ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-50.99% OTM
33.68%
31-Jan-2020
ADVA24C2001A
Call
14.49
-2.28%
5
0.09
0.63
34.00%
-7.44% OTM
26.55%
31-Jan-2020
ADVA24P2001A
Put
-17.15
-4.84%
5
0.04
0.33
38.00%
-23.08% OTM
26.55%
31-Jan-2020
AMAT24C2001A
Call
13.05
-3.89%
6
0.04
0.25
46.00%
-19.34% OTM
30.82%
31-Jan-2020
AOT24C2003A
Call
10.46
-1.31%
3
0.23
0.80
35.00%
-15.74% OTM
19.89%
31-Mar-2020
AWC24C2007A
Call
5.63
-0.74%
8
0.17
0.81
50.00%
-36.63% OTM
48.30%
31-Jul-2020
BANP24C2003A
Call
7.62
-1.14%
10
0.09
0.59
45.00%
-17.99% OTM
40.89%
31-Mar-2020
BBL24C2001A
Call
5.49
-1.51%
11
0.06
0.11
33.00%
-19.71% OTM
24.38%
31-Jan-2020
BCH24C2003A
Call
6.31
-0.57%
5
0.33
1.20
42.00%
-2.96% OTM
20.40%
31-Mar-2020
BCP24C2004A
Call
8.47
-1.00%
14
0.07
0.56
37.00%
-19.15% OTM
28.67%
30-Apr-2020
BDMS24C2001A
Call
9.22
-1.04%
3
0.35
3.20
39.00%
0.39% ITM
17.06%
31-Jan-2020
BEM24C2003A
Call
8.28
-1.03%
9
0.11
0.81
40.00%
-13.74% OTM
20.57%
31-Mar-2020
BGRI24C2004A
Call
3.95
-0.25%
7
0.57
1.05
52.00%
10.70% ITM
35.74%
30-Apr-2020
BH24C2001A
Call
13.47
-3.24%
3
0.10
0.48
42.00%
-14.55% OTM
35.17%
31-Jan-2020
BH24C2003A
Call
7.11
-0.60%
3
0.59
1.49
38.00%
-3.42% OTM
35.17%
31-Mar-2020
BJC24C2003A
Call
11.81
-2.30%
15
0.03
0.21
38.00%
-29.10% OTM
23.69%
31-Mar-2020
BPP24C2003A
Call
8.99
-1.21%
7
0.12
0.63
40.00%
-16.33% OTM
20.64%
31-Mar-2020
BTS24C2001A
Call
7.32
-0.49%
6
0.33
1.78
38.00%
8.59% ITM
21.30%
31-Jan-2020
BTS24C2007A
Call
4.53
-0.21%
17
0.28
0.93
38.00%
2.72% ITM
21.30%
31-Jul-2020
BTS24P2001A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-47.17% OTM
21.30%
31-Jan-2020
CBG24C2003A
Call
5.38
-0.94%
2
0.58
0.91
62.00%
-18.59% OTM
31.75%
31-Mar-2020
CENT24C2003A
Call
10.18
-2.46%
20
0.02
0.20
49.00%
-35.12% OTM
33.73%
31-Mar-2020
CK24C2003A
Call
12.19
-2.60%
13
0.03
0.19
43.00%
-31.43% OTM
32.16%
31-Mar-2020
CPAL24C2005A
Call
8.29
-0.81%
5
0.23
0.65
35.00%
-18.40% OTM
18.71%
29-May-2020
CPN24C2002A
Call
15.85
-3.70%
7
0.04
0.25
38.00%
-25.12% OTM
26.85%
28-Feb-2020
DTAC24C2004A
Call
6.77
-1.20%
6
0.15
0.48
52.00%
-30.21% OTM
33.52%
30-Apr-2020
EA24C2003A
Call
8.00
-1.58%
7
0.09
0.41
50.00%
-26.78% OTM
32.34%
31-Mar-2020
EA24C2004A
Call
4.64
-0.48%
5
0.40
1.07
55.00%
-6.23% OTM
32.34%
30-Apr-2020
ESSO24C2003A
Call
6.45
-1.16%
4
0.20
0.84
56.00%
-21.46% OTM
48.01%
31-Mar-2020
GLOB24C2005A
Call
5.38
-0.40%
7
0.37
1.17
42.00%
-4.97% OTM
26.48%
29-May-2020
GPSC24C2002A
Call
4.91
-0.41%
2
0.99
1.41
52.00%
9.65% ITM
36.81%
28-Feb-2020
GULF24C2001A
Call
5.52
-0.21%
3
1.41
2.26
40.00%
17.82% ITM
35.03%
31-Jan-2020
GULF24C2002A
Call
7.72
-1.06%
2
0.46
1.03
45.00%
-7.53% OTM
35.03%
28-Feb-2020
GULF24P2001A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-75.71% OTM
35.03%
31-Jan-2020
GUNK24C2001A
Call
14.17
-3.64%
7
0.04
0.38
43.00%
-15.97% OTM
22.44%
31-Jan-2020
HMPR24C2004A
Call
7.64
-0.70%
7
0.20
0.91
37.00%
-10.64% OTM
25.30%
30-Apr-2020
INTU24C2003A
Call
10.88
-1.62%
9
0.07
0.34
36.00%
-20.82% OTM
28.97%
31-Mar-2020
IRPC24C2002A
Call
11.15
-2.31%
7
0.06
0.37
44.00%
-20.00% OTM
40.28%
28-Feb-2020
IRPC24C2004A
Call
5.80
-0.62%
5
0.31
1.00
47.00%
-11.55% OTM
40.28%
30-Apr-2020
IVL24C2001A
Call
14.46
-5.28%
9
0.02
0.20
51.00%
-24.43% OTM
56.45%
31-Jan-2020
IVL24C2002A
Call
6.21
-0.95%
4
0.25
1.09
55.00%
-6.85% OTM
56.45%
28-Feb-2020
IVL24C2003A
Call
3.66
-0.34%
5
0.54
1.39
65.00%
9.49% ITM
56.45%
31-Mar-2020
KBAN24C2001A
Call
16.75
-4.24%
6
0.04
0.23
37.00%
-16.89% OTM
31.37%
31-Jan-2020
KBAN24C2005A
Call
6.83
-0.68%
3
0.46
1.08
40.00%
-16.85% OTM
31.37%
29-May-2020
KCE24C2005A
Call
3.08
-0.23%
4
1.23
1.66
65.00%
10.55% ITM
45.36%
29-May-2020
KKP24C2003A
Call
9.88
-1.35%
4
0.17
0.64
38.00%
-17.50% OTM
18.57%
31-Mar-2020
KTB24C2004A
Call
13.67
-2.46%
14
0.03
0.25
36.00%
-34.47% OTM
18.90%
30-Apr-2020
KTC24C2001A
Call
6.26
-0.96%
5
0.23
0.88
58.00%
1.89% ITM
28.30%
31-Jan-2020
MAJO24C2002A
Call
7.05
-1.03%
10
0.10
0.28
50.00%
-7.25% OTM
28.55%
28-Feb-2020
MINT24C2001A
Call
13.65
-2.98%
7
0.05
0.46
40.00%
-12.66% OTM
23.61%
31-Jan-2020
ORI24C2001A
Call
9.69
-5.01%
20
0.01
0.07
60.00%
-35.05% OTM
40.52%
31-Jan-2020
PTG24C2002A
Call
5.08
-1.16%
4
0.24
0.68
75.00%
-14.79% OTM
49.31%
28-Feb-2020
PTT24C2003A
Call
10.43
-1.15%
7
0.13
0.77
33.00%
-12.99% OTM
21.49%
31-Mar-2020
PTT24P2001A
Put
-13.44
-3.28%
4
0.08
0.61
39.00%
-17.49% OTM
21.49%
31-Jan-2020
PTTE24C2003A
Call
8.09
-0.86%
4
0.33
1.08
38.00%
-9.89% OTM
26.38%
31-Mar-2020
PTTG24C2003A
Call
5.93
-0.43%
4
0.53
1.41
41.00%
2.41% ITM
31.72%
31-Mar-2020
RATC24C2001A
Call
14.52
-1.95%
3
0.18
0.94
31.00%
-5.57% OTM
26.37%
31-Jan-2020
RS24C2004A
Call
6.06
-1.09%
9
0.10
0.47
57.00%
-29.70% OTM
36.49%
30-Apr-2020
S5024C1912A
Call
39.16
-6.73%
1
0.26
0.95
20.00%
-1.98% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912B
Call
76.90
-28.77%
3
0.01
0.07
21.10%
-7.90% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912C
Call
44.59
-12.97%
3
0.03
0.13
21.90%
-5.45% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912D
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
18.80%
-15.21% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912E
Call
31.99
-2.97%
1
0.53
1.59
18.50%
0.79% ITM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C2003A
Call
21.03
-1.62%
1
0.64
1.26
18.10%
-10.45% OTM
9.81%
30-Mar-2020
S5024P1912A
Put
-50.48
-17.61%
3
0.02
0.09
20.90%
-7.92% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912B
Put
-37.98
-8.56%
1
0.19
0.68
21.90%
-3.73% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912C
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
19.10%
-11.29% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912D
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
17.50%
-14.88% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912E
Put
-37.19
-4.58%
1
0.39
1.36
18.50%
-0.79% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P2003A
Put
-15.86
-0.91%
1
1.01
1.50
18.10%
-7.65% OTM
9.81%
30-Mar-2020
SCB24C2001A
Call
12.66
-2.43%
4
0.10
0.53
38.00%
-10.29% OTM
26.52%
31-Jan-2020
SCB24C2004A
Call
5.14
-0.35%
4
0.65
1.39
43.00%
1.83% ITM
26.52%
30-Apr-2020
SCC24C2003A
Call
11.52
-1.26%
3
0.28
0.85
31.00%
-13.40% OTM
20.15%
31-Mar-2020
SGP24C2002A
Call
6.68
-1.15%
5
0.19
0.73
55.00%
-10.63% OTM
29.18%
28-Feb-2020
SPAL24C2003A
Call
10.03
-1.98%
8
0.06
0.35
42.00%
-28.75% OTM
27.86%
31-Mar-2020
SPRC24C2003A
Call
5.96
-0.94%
7
0.15
0.86
54.00%
-16.80% OTM
41.82%
31-Mar-2020
STA24C2002A
Call
8.67
-2.07%
10
0.05
0.22
55.00%
-22.12% OTM
37.81%
28-Feb-2020
STEC24C2003A
Call
10.25
-2.82%
18
0.02
0.14
55.00%
-39.34% OTM
53.92%
31-Mar-2020
TASC24C2001A
Call
8.48
-1.50%
3
0.26
1.00
49.00%
-5.04% OTM
31.42%
31-Jan-2020
TCAP24C2001A
Call
12.93
-1.98%
4
0.12
0.70
36.00%
-6.31% OTM
25.13%
31-Jan-2020
THAN24C2001A
Call
8.89
-3.57%
9
0.03
0.24
62.00%
-25.74% OTM
28.26%
31-Jan-2020
TKN24C2002A
Call
3.18
-0.44%
7
0.33
0.92
90.00%
14.29% ITM
54.44%
28-Feb-2020
TOA24C2005A
Call
5.23
-0.43%
7
0.35
1.03
45.00%
-6.86% OTM
35.29%
29-May-2020
TOP24C2007A
Call
5.45
-0.49%
5
0.45
0.91
44.00%
-20.37% OTM
31.77%
31-Jul-2020
TU24C2003A
Call
12.95
-2.81%
18
0.02
0.19
43.00%
-32.00% OTM
35.48%
31-Mar-2020
WHA24C2004A
Call
7.79
-0.98%
7
0.15
0.58
41.00%
-19.84% OTM
18.37%
30-Apr-2020
WHA24P2003A
Put
-4.74
-0.70%
2
0.60
1.40
52.00%
-12.09% OTM
18.37%
31-Mar-2020
COM724C2001A
Call
7.89
-2.07%
4
0.11
0.80
62.17%
-11.81% OTM
28.06%
31-Jan-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )