ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C1906A
Call
12.05
-0.58%
2
0.87
5.24
34.00%
8.14% ITM
15.18%
28-Jun-2019
AOT24C1906A
Call
34.26
-17.67%
2
0.03
0.38
37.00%
-6.20% OTM
15.20%
28-Jun-2019
AP24C1906A
Call
5.59
-0.07%
22
0.69
2.44
48.00%
21.65% ITM
27.40%
28-Jun-2019
BANP24P1906A
Put
-21.42
-18.06%
6
0.01
0.15
46.00%
-12.79% OTM
20.99%
28-Jun-2019
BCPG24C1906A
Call
7.31
-0.39%
5
0.56
2.11
53.00%
14.63% ITM
24.27%
28-Jun-2019
BEM24C1906A
Call
16.41
-4.13%
2
0.11
1.54
43.00%
1.33% ITM
20.69%
28-Jun-2019
BJC24C1906A
Call
26.97
-17.49%
3
0.02
0.27
44.00%
-8.10% OTM
21.13%
28-Jun-2019
BTS24C1906A
Call
7.64
-0.08%
16
0.80
5.18
33.00%
14.94% ITM
22.09%
28-Jun-2019
CBG24C1906A
Call
2.08
-0.01%
73
3.08
1.09
65.00%
92.76% ITM
51.69%
28-Jun-2019
CBG24C1906B
Call
6.84
-1.66%
1
0.71
1.65
84.00%
11.72% ITM
51.69%
28-Jun-2019
CKP24C1906A
Call
14.12
-3.30%
2
0.18
1.88
49.00%
3.24% ITM
23.82%
28-Jun-2019
COM724C1906A
Call
3.97
-0.03%
20
1.90
3.31
53.00%
33.62% ITM
30.78%
28-Jun-2019
DTAC24C1906A
Call
15.10
-8.37%
1
0.12
0.90
64.00%
-3.26% OTM
26.63%
28-Jun-2019
GLOB24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
51.00%
-26.36% OTM
26.93%
28-Jun-2019
IVL24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-29.81% OTM
24.68%
28-Jun-2019
IVL24P1906A
Put
-18.47
-8.40%
1
0.13
1.25
52.00%
-2.34% OTM
24.68%
28-Jun-2019
KCE24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
65.00%
-35.22% OTM
57.65%
28-Jun-2019
KKP24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-21.03% OTM
14.04%
28-Jun-2019
LH24C1906A
Call
10.63
-0.50%
5
0.42
4.06
37.00%
9.35% ITM
19.60%
28-Jun-2019
MBK24C1906A
Call
13.45
-4.02%
1
0.23
1.37
55.00%
2.32% ITM
24.72%
28-Jun-2019
PTT24C1906A
Call
32.51
-24.18%
4
0.01
0.17
43.00%
-10.07% OTM
14.05%
28-Jun-2019
PTTE24C1906A
Call
22.53
-14.59%
1
0.06
0.51
50.00%
-7.37% OTM
19.18%
28-Jun-2019
SCB24P1906A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-41.55% OTM
14.12%
28-Jun-2019
SGP24C1906A
Call
5.81
-0.21%
9
0.52
2.93
60.00%
19.98% ITM
32.76%
28-Jun-2019
SIRI24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-24.84% OTM
19.22%
28-Jun-2019
STEC24C1906A
Call
4.79
-0.03%
24
1.26
5.64
44.00%
26.26% ITM
23.00%
28-Jun-2019
THAI24C1906A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
57.00%
-21.77% OTM
43.11%
28-Jun-2019
TKN24C1906A
Call
12.95
-6.71%
1
0.14
1.00
69.00%
-1.49% OTM
52.81%
28-Jun-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )