ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AOT24C2012A
Call
5.14
-0.18%
5
1.15
2.20
52.00%
22.14% ITM
44.44%
18-Dec-2020
BANP24C2011A
Call
23.35
-39.31%
1
0.03
0.42
90.00%
-8.35% OTM
50.74%
30-Nov-2020
BTS24C2012A
Call
13.62
-9.13%
11
0.01
0.13
60.00%
-21.50% OTM
28.70%
18-Dec-2020
CENT24C2011A
Call
21.52
-28.39%
1
0.06
1.29
80.00%
-5.70% OTM
48.70%
30-Nov-2020
CKP24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
75.00%
-21.94% OTM
48.85%
30-Nov-2020
COM724C2012A
Call
9.77
-5.05%
2
0.08
0.52
74.82%
-12.33% OTM
41.83%
18-Dec-2020
CPF24C2012A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
55.00%
-24.98% OTM
30.03%
18-Dec-2020
CPN24C2011A
Call
34.57
-61.58%
2
0.01
0.16
72.00%
-10.55% OTM
44.86%
30-Nov-2020
DTAC24C2012A
Call
17.56
-14.41%
7
0.01
0.12
70.00%
-26.23% OTM
36.31%
18-Dec-2020
ESSO24C2012A
Call
9.31
-6.17%
3
0.06
0.38
85.00%
-17.79% OTM
43.39%
18-Dec-2020
GFPT24C2012A
Call
13.11
-7.97%
4
0.03
0.30
70.00%
-17.51% OTM
34.63%
18-Dec-2020
GPSC24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
72.00%
-27.85% OTM
40.92%
30-Nov-2020
GUNK24C2012A
Call
15.31
-8.34%
6
0.02
0.25
60.00%
-16.15% OTM
33.69%
18-Dec-2020
HANA24C2012A
Call
7.23
-3.09%
2
0.18
0.80
84.00%
-5.44% OTM
61.44%
18-Dec-2020
IRPC24C2012A
Call
8.35
-2.20%
2
0.19
1.10
65.00%
0.70% ITM
39.93%
18-Dec-2020
IVL24C2012A
Call
7.23
-1.81%
1
0.69
4.16
70.00%
3.16% ITM
45.91%
18-Dec-2020
JMT24C2011A
Call
15.26
-10.92%
1
0.10
1.06
80.00%
0.18% ITM
52.76%
30-Nov-2020
KBAN24C2012A
Call
6.81
-0.59%
1
1.48
4.48
52.00%
12.50% ITM
45.39%
18-Dec-2020
KTC24C2011A
Call
4.49
-0.02%
50
0.85
2.02
78.00%
28.57% ITM
26.00%
30-Nov-2020
MINT24C2011A
Call
10.99
-5.84%
1
0.30
3.30
88.00%
5.22% ITM
60.69%
30-Nov-2020
PTTE24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
70.00%
-23.17% OTM
35.80%
30-Nov-2020
RATC24C2012A
Call
14.32
-9.13%
3
0.04
0.26
68.00%
-19.11% OTM
25.70%
18-Dec-2020
SCB24C2012A
Call
6.59
-0.63%
2
0.98
1.80
55.00%
12.66% ITM
35.12%
18-Dec-2020
SCC24C2012A
Call
17.77
-5.98%
2
0.11
0.53
43.00%
-8.97% OTM
23.69%
18-Dec-2020
STA24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
95.00%
-31.78% OTM
66.01%
30-Nov-2020
TASC24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
70.00%
-32.06% OTM
67.91%
30-Nov-2020
TQM24C2011A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
82.00%
-26.60% OTM
51.18%
30-Nov-2020
TTW24C2012A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-20.53% OTM
19.46%
18-Dec-2020
TU24C2011A
Call
16.98
-7.45%
1
0.14
1.53
60.00%
2.40% ITM
28.37%
30-Nov-2020
VGI24C2012A
Call
8.09
-4.80%
2
0.11
0.59
88.00%
-13.99% OTM
50.63%
18-Dec-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )