ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2006A
Call
7.61
-0.73%
8
0.18
0.35
38.00%
-4.46% OTM
25.72%
30-Jun-2020
AMAT24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-58.56% OTM
34.56%
30-Jun-2020
AOT24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
35.00%
-43.74% OTM
19.54%
31-Mar-2020
AOT24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-36.79% OTM
19.54%
30-Jun-2020
AWC24C2007A
Call
N/A
-0.02%
2,700
0.02
N/A
50.90%
-65.84% OTM
44.29%
31-Jul-2020
BANP24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-62.18% OTM
34.85%
31-Mar-2020
BBL24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-39.17% OTM
26.36%
30-Apr-2020
BCH24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-36.05% OTM
26.54%
31-Mar-2020
BCP24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-55.20% OTM
29.40%
30-Apr-2020
BDMS24C2006A
Call
11.84
-2.37%
42
0.01
0.06
38.00%
-25.72% OTM
18.01%
30-Jun-2020
BEM24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-43.13% OTM
16.84%
31-Mar-2020
BGRI24C2004A
Call
11.36
-4.93%
10
0.02
0.15
52.00%
-19.35% OTM
38.22%
30-Apr-2020
BH24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-21.70% OTM
33.17%
31-Mar-2020
BJC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-33.66% OTM
22.66%
31-Mar-2020
BJC24C2006A
Call
11.37
-1.91%
5
0.10
0.71
45.00%
-18.07% OTM
22.66%
30-Jun-2020
BPP24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-44.54% OTM
21.00%
31-Mar-2020
BTS24C2007A
Call
6.57
-1.26%
79
0.01
0.04
38.00%
-33.03% OTM
20.44%
31-Jul-2020
CBG24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
62.00%
-41.43% OTM
27.56%
31-Mar-2020
CBG24C2008A
Call
4.90
-1.08%
4
0.21
0.42
72.00%
-41.02% OTM
27.56%
31-Aug-2020
CENT24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
49.00%
-63.47% OTM
35.82%
31-Mar-2020
CENT24C2008A
Call
4.90
-1.57%
32
0.02
0.07
70.00%
-59.40% OTM
35.82%
31-Aug-2020
CK24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-46.79% OTM
42.32%
31-Mar-2020
CKP24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-50.00% OTM
32.78%
30-Jun-2020
CPAL24C2005A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
35.00%
-32.88% OTM
19.96%
29-May-2020
CPF24C2007A
Call
7.21
-0.93%
13
0.08
0.24
42.00%
-17.61% OTM
27.49%
31-Jul-2020
CPN24C2007A
Call
4.44
-1.39%
3
0.25
0.67
90.00%
-46.56% OTM
24.66%
31-Jul-2020
DTAC24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
52.00%
-49.79% OTM
33.38%
30-Apr-2020
DTAC24C2007A
Call
5.44
-0.90%
7
0.16
0.59
60.00%
-21.26% OTM
33.38%
31-Jul-2020
EA24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.50%
-44.32% OTM
34.17%
31-Mar-2020
EA24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-28.70% OTM
34.17%
30-Apr-2020
EPG24C2008A
Call
4.61
-1.08%
31
0.03
0.08
67.00%
-44.87% OTM
39.84%
31-Aug-2020
ERW24C2006A
Call
8.22
-3.66%
27
0.01
0.07
76.00%
-52.30% OTM
37.50%
30-Jun-2020
ESSO24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
56.00%
-57.70% OTM
50.28%
31-Mar-2020
ESSO24C2007A
Call
6.83
-2.09%
24
0.02
0.07
70.00%
-47.72% OTM
50.28%
31-Jul-2020
GFPT24C2007A
Call
5.90
-1.29%
15
0.05
0.17
60.00%
-33.81% OTM
37.66%
31-Jul-2020
GLOB24C2005A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-47.42% OTM
25.28%
29-May-2020
GPSC24C2007A
Call
13.27
-4.53%
22
0.01
0.06
58.00%
-53.78% OTM
39.21%
31-Jul-2020
GULF24C2005A
Call
8.50
-0.83%
5
0.25
0.71
38.00%
0.39% ITM
35.60%
29-May-2020
GUNK24C2006A
Call
10.71
-3.14%
32
0.01
0.10
50.00%
-37.39% OTM
21.95%
30-Jun-2020
HMPR24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-42.02% OTM
22.66%
30-Apr-2020
INTU24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-25.78% OTM
25.96%
31-Mar-2020
INTU24C2008A
Call
7.75
-0.83%
6
0.21
0.78
48.00%
-14.52% OTM
25.96%
31-Aug-2020
IRPC24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-47.34% OTM
40.73%
30-Apr-2020
IRPC24C2007A
Call
4.39
-0.86%
11
0.11
0.47
62.00%
-28.07% OTM
40.73%
31-Jul-2020
IVL24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
65.00%
-39.86% OTM
53.92%
31-Mar-2020
KBAN24C2005A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-49.54% OTM
33.84%
29-May-2020
KCE24C2005A
Call
5.93
-2.66%
4
0.10
0.45
90.00%
-33.75% OTM
50.32%
29-May-2020
KKP24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-52.81% OTM
17.19%
31-Mar-2020
KTB24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-54.82% OTM
14.95%
30-Apr-2020
MINT24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-57.96% OTM
25.36%
30-Jun-2020
MTC24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
49.00%
-41.65% OTM
24.58%
30-Apr-2020
OSP24C2008A
Call
7.19
-1.03%
9
0.11
0.55
46.00%
-27.05% OTM
31.46%
31-Aug-2020
PLAN24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-65.17% OTM
36.47%
30-Jun-2020
PTT24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-40.05% OTM
18.10%
31-Mar-2020
PTT24C2008A
Call
7.47
-1.23%
20
0.04
0.25
45.00%
-32.79% OTM
18.10%
31-Aug-2020
PTTE24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-50.20% OTM
22.35%
31-Mar-2020
PTTE24C2008A
Call
11.94
-2.73%
37
0.01
0.05
50.00%
-46.04% OTM
22.35%
31-Aug-2020
PTTG24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-47.40% OTM
35.20%
31-Mar-2020
PTTG24C2008A
Call
5.64
-1.17%
17
0.05
0.25
63.00%
-39.55% OTM
35.20%
31-Aug-2020
RATC24C2006A
Call
11.95
-2.17%
8
0.06
0.31
38.00%
-22.57% OTM
26.98%
30-Jun-2020
RS24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
57.00%
-49.13% OTM
36.87%
30-Apr-2020
RS24C2008A
Call
6.52
-1.40%
14
0.05
0.18
60.00%
-41.66% OTM
36.87%
31-Aug-2020
S5024C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
19.00%
-38.10% OTM
46.21%
30-Mar-2020
S5024C2003B
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
19.00%
-36.50% OTM
46.21%
30-Mar-2020
S5024C2003C
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
22.20%
-30.51% OTM
46.21%
30-Mar-2020
S5024C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
23.30%
-37.19% OTM
46.21%
29-Jun-2020
S5024C2006B
Call
N/A
-1.27%
79
0.01
0.01
24.50%
-33.16% OTM
46.21%
29-Jun-2020
S5024C2009A
Call
2.19
-0.33%
51
0.06
0.02
31.60%
-37.80% OTM
46.21%
29-Sep-2020
S5024C2009B
Call
5.50
-0.85%
2
0.74
0.56
45.70%
-36.15% OTM
46.21%
29-Sep-2020
S5024P2003A
Put
-2.90
0.03%
15
20.50
0.81
30.00%
25.60% ITM
46.21%
30-Mar-2020
S5024P2003B
Put
-3.29
0.04%
19
14.80
0.66
22.00%
23.27% ITM
46.21%
30-Mar-2020
S5024P2006A
Put
-1.50
-0.29%
3
25.50
0.21
105.00%
18.13% ITM
46.21%
29-Jun-2020
S5024P2006B
Put
-2.19
-0.30%
3
12.70
0.38
80.00%
15.28% ITM
46.21%
29-Jun-2020
S5024P2006C
Put
-5.90
-0.19%
3
3.96
1.60
28.40%
7.77% ITM
46.21%
29-Jun-2020
SAWA24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
53.00%
-34.73% OTM
26.89%
30-Apr-2020
SCB24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-44.23% OTM
34.02%
30-Apr-2020
SCB24C2008A
Call
3.79
-0.78%
3
0.37
0.54
80.00%
-36.00% OTM
34.02%
31-Aug-2020
SCC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
31.00%
-27.99% OTM
21.98%
31-Mar-2020
SCC24C2006A
Call
12.42
-2.03%
6
0.08
0.31
35.00%
-20.11% OTM
21.98%
30-Jun-2020
SPAL24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-41.03% OTM
29.82%
31-Mar-2020
SPRC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-65.46% OTM
41.95%
31-Mar-2020
STEC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-49.90% OTM
53.33%
31-Mar-2020
STEC24C2006A
Call
7.50
-1.83%
9
0.06
0.39
60.00%
-28.13% OTM
53.33%
30-Jun-2020
TASC24C2006A
Call
8.35
-1.69%
7
0.08
0.40
48.00%
-23.66% OTM
34.17%
30-Jun-2020
TOA24C2005A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-35.64% OTM
34.80%
29-May-2020
TOP24C2007A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-64.68% OTM
30.97%
31-Jul-2020
TOP24C2008A
Call
3.10
-0.97%
3
0.32
0.84
116.00%
-54.87% OTM
30.97%
31-Aug-2020
TU24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-31.01% OTM
36.89%
31-Mar-2020
TU24C2006A
Call
7.22
-1.03%
6
0.17
0.90
46.00%
-12.44% OTM
36.89%
30-Jun-2020
WHA24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-58.14% OTM
28.26%
30-Apr-2020
WHA24C2007A
Call
4.18
-1.52%
5
0.14
0.55
100.00%
-53.20% OTM
28.26%
31-Jul-2020
WHA24P2003A
Put
N/A
N/A
N/A
3.74
N/A
52.00%
41.47% ITM
28.26%
31-Mar-2020
COM724C2007A
Call
8.06
-2.66%
13
0.03
0.15
93.41%
-48.67% OTM
30.18%
31-Jul-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )