ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C1908A
Call
3.32
-0.02%
28
1.90
2.75
37.00%
43.23% ITM
19.07%
30-Aug-2019
ADVA24P1908A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-72.99% OTM
19.07%
30-Aug-2019
BANP24P1908A
Put
-5.02
0.03%
41
0.96
4.16
45.00%
16.50% ITM
28.68%
30-Aug-2019
BCH24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-13.77% OTM
22.52%
30-Aug-2019
BDMS24P1908A
Put
-25.32
-18.92%
1
0.04
0.44
51.00%
-8.24% OTM
18.10%
30-Aug-2019
BPP24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-21.64% OTM
24.68%
30-Aug-2019
CENT24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-38.49% OTM
23.48%
30-Aug-2019
EGCO24C1908A
Call
5.48
-0.04%
20
1.31
2.18
38.00%
22.20% ITM
17.25%
30-Aug-2019
EPG24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
61.00%
-18.73% OTM
39.09%
30-Aug-2019
GLOB24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-34.74% OTM
25.84%
30-Aug-2019
GULF24C1908A
Call
3.49
-0.02%
24
4.06
2.61
44.00%
40.05% ITM
26.55%
30-Aug-2019
KBAN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-39.09% OTM
18.11%
30-Aug-2019
KTB24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-27.17% OTM
15.24%
30-Aug-2019
LPN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-43.98% OTM
21.87%
30-Aug-2019
MINT24C1908A
Call
22.80
-9.14%
2
0.07
1.04
44.00%
-1.90% OTM
23.49%
30-Aug-2019
ORI24C1908A
Call
12.55
-4.87%
1
0.20
1.50
65.00%
2.12% ITM
46.04%
30-Aug-2019
QH24C1908A
Call
62.35
-27.56%
2
0.02
0.80
44.00%
-2.82% OTM
15.82%
30-Aug-2019
TASC24C1908A
Call
18.13
-7.79%
1
0.15
1.47
52.00%
-1.30% OTM
31.43%
30-Aug-2019
TISC24C1908A
Call
8.95
-0.32%
3
1.09
4.88
42.00%
11.96% ITM
23.64%
30-Aug-2019
TKN24C1908A
Call
12.23
-16.86%
6
0.01
0.12
74.00%
-16.40% OTM
57.61%
30-Aug-2019
WHA24P1908A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-45.85% OTM
18.97%
30-Aug-2019
COM724C1908A
Call
8.86
-1.43%
1
0.93
7.84
63.24%
9.92% ITM
30.96%
30-Aug-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )