ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2009A
Call
11.03
-4.13%
3
0.09
0.26
58.00%
-28.21% OTM
23.38%
30-Sep-2020
AMAT24C2010A
Call
4.17
-1.16%
4
0.22
0.66
91.00%
-23.84% OTM
63.36%
30-Oct-2020
AOT24C2009A
Call
6.09
-3.42%
4
0.07
0.21
95.00%
-39.57% OTM
52.94%
30-Sep-2020
AWC24C2010A
Call
4.17
-1.68%
7
0.08
0.17
105.00%
-40.63% OTM
66.84%
30-Oct-2020
BANP24C2011A
Call
4.44
-1.31%
6
0.12
0.48
90.00%
-40.49% OTM
67.51%
30-Nov-2020
BBL24C2009A
Call
8.07
-2.09%
3
0.15
0.60
60.00%
-15.43% OTM
53.84%
30-Sep-2020
BEM24C2008A
Call
3.96
-0.32%
6
0.50
1.08
80.00%
27.89% ITM
45.25%
31-Aug-2020
BGRI24C2009A
Call
4.50
-1.58%
2
0.32
0.73
99.00%
-17.42% OTM
54.05%
30-Sep-2020
BH24C2008A
Call
10.46
-9.45%
5
0.02
0.10
80.00%
-32.19% OTM
37.38%
31-Aug-2020
BTS24C2012A
Call
5.24
-0.84%
9
0.13
0.66
60.00%
-23.00% OTM
43.91%
18-Dec-2020
CBG24C2008A
Call
3.41
-0.87%
1
2.48
1.69
125.00%
21.36% ITM
57.09%
31-Aug-2020
CENT24C2008A
Call
8.88
-9.69%
3
0.03
0.12
110.00%
-36.71% OTM
70.14%
31-Aug-2020
CENT24C2011A
Call
3.75
-0.65%
3
0.55
0.91
80.00%
-14.75% OTM
70.14%
30-Nov-2020
CKP24C2011A
Call
3.97
-0.65%
5
0.29
1.05
75.00%
-13.79% OTM
49.96%
30-Nov-2020
COM724C2012A
Call
3.66
-0.54%
5
0.37
0.91
75.63%
-13.49% OTM
66.50%
18-Dec-2020
CPAL24C2009A
Call
5.47
-0.89%
2
0.63
1.24
65.00%
0.09% ITM
20.86%
30-Sep-2020
CPN24C2011A
Call
4.47
-0.83%
4
0.32
0.75
72.00%
-21.32% OTM
59.03%
30-Nov-2020
CRC24C2008A
Call
5.78
-4.37%
2
0.10
0.45
130.00%
-23.68% OTM
65.14%
31-Aug-2020
DTAC24C2012A
Call
4.65
-0.86%
5
0.24
0.75
70.00%
-27.21% OTM
49.46%
18-Dec-2020
EA24C2008A
Call
6.30
-2.76%
1
0.32
1.01
95.00%
-6.98% OTM
55.02%
31-Aug-2020
EGCO24C2009A
Call
6.29
-2.70%
2
0.15
0.40
85.00%
-29.10% OTM
44.86%
30-Sep-2020
EPG24C2008A
Call
8.75
-5.22%
5
0.04
0.15
85.00%
-17.67% OTM
52.91%
31-Aug-2020
ESSO24C2012A
Call
3.19
-0.47%
4
0.49
0.96
85.00%
-11.07% OTM
69.72%
18-Dec-2020
GFPT24C2012A
Call
4.08
-0.62%
6
0.26
0.82
70.00%
-17.51% OTM
46.81%
18-Dec-2020
GLOB24C2010A
Call
3.64
-0.60%
2
0.70
1.26
85.00%
-1.50% OTM
62.03%
30-Oct-2020
GPSC24C2011A
Call
4.86
-1.07%
3
0.32
0.56
72.00%
-29.18% OTM
54.38%
30-Nov-2020
GULF24C2009A
Call
7.06
-3.01%
5
0.07
0.37
81.00%
-29.41% OTM
280.80%
30-Sep-2020
GUNK24C2012A
Call
4.24
-0.47%
7
0.30
0.94
60.00%
-7.22% OTM
35.92%
18-Dec-2020
HMPR24C2008A
Call
4.10
-0.83%
2
0.54
1.38
100.00%
17.85% ITM
57.28%
31-Aug-2020
INTU24C2008A
Call
9.42
-3.15%
2
0.19
0.75
65.00%
-7.12% OTM
30.46%
31-Aug-2020
IVL24C2008A
Call
5.39
-2.11%
1
0.35
0.76
100.00%
-1.16% OTM
66.88%
31-Aug-2020
JMT24C2011A
Call
3.62
-0.57%
5
0.32
0.99
80.00%
-10.36% OTM
66.98%
30-Nov-2020
KBAN24C2009A
Call
7.83
-2.06%
2
0.25
0.57
62.00%
-16.76% OTM
61.24%
30-Sep-2020
KCE24C2010A
Call
2.81
-0.58%
3
0.52
1.32
115.00%
-0.39% OTM
74.37%
30-Oct-2020
KTB24C2009A
Call
6.22
-2.55%
6
0.07
0.22
85.00%
-27.19% OTM
43.68%
30-Sep-2020
KTC24C2011A
Call
3.90
-0.70%
5
0.26
0.84
78.00%
-17.69% OTM
63.95%
30-Nov-2020
MINT24C2011A
Call
3.73
-0.77%
4
0.36
0.71
88.00%
-22.98% OTM
71.62%
30-Nov-2020
MTC24C2009A
Call
4.44
-2.03%
2
0.24
0.55
112.00%
-27.51% OTM
74.91%
30-Sep-2020
OSP24C2008A
Call
10.79
-5.12%
2
0.09
0.58
65.00%
-14.42% OTM
50.86%
31-Aug-2020
PLAN24C2009A
Call
5.37
-2.21%
4
0.12
0.55
100.00%
-28.67% OTM
77.95%
30-Sep-2020
PTT24C2008A
Call
7.33
-3.73%
2
0.15
0.71
90.00%
-11.71% OTM
52.59%
31-Aug-2020
PTTE24C2008A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-24.25% OTM
63.03%
31-Aug-2020
PTTE24C2011A
Call
5.13
-1.15%
2
0.45
0.62
70.00%
-30.37% OTM
63.03%
30-Nov-2020
PTTG24C2008A
Call
4.50
-1.18%
2
0.50
1.08
100.00%
10.10% ITM
63.39%
31-Aug-2020
RS24C2008A
Call
6.13
-0.71%
2
0.65
2.24
60.00%
12.27% ITM
54.64%
31-Aug-2020
S5024C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
0.01
34.10%
-26.15% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009B
Call
11.10
-3.55%
1
0.39
0.49
52.80%
-24.19% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009C
Call
15.00
-8.32%
3
0.04
0.07
53.90%
-42.50% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009D
Call
12.74
-4.50%
2
0.09
0.12
54.10%
-30.35% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009E
Call
12.90
-5.62%
1
0.16
0.24
54.30%
-33.59% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009F
Call
10.17
-3.03%
1
0.60
0.70
53.90%
-21.40% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009G
Call
10.71
-1.97%
1
0.88
1.08
42.80%
-10.76% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2012A
Call
7.50
-1.13%
11
0.08
0.06
49.60%
-32.01% OTM
39.30%
29-Dec-2020
S5024C2012B
Call
7.79
-0.86%
3
0.41
0.36
38.90%
-19.18% OTM
39.30%
29-Dec-2020
S5024P2009A
Put
-11.15
-6.41%
1
0.20
0.27
61.10%
-61.66% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009B
Put
-11.94
-5.43%
0
0.47
0.68
53.00%
-45.22% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009C
Put
-10.80
-4.29%
0
0.50
0.66
52.60%
-36.00% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009D
Put
-12.64
-6.30%
0
0.60
0.91
54.00%
-53.00% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009E
Put
-9.95
-2.14%
0
1.05
1.25
42.80%
-12.74% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2012A
Put
-6.04
-1.24%
5
0.17
0.13
49.00%
-45.22% OTM
39.30%
29-Dec-2020
S5024P2012B
Put
-4.68
-0.73%
3
0.51
0.28
51.60%
-24.17% OTM
39.30%
29-Dec-2020
SAWA24C2009A
Call
5.07
-2.92%
2
0.15
0.41
115.00%
-38.51% OTM
77.57%
30-Sep-2020
SCB24C2008A
Call
9.23
-7.99%
3
0.05
0.17
90.00%
-29.65% OTM
53.13%
31-Aug-2020
STA24C2011A
Call
3.69
-0.88%
5
0.22
0.71
95.00%
-30.52% OTM
74.55%
30-Nov-2020
TASC24C2011A
Call
3.60
-0.40%
3
0.91
2.92
70.00%
2.15% ITM
45.61%
30-Nov-2020
TOP24C2008A
Call
9.73
-7.81%
2
0.06
0.28
100.00%
-32.68% OTM
62.19%
31-Aug-2020
TOP24C2101A
Call
3.07
-0.32%
6
0.57
0.98
75.00%
-5.64% OTM
62.19%
29-Jan-2021
TQM24C2011A
Call
3.75
-0.68%
3
0.55
0.78
82.00%
-16.88% OTM
59.82%
30-Nov-2020
TTW24C2012A
Call
6.43
-0.74%
8
0.17
0.82
45.00%
-15.29% OTM
30.04%
18-Dec-2020
TU24C2011A
Call
4.84
-0.68%
6
0.26
0.93
60.00%
-12.79% OTM
41.39%
30-Nov-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )