ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C1908A
Call
3.53
-0.02%
28
1.74
2.75
37.00%
39.48% ITM
17.34%
30-Aug-2019
ADVA24P1908A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-68.46% OTM
17.34%
30-Aug-2019
BANP24P1908A
Put
-5.27
N/A
235
0.91
4.13
45.00%
16.50% ITM
25.81%
30-Aug-2019
BCH24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-13.22% OTM
20.67%
30-Aug-2019
BDMS24P1908A
Put
-23.87
-15.08%
1
0.05
0.52
51.00%
-8.24% OTM
18.30%
30-Aug-2019
BPP24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-21.64% OTM
24.42%
30-Aug-2019
CENT24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-38.00% OTM
22.35%
30-Aug-2019
EGCO24C1908A
Call
6.28
-0.06%
15
1.11
2.18
38.00%
18.86% ITM
16.79%
30-Aug-2019
EPG24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
61.00%
-21.18% OTM
37.12%
30-Aug-2019
GLOB24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-35.17% OTM
25.32%
30-Aug-2019
GULF24C1908A
Call
4.54
-0.03%
23
2.86
2.61
44.00%
28.21% ITM
25.13%
30-Aug-2019
KBAN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-38.11% OTM
17.45%
30-Aug-2019
KTB24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-25.89% OTM
14.64%
30-Aug-2019
LPN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-43.54% OTM
20.81%
30-Aug-2019
MINT24C1908A
Call
21.48
-8.01%
2
0.07
0.99
44.00%
-2.54% OTM
22.99%
30-Aug-2019
ORI24C1908A
Call
11.98
-4.65%
1
0.19
1.38
65.00%
0.89% ITM
44.13%
30-Aug-2019
QH24C1908A
Call
28.17
-15.70%
3
0.02
0.38
44.00%
-7.21% OTM
15.74%
30-Aug-2019
TASC24C1908A
Call
17.79
-8.06%
1
0.12
1.18
52.00%
-3.43% OTM
30.84%
30-Aug-2019
TISC24C1908A
Call
8.92
-0.41%
2
1.07
2.39
42.00%
11.68% ITM
22.79%
30-Aug-2019
TKN24C1908A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
74.00%
-21.62% OTM
54.80%
30-Aug-2019
WHA24P1908A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-44.60% OTM
18.59%
30-Aug-2019
COM724C1908A
Call
8.42
-2.18%
1
0.87
7.05
77.07%
8.88% ITM
30.92%
30-Aug-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )