
-30.84% OTM
44.71%
29-Jan-2021
TQM24C2011A
Call
5.23
-1.52%
2
0.32
0.63
82.00%
-16.83% OTM
58.15%
30-Nov-2020
TTW24C2012A
Call
9.39
-1.68%
7
0.08
0.59
45.00%
-16.62% OTM
16.97%
18-Dec-2020
TU24C2011A
Call
6.29
-1.18%
4
0.22
0.99
60.00%
-7.51% OTM
29.28%
30-Nov-2020
VGI24C2012A
Call
4.69
-1.44%
4
0.17
0.62
88.00%
-26.61% OTM
46.76%
18-Dec-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )