ค้นหา / เปรียบเทียบ DWDW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (THB/DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1807A
Call
11.45
-2.60%
-0.0005
0.02
0.20
42.15%
-45.09% OTM
44.41%
31-Jul-2018
AAV24C1809A
Call
7.63
-0.95%
-0.0010
0.11
0.75
40.29%
-31.25% OTM
44.41%
28-Sep-2018
ADVA24C1810A
Call
5.94
-0.43%
-0.0040
0.94
2.72
36.91%
-10.88% OTM
26.17%
31-Oct-2018
AMAT24C1805A
Call
13.84
-5.63%
-0.0023
0.04
0.26
51.82%
-27.55% OTM
66.25%
31-May-2018
AMAT24C1807A
Call
9.42
-3.08%
-0.0003
0.01
0.04
56.15%
-76.32% OTM
66.25%
31-Jul-2018
ANAN24C1807A
Call
8.47
-3.15%
-0.0003
0.01
0.05
63.53%
-91.96% OTM
52.71%
31-Jul-2018
ANAN24C1811A
Call
4.79
-0.48%
-0.0015
0.31
0.80
49.25%
-29.03% OTM
52.71%
30-Nov-2018
AOT24C1806A
Call
8.66
-1.13%
-0.0054
0.48
1.46
41.08%
-6.10% OTM
22.87%
29-Jun-2018
AOT24C1807A
Call
9.97
-1.77%
-0.0030
0.17
0.60
41.15%
-29.55% OTM
22.87%
31-Jul-2018
AP24C1805A
Call
14.35
-5.34%
-0.0016
0.03
0.26
48.77%
-24.42% OTM
17.01%
31-May-2018
BA24C1810A
Call
4.52
-0.20%
-0.0015
0.79
2.31
37.03%
7.10% ITM
44.58%
31-Oct-2018
BANP24C1808A
Call
8.81
-1.68%
-0.0012
0.07
0.32
45.01%
-48.70% OTM
42.29%
31-Aug-2018
BBL24C1809A
Call
8.75
-0.90%
-0.0014
0.16
0.35
33.76%
-23.66% OTM
27.54%
28-Sep-2018
BCH24C1805A
Call
10.67
-2.53%
-0.0038
0.15
0.91
48.44%
-9.20% OTM
28.38%
31-May-2018
BCP24C1808A
Call
9.09
-1.78%
-0.0007
0.04
0.25
44.67%
-51.19% OTM
25.26%
31-Aug-2018
BCPG24C1806A
Call
11.28
-3.41%
-0.0014
0.04
0.23
49.58%
-38.65% OTM
41.27%
29-Jun-2018
BCPG24C1807A
Call
9.52
-3.22%
-0.0003
0.01
0.05
56.61%
-80.39% OTM
41.27%
31-Jul-2018
BCPG24C1810A
Call
3.83
-0.46%
-0.0024
0.52
1.02
63.88%
-25.33% OTM
41.27%
31-Oct-2018
BDMS24C1805A
Call
14.04
-2.21%
-0.0051
0.23
1.39
34.23%
-4.84% OTM
26.96%
31-May-2018
BEAU24C1807A
Call
6.12
-1.09%
-0.0040
0.37
0.98
56.77%
-22.16% OTM
35.47%
31-Jul-2018
BEC24C1809A
Call
5.17
-0.72%
-0.0012
0.17
0.78
55.18%
-30.53% OTM
57.74%
28-Sep-2018
BEM24C1809A
Call
5.81
-0.57%
-0.0015
0.27
1.03
43.80%
-15.29% OTM
19.30%
28-Sep-2018
BH24C1806A
Call
13.74
-2.98%
-0.0018
0.06
0.38
37.89%
-24.77% OTM
30.58%
29-Jun-2018
BH24C1809A
Call
6.13
-0.48%
-0.0045
0.94
2.67
38.15%
-8.28% OTM
30.58%
28-Sep-2018
BH24C1811A
Call
5.86
-0.57%
-0.0020
0.35
0.95
41.94%
-31.20% OTM
30.58%
30-Nov-2018
BIG24C1808A
Call
5.59
-1.05%
-0.0019
0.18
0.70
60.50%
-39.90% OTM
38.83%
31-Aug-2018
BJC24C1808A
Call
6.74
-0.77%
-0.0026
0.34
0.97
42.90%
-16.44% OTM
29.27%
31-Aug-2018
BPP24C1809A
Call
5.79
-0.78%
-0.0029
0.37
0.88
50.27%
-31.04% OTM
22.72%
28-Sep-2018
BTS24C1808A
Call
10.02
-1.22%
-0.0015
0.12
0.70
33.93%
-24.53% OTM
16.79%
31-Aug-2018
CBG24C1807A
Call
8.84
-3.15%
-0.0009
0.03
0.11
60.72%
-86.63% OTM
35.34%
31-Jul-2018
CBG24C1809A
Call
4.45
-0.70%
-0.0031
0.44
0.82
65.06%
-35.98% OTM
35.34%
28-Sep-2018
CENT24C1807A
Call
8.21
-1.85%
-0.0019
0.10
0.42
51.75%
-40.61% OTM
50.31%
31-Jul-2018
CENT24C1810A
Call
5.44
-0.68%
-0.0020
0.30
0.83
49.87%
-36.63% OTM
50.31%
31-Oct-2018
CHG24C1808A
Call
7.98
-1.76%
-0.0005
0.03
0.12
51.19%
-60.00% OTM
34.93%
31-Aug-2018
CK24C1806A
Call
12.50
-4.28%
-0.0004
0.01
0.05
49.30%
-47.73% OTM
23.75%
29-Jun-2018
CK24C1808A
Call
6.08
-0.85%
-0.0026
0.31
0.78
50.24%
-23.47% OTM
23.75%
31-Aug-2018
CKP24C1811A
Call
4.79
-0.46%
-0.0020
0.43
1.08
48.16%
-25.84% OTM
32.36%
30-Nov-2018
CPAL24C1808A
Call
8.66
-0.74%
-0.0044
0.60
1.50
31.88%
-10.89% OTM
27.06%
31-Aug-2018
CPAL24C1811A
Call
6.80
-0.52%
-0.0025
0.48
0.94
34.07%
-21.38% OTM
27.06%
30-Nov-2018
CPF24C1805A
Call
12.28
-7.58%
-0.0008
0.01
0.05
67.12%
-49.49% OTM
39.75%
31-May-2018
CPF24C1809A
Call
7.56
-0.76%
-0.0019
0.25
0.80
36.74%
-20.51% OTM
39.75%
28-Sep-2018
CPN24C1806A
Call
10.77
-1.68%
-0.0037
0.22
0.75
38.21%
-12.39% OTM
33.82%
29-Jun-2018
DELT24C1805A
Call
15.97
-9.51%
-0.0010
0.01
0.05
56.57%
-49.17% OTM
32.71%
31-May-2018
DTAC24C1809A
Call
4.50
-0.57%
-0.0026
0.46
1.07
58.94%
-21.93% OTM
31.30%
28-Sep-2018
EA24C1805A
Call
11.58
-8.67%
-0.0009
0.01
0.08
75.93%
-65.39% OTM
140.00%
31-May-2018
EA24C1807A
Call
7.62
-3.90%
-0.0004
0.01
0.05
78.62%
-156.68% OTM
140.00%
31-Jul-2018
EGCO24C1808A
Call
7.22
-0.83%
-0.0022
0.27
0.85
41.04%
-17.85% OTM
26.81%
31-Aug-2018
EPG24C1807A
Call
7.60
-3.19%
-0.0003
0.01
0.05
71.81%
-110.55% OTM
40.99%
31-Jul-2018
EPG24C1808A
Call
8.13
-1.76%
-0.0009
0.05
0.29
50.12%
-58.45% OTM
40.99%
31-Aug-2018
EPG24C1810A
Call
4.15
-0.45%
-0.0018
0.41
1.20
57.39%
-20.85% OTM
40.99%
31-Oct-2018
ESSO24C1806A
Call
8.41
-2.67%
-0.0024
0.09
0.43
60.94%
-38.13% OTM
38.26%
29-Jun-2018
GFPT24C1806A
Call
13.44
-4.61%
-0.0005
0.01
0.11
47.27%
-48.53% OTM
46.34%
29-Jun-2018
GLOB24C1805A
Call
14.71
-6.58%
-0.0013
0.02
0.19
52.11%
-32.17% OTM
53.07%
31-May-2018
GPSC24C1807A
Call
5.86
-0.64%
-0.0049
0.76
1.46
48.04%
-4.52% OTM
35.45%
31-Jul-2018
GPSC24C1808A
Call
6.33
-1.11%
-0.0034
0.31
0.65
53.85%
-37.28% OTM
35.45%
31-Aug-2018
GUNK24C1807A
Call
11.74
-3.41%
-0.0003
0.01
0.08
46.52%
-65.71% OTM
62.50%
31-Jul-2018
HANA24C1808A
Call
7.84
-1.54%
-0.0009
0.06
0.33
49.21%
-49.65% OTM
60.16%
31-Aug-2018
HMPR24C1808A
Call
5.68
-0.50%
-0.0017
0.33
1.23
43.67%
-5.38% OTM
23.93%
31-Aug-2018
INTU24C1807A
Call
12.91
-2.25%
-0.0013
0.06
0.34
34.71%
-31.12% OTM
17.21%
31-Jul-2018
IRPC24C1805A
Call
8.76
-0.92%
-0.0038
0.41
2.41
40.59%
3.80% ITM
34.56%
31-May-2018
IRPC24C1808A
Call
4.98
-0.29%
-0.0048
1.66
5.54
41.02%
6.00% ITM
34.56%
31-Aug-2018
IRPC24C1809A
Call
6.44
-0.59%
-0.0015
0.25
1.08
39.65%
-14.82% OTM
34.56%
28-Sep-2018
ITD24C1807A
Call
11.62
-3.52%
-0.0004
0.01
0.07
47.70%
-69.87% OTM
33.87%
31-Jul-2018
ITD24C1810A
Call
6.86
-0.77%
-0.0013
0.17
0.75
40.65%
-34.29% OTM
33.87%
31-Oct-2018
IVL24C1808A
Call
6.08
-0.66%
-0.0028
0.43
1.09
45.22%
-12.97% OTM
31.97%
31-Aug-2018
KBAN24C1806A
Call
16.44
-5.19%
-0.0005
0.01
0.04
40.40%
-44.54% OTM
36.26%
29-Jun-2018
KCE24C1808A
Call
6.26
-0.76%
-0.0036
0.47
0.95
46.25%
-17.38% OTM
57.01%
31-Aug-2018
KKP24C1807A
Call
10.36
-1.79%
-0.0025
0.14
0.49
39.69%
-28.69% OTM
27.35%
31-Jul-2018
KTB24C1808A
Call
9.17
-1.33%
-0.0013
0.10
0.50
38.79%
-31.52% OTM
24.84%
31-Aug-2018
KTC24C1808A
Call
3.49
-0.26%
-0.0045
1.74
1.80
60.24%
10.77% ITM
112.67%
31-Aug-2018
LH24C1806A
Call
10.12
-1.72%
-0.0029
0.17
1.59
41.27%
-13.96% OTM
22.27%
29-Jun-2018
LH24C1809A
Call
7.81
-0.87%
-0.0008
0.09
0.65
37.69%
-25.65% OTM
22.27%
28-Sep-2018
LPN24C1808A
Call
8.12
-1.81%
-0.0005
0.03
0.24
50.93%
-61.65% OTM
31.62%
31-Aug-2018
MAJO24C1809A
Call
7.67
-0.89%
-0.0008
0.09
0.64
38.79%
-27.24% OTM
22.54%
28-Sep-2018
MC24C1807A
Call
7.72
-2.20%
-0.0009
0.04
0.26
59.72%
-58.49% OTM
31.33%
31-Jul-2018
MEGA24C1805A
Call
11.53
-5.37%
-0.0021
0.04
0.28
61.48%
-31.94% OTM
49.93%
31-May-2018
MINT24C1807A
Call
12.11
-2.72%
-0.0008
0.03
0.23
40.57%
-44.99% OTM
34.75%
31-Jul-2018
MONO24C1807A
Call
11.38
-2.91%
-0.0009
0.03
0.16
44.68%
-53.86% OTM
54.36%
31-Jul-2018
MTLS24C1808A
Call
7.69
-1.41%
-0.0014
0.10
0.48
48.27%
-43.90% OTM
63.42%
31-Aug-2018
ORI24C1806A
Call
9.58
-3.70%
-0.0015
0.04
0.21
61.16%
-54.02% OTM
85.49%
29-Jun-2018
PSL24C1807A
Call
4.62
-0.55%
-0.0019
0.35
1.28
59.57%
-1.90% OTM
63.67%
31-Jul-2018
PTG24C1805A
Call
13.92
-8.69%
-0.0009
0.01
0.07
62.65%
-51.52% OTM
40.33%
31-May-2018
PTG24C1809A
Call
4.67
-0.54%
-0.0023
0.43
1.07
55.12%
-18.02% OTM
40.33%
28-Sep-2018
PTL24C1806A
Call
5.53
-0.75%
-0.0035
0.46
1.52
57.47%
0.18% ITM
36.68%
29-Jun-2018
PTT24C1806A
Call
6.00
-0.34%
-0.0048
1.40
2.88
39.23%
9.81% ITM
29.65%
29-Jun-2018
PTT24C1809A
Call
6.17
-0.60%
-0.0040
0.66
1.39
41.94%
-16.33% OTM
29.65%
28-Sep-2018
PTTE24C1805A
Call
4.96
-0.11%
-0.0042
3.86
3.51
39.23%
18.86% ITM
27.15%
31-May-2018
PTTE24C1807A
Call
6.89
-0.73%
-0.0052
0.71
1.79
42.17%
-6.51% OTM
27.15%
31-Jul-2018
PTTG24C1808A
Call
7.14
-0.80%
-0.0058
0.72
2.47
41.04%
-16.97% OTM
38.64%
31-Aug-2018
ROBI24C1805A
Call
15.96
-5.92%
-0.0024
0.04
0.25
45.65%
-25.05% OTM
37.42%
31-May-2018
SAWA24C1808A
Call
6.19
-0.88%
-0.0026
0.29
0.76
49.98%
-24.58% OTM
54.32%
31-Aug-2018
SCB24C1806A
Call
15.54
-4.55%
-0.0009
0.02
0.11
40.32%
-39.63% OTM
22.53%
29-Jun-2018
SCC24C1806A
Call
16.29
-3.93%
-0.0012
0.03
0.20
35.91%
-30.41% OTM
21.81%
29-Jun-2018
SGP24C1806A
Call
8.27
-3.02%
-0.0042
0.14
1.03
65.46%
-47.56% OTM
59.95%
29-Jun-2018
SGP24C1808A
Call
6.80
-1.02%
-0.0013
0.13
0.79
47.88%
-28.94% OTM
59.95%
31-Aug-2018
SIRI24C1809A
Call
6.03
-0.92%
-0.0017
0.19
0.68
51.49%
-39.88% OTM
29.98%
28-Sep-2018
SPAL24C1808A
Call
8.30
-1.57%
-0.0013
0.08
0.29
46.67%
-47.49% OTM
26.82%
31-Aug-2018
SPRC24C1808A
Call
7.80
-1.32%
-0.0016
0.12
0.60
46.10%
-38.31% OTM
28.12%
31-Aug-2018
STA24C1808A
Call
6.44
-0.97%
-0.0013
0.13
0.71
49.82%
-28.22% OTM
27.14%
31-Aug-2018
STEC24C1808A
Call
6.85
-1.12%
-0.0017
0.15
0.54
49.46%
-33.97% OTM
28.26%
31-Aug-2018
TASC24C1810A
Call
5.34
-0.61%
-0.0019
0.31
0.89
48.73%
-30.70% OTM
32.42%
31-Oct-2018
TCAP24C1807A
Call
9.94
-1.63%
-0.0020
0.12
0.55
39.77%
-25.77% OTM
31.14%
31-Jul-2018
THAI24C1808A
Call
5.39
-0.84%
-0.0023
0.27
0.90
57.32%
-26.77% OTM
43.44%
31-Aug-2018
THCO24C1805A
Call
9.54
-8.66%
-0.0009
0.01
0.05
93.11%
-85.26% OTM
75.97%
31-May-2018
THCO24C1807A
Call
7.91
-2.33%
-0.0007
0.03
0.13
59.65%
-62.10% OTM
75.97%
31-Jul-2018
THCO24C1810A
Call
4.11
-0.49%
-0.0019
0.40
0.92
59.91%
-26.15% OTM
75.97%
31-Oct-2018
TISC24C1806A
Call
6.32
-0.73%
-0.0063
0.86
1.45
48.94%
0.77% ITM
23.25%
29-Jun-2018
TKN24C1807A
Call
7.90
-2.42%
-0.0012
0.05
0.24
60.76%
-66.09% OTM
41.29%
31-Jul-2018
TMB24C1809A
Call
8.40
-1.19%
-0.0007
0.06
0.41
40.09%
-40.49% OTM
42.16%
28-Sep-2018
TOP24C1805A
Call
16.22
-5.48%
-0.0038
0.07
0.31
43.38%
-21.97% OTM
27.84%
31-May-2018
TOP24C1806A
Call
11.02
-3.35%
-0.0013
0.04
0.12
50.44%
-38.81% OTM
27.84%
29-Jun-2018
TPI24C1808A
Call
11.95
-2.03%
-0.0004
0.02
0.18
35.36%
-43.89% OTM
29.89%
31-Aug-2018
TPIP24C1901A
Call
4.37
-0.36%
-0.0013
0.37
0.94
47.06%
-29.07% OTM
20.80%
31-Jan-2019
TTA24C1809A
Call
7.32
-0.97%
-0.0015
0.16
0.69
42.44%
-33.85% OTM
30.58%
28-Sep-2018
TU24C1808A
Call
8.35
-1.35%
-0.0012
0.09
0.42
43.22%
-36.41% OTM
28.41%
31-Aug-2018
TVO24C1810A
Call
5.01
-0.63%
-0.0016
0.25
0.94
53.29%
-36.03% OTM
51.21%
31-Oct-2018
UNIQ24C1806A
Call
10.52
-5.24%
-0.0005
0.01
0.08
64.89%
-81.74% OTM
24.53%
29-Jun-2018
UNIQ24C1811A
Call
6.21
-0.67%
-0.0009
0.14
0.67
42.22%
-39.50% OTM
24.53%
30-Nov-2018
UV24C1807A
Call
4.79
-1.04%
-0.0031
0.30
0.81
73.60%
-27.87% OTM
47.45%
31-Jul-2018
VIBH24C1805A
Call
14.12
-7.45%
-0.0007
0.01
0.11
57.53%
-40.48% OTM
26.38%
31-May-2018
WHA24C1805A
Call
9.46
-1.38%
-0.0040
0.29
1.36
43.31%
-0.25% OTM
49.96%
31-May-2018
WHA24C1807A
Call
9.09
-1.69%
-0.0019
0.11
0.50
44.53%
-30.69% OTM
49.96%
31-Jul-2018
WORK24C1805A
Call
11.50
-9.18%
-0.0009
0.01
0.05
78.49%
-71.94% OTM
62.78%
31-May-2018
COM724C1806A
Call
7.27
-1.33%
-0.0037
0.28
1.06
53.07%
-11.81% OTM
32.19%
29-Jun-2018

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Bid Underlying กับ BidDW )