ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AOT24C1910A
Call
10.61
-0.45%
4
0.62
2.14
35.00%
9.33% ITM
21.67%
31-Oct-2019
BBL24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
30.00%
-30.30% OTM
19.87%
31-Oct-2019
BH24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-31.81% OTM
22.33%
31-Oct-2019
BJC24C1910A
Call
16.09
-5.78%
1
0.12
0.95
45.00%
-1.98% OTM
21.63%
31-Oct-2019
CENT24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-25.63% OTM
23.74%
31-Oct-2019
CK24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-18.05% OTM
24.90%
31-Oct-2019
DTAC24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0.59
N/A
55.00%
12.79% ITM
29.77%
31-Oct-2019
EA24C1910A
Call
17.37
-18.67%
5
0.01
0.09
61.00%
-16.30% OTM
26.42%
31-Oct-2019
ESSO24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-20.80% OTM
37.75%
31-Oct-2019
IVL24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-35.04% OTM
47.19%
31-Oct-2019
MBK24C1910A
Call
14.52
-5.48%
1
0.15
0.96
50.00%
-1.63% OTM
22.64%
31-Oct-2019
MTC24C1910A
Call
13.46
-4.10%
1
0.21
1.17
50.00%
0.65% ITM
35.61%
31-Oct-2019
PTTE24C1910A
Call
13.31
-2.58%
2
0.17
0.96
44.00%
3.33% ITM
26.06%
31-Oct-2019
RS24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
72.00%
-32.47% OTM
29.79%
31-Oct-2019
SAWA24C1910A
Call
2.13
-0.01%
70
1.59
1.36
58.00%
95.36% ITM
33.32%
31-Oct-2019
SCB24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-24.41% OTM
22.03%
31-Oct-2019
SCC24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-36.82% OTM
16.86%
31-Oct-2019
SCC24P1910A
Put
-6.96
0.01%
271
0.73
1.38
38.00%
13.76% ITM
16.86%
31-Oct-2019
SGP24C1910A
Call
N/A
-6.92%
14
0.01
0.04
60.00%
-15.47% OTM
31.36%
31-Oct-2019
TOP24P1910A
Put
-17.58
-12.63%
1
0.06
0.39
50.00%
-10.75% OTM
30.25%
31-Oct-2019
WORK24C1910A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
67.00%
-33.49% OTM
48.68%
31-Oct-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )