ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-60.49% OTM
37.43%
31-Jan-2020
ADVA24C2001A
Call
47.36
-42.65%
2
0.01
0.22
34.00%
-3.88% OTM
25.72%
31-Jan-2020
ADVA24C2006A
Call
5.36
-0.30%
9
0.37
0.92
38.00%
3.00% ITM
25.72%
30-Jun-2020
ADVA24P2001A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-27.82% OTM
25.72%
31-Jan-2020
AMAT24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-37.18% OTM
34.56%
31-Jan-2020
AMAT24C2006A
Call
7.37
-1.19%
11
0.08
0.36
46.00%
-31.49% OTM
34.56%
30-Jun-2020
AOT24C2003A
Call
21.03
-5.32%
9
0.02
0.15
35.00%
-23.30% OTM
19.54%
31-Mar-2020
AWC24C2007A
Call
7.01
-1.21%
10
0.08
0.51
50.90%
-40.39% OTM
44.29%
31-Jul-2020
BANP24C2003A
Call
10.78
-3.43%
29
0.01
0.11
45.00%
-28.60% OTM
34.85%
31-Mar-2020
BBL24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-24.71% OTM
26.36%
31-Jan-2020
BBL24C2004A
Call
6.59
-0.92%
4
0.29
0.67
50.00%
-10.33% OTM
26.36%
30-Apr-2020
BCH24C2003A
Call
10.58
-1.83%
5
0.10
0.67
42.00%
-11.37% OTM
26.54%
31-Mar-2020
BCP24C2004A
Call
10.50
-2.02%
25
0.02
0.09
37.00%
-24.64% OTM
29.40%
30-Apr-2020
BDMS24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0.13
N/A
39.00%
1.39% ITM
18.01%
31-Jan-2020
BDMS24C2006A
Call
6.34
-0.45%
15
0.15
0.93
38.00%
-4.67% OTM
18.01%
30-Jun-2020
BEM24C2003A
Call
11.83
-2.46%
10
0.04
0.43
40.00%
-16.79% OTM
16.84%
31-Mar-2020
BGRI24C2004A
Call
3.33
-0.11%
8
1.05
1.36
52.00%
33.46% ITM
38.22%
30-Apr-2020
BH24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-14.24% OTM
33.17%
31-Jan-2020
BH24C2003A
Call
9.28
-1.06%
2
0.43
1.41
38.00%
-3.08% OTM
33.17%
31-Mar-2020
BJC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-35.32% OTM
22.66%
31-Mar-2020
BJC24C2006A
Call
8.47
-0.96%
8
0.13
0.71
38.00%
-20.12% OTM
22.66%
30-Jun-2020
BPP24C2003A
Call
16.81
-4.81%
21
0.01
0.11
40.00%
-26.06% OTM
21.00%
31-Mar-2020
BTS24C2001A
Call
16.55
-1.04%
5
0.18
2.27
38.00%
6.00% ITM
20.44%
31-Jan-2020
BTS24C2007A
Call
5.28
-0.29%
15
0.22
0.89
38.00%
0.26% ITM
20.44%
31-Jul-2020
BTS24P2001A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-43.64% OTM
20.44%
31-Jan-2020
CBG24C2003A
Call
7.13
-1.78%
1
0.38
0.77
62.00%
-16.69% OTM
27.56%
31-Mar-2020
CENT24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
49.00%
-46.84% OTM
35.82%
31-Mar-2020
CENT24C2008A
Call
6.17
-0.94%
15
0.07
0.20
50.00%
-40.91% OTM
35.82%
31-Aug-2020
CK24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-35.00% OTM
42.32%
31-Mar-2020
CKP24C2006A
Call
6.60
-1.03%
8
0.12
0.39
50.00%
-29.31% OTM
32.78%
30-Jun-2020
CPAL24C2005A
Call
10.63
-1.43%
6
0.11
0.41
35.00%
-20.91% OTM
19.96%
29-May-2020
CPF24C2007A
Call
4.60
-0.26%
11
0.36
1.38
42.00%
2.56% ITM
27.49%
31-Jul-2020
CPN24C2002A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-30.23% OTM
24.66%
28-Feb-2020
CPN24C2007A
Call
7.96
-0.88%
5
0.21
0.72
38.00%
-24.86% OTM
24.66%
31-Jul-2020
DTAC24C2004A
Call
8.60
-2.74%
18
0.02
0.10
52.00%
-40.41% OTM
33.38%
30-Apr-2020
EA24C2003A
Call
11.43
-3.63%
9
0.03
0.20
50.50%
-27.62% OTM
34.17%
31-Mar-2020
EA24C2004A
Call
5.73
-0.78%
4
0.29
0.97
55.00%
-7.31% OTM
34.17%
30-Apr-2020
ESSO24C2003A
Call
12.67
-5.31%
19
0.01
0.10
56.00%
-36.86% OTM
50.28%
31-Mar-2020
GLOB24C2005A
Call
7.71
-1.03%
9
0.11
0.58
42.00%
-18.39% OTM
25.28%
29-May-2020
GPSC24C2002A
Call
5.59
-0.38%
2
1.14
1.73
52.00%
16.62% ITM
39.21%
28-Feb-2020
GULF24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
2.5
N/A
40.00%
33.58% ITM
35.60%
31-Jan-2020
GULF24C2002A
Call
8.30
-1.00%
1
0.81
1.72
45.00%
4.84% ITM
35.60%
28-Feb-2020
GULF24C2005A
Call
3.71
-0.08%
10
1.23
1.17
38.00%
30.39% ITM
35.60%
29-May-2020
GULF24P2001A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-99.20% OTM
35.60%
31-Jan-2020
GUNK24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-26.61% OTM
21.95%
31-Jan-2020
GUNK24C2006A
Call
6.51
-0.79%
10
0.13
0.65
45.00%
-20.36% OTM
21.95%
30-Jun-2020
HMPR24C2004A
Call
13.31
-2.38%
14
0.03
0.27
37.00%
-22.34% OTM
22.66%
30-Apr-2020
INTU24C2003A
Call
13.91
-2.80%
7
0.05
0.29
36.00%
-16.98% OTM
25.96%
31-Mar-2020
IRPC24C2002A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-37.33% OTM
40.73%
28-Feb-2020
IRPC24C2004A
Call
9.45
-2.30%
14
0.03
0.20
47.00%
-30.71% OTM
40.73%
30-Apr-2020
IVL24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
51.00%
-41.99% OTM
53.92%
31-Jan-2020
IVL24C2002A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-28.50% OTM
53.92%
28-Feb-2020
IVL24C2003A
Call
6.37
-1.59%
6
0.11
0.64
65.00%
-15.96% OTM
53.92%
31-Mar-2020
KBAN24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-22.34% OTM
33.84%
31-Jan-2020
KBAN24C2005A
Call
9.25
-1.36%
4
0.18
0.61
40.00%
-22.30% OTM
33.84%
29-May-2020
KCE24C2005A
Call
3.38
-0.34%
3
1.04
1.59
70.00%
7.15% ITM
50.32%
29-May-2020
KKP24C2003A
Call
10.72
-2.29%
3
0.15
0.60
45.00%
-16.25% OTM
17.19%
31-Mar-2020
KTB24C2004A
Call
14.41
-3.70%
27
0.01
0.09
36.00%
-34.47% OTM
14.95%
30-Apr-2020
KTC24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
58.00%
-16.75% OTM
29.47%
31-Jan-2020
MAJO24C2002A
Call
10.77
-4.86%
21
0.01
0.05
50.00%
-19.96% OTM
28.04%
28-Feb-2020
MINT24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-26.32% OTM
25.36%
31-Jan-2020
MINT24C2006A
Call
6.81
-0.78%
13
0.10
0.55
42.00%
-19.06% OTM
25.36%
30-Jun-2020
MTC24C2004A
Call
5.84
-0.44%
4
0.52
1.13
49.00%
8.66% ITM
24.58%
30-Apr-2020
ORI24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-39.22% OTM
31.20%
31-Jan-2020
OSP24C2008A
Call
4.64
-0.35%
6
0.51
1.32
46.00%
-9.94% OTM
31.46%
31-Aug-2020
PLAN24C2006A
Call
6.13
-0.74%
7
0.18
0.79
47.00%
-19.63% OTM
36.47%
30-Jun-2020
PTG24C2002A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
75.00%
-37.29% OTM
47.22%
28-Feb-2020
PTT24C2003A
Call
14.65
-2.48%
7
0.06
0.50
33.00%
-13.49% OTM
18.10%
31-Mar-2020
PTT24P2001A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-16.83% OTM
18.10%
31-Jan-2020
PTTE24C2003A
Call
11.73
-1.93%
3
0.16
0.77
38.00%
-11.35% OTM
22.35%
31-Mar-2020
PTTG24C2003A
Call
10.02
-1.68%
5
0.13
0.67
41.00%
-10.91% OTM
35.20%
31-Mar-2020
RATC24C2001A
Call
40.27
-20.36%
1
0.07
0.97
31.00%
-1.15% OTM
26.98%
31-Jan-2020
RATC24C2006A
Call
6.12
-0.44%
4
0.62
1.30
38.00%
-4.46% OTM
26.98%
30-Jun-2020
RS24C2004A
Call
7.98
-2.28%
15
0.03
0.20
57.00%
-35.15% OTM
36.87%
30-Apr-2020
RS24C2008A
Call
4.21
-0.50%
7
0.28
0.99
60.00%
-25.63% OTM
36.87%
31-Aug-2020
S5024C2003A
Call
36.70
-5.56%
3
0.06
0.22
18.80%
-14.49% OTM
11.73%
30-Mar-2020
S5024C2003B
Call
25.85
-3.46%
1
0.22
0.56
18.80%
-12.28% OTM
11.73%
30-Mar-2020
S5024P2003A
Put
-17.42
-1.04%
1
1.51
2.58
18.50%
-2.79% OTM
11.73%
30-Mar-2020
S5024P2003B
Put
-20.24
-1.60%
1
0.64
1.27
18.50%
-6.00% OTM
11.73%
30-Mar-2020
SAWA24C2004A
Call
4.46
-0.34%
4
0.75
1.15
53.00%
10.69% ITM
26.89%
30-Apr-2020
SCB24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-27.04% OTM
34.02%
31-Jan-2020
SCB24C2004A
Call
8.90
-1.42%
6
0.12
0.27
43.00%
-17.18% OTM
34.02%
30-Apr-2020
SCC24C2003A
Call
17.86
-3.81%
7
0.04
0.20
31.00%
-19.56% OTM
21.98%
31-Mar-2020
SGP24C2002A
Call
12.88
-5.11%
5
0.04
0.31
55.00%
-15.77% OTM
33.04%
28-Feb-2020
SPAL24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-34.89% OTM
29.82%
31-Mar-2020
SPRC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-39.60% OTM
41.95%
31-Mar-2020
STA24C2002A
Call
9.74
-2.63%
4
0.10
0.81
55.00%
-6.55% OTM
37.54%
28-Feb-2020
STEC24C2003A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-39.34% OTM
53.33%
31-Mar-2020
STEC24C2006A
Call
4.37
-0.52%
6
0.31
0.95
60.00%
-12.99% OTM
53.33%
30-Jun-2020
TASC24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
49.00%
-9.79% OTM
34.17%
31-Jan-2020
TASC24C2006A
Call
5.20
-0.50%
5
0.40
0.99
48.00%
-10.00% OTM
34.17%
30-Jun-2020
TCAP24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-7.85% OTM
21.64%
31-Jan-2020
THAN24C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
62.00%
-28.36% OTM
23.59%
31-Jan-2020
TKN24C2002A
Call
5.41
-1.81%
5
0.12
0.33
90.00%
-2.76% OTM
43.00%
28-Feb-2020
TOA24C2005A
Call
8.15
-1.26%
10
0.08
0.44
45.00%
-22.56% OTM
34.80%
29-May-2020
TOP24C2007A
Call
8.03
-1.40%
18
0.04
0.16
44.00%
-42.27% OTM
30.97%
31-Jul-2020
TU24C2003A
Call
15.81
-4.97%
20
0.01
0.11
43.00%
-28.50% OTM
36.89%
31-Mar-2020
TU24C2006A
Call
5.45
-0.50%
6
0.31
1.18
46.00%
-9.26% OTM
36.89%
30-Jun-2020
WHA24C2004A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-37.61% OTM
28.26%
30-Apr-2020
WHA24P2003A
Put
-3.85
-0.30%
2
1.41
3.44
52.00%
12.76% ITM
28.26%
31-Mar-2020
COM724C2001A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
78.82%
-12.62% OTM
30.18%
31-Jan-2020
COM724C2007A
Call
4.30
-0.42%
9
0.26
1.03
56.15%
-11.73% OTM
30.18%
31-Jul-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )