ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-28.38% OTM
23.29%
30-Apr-2019
ADVA24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.00%
-22.97% OTM
19.30%
30-Apr-2019
AMAT24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
56.00%
-29.28% OTM
26.06%
30-Apr-2019
AOT24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-17.43% OTM
19.41%
30-Apr-2019
BANP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-34.95% OTM
25.30%
30-Apr-2019
BBL24P1904A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-15.00% OTM
14.77%
30-Apr-2019
BCH24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-30.77% OTM
30.88%
30-Apr-2019
BCP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-28.04% OTM
16.95%
30-Apr-2019
BEAU24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
75.00%
-42.35% OTM
49.59%
30-Apr-2019
BPP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-25.72% OTM
16.03%
30-Apr-2019
CBG24C1904A
Call
10.95
-4.46%
1
0.40
1.73
66.00%
-5.93% OTM
57.42%
30-Apr-2019
CHG24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.00%
-40.09% OTM
26.47%
30-Apr-2019
CK24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-12.62% OTM
19.46%
30-Apr-2019
CPAL24C1904A
Call
12.73
-1.79%
1
0.46
1.90
40.00%
4.99% ITM
17.78%
30-Apr-2019
CPF24C1904A
Call
20.98
-6.92%
1
0.10
2.06
40.00%
-2.12% OTM
19.93%
30-Apr-2019
CPN24C1904A
Call
26.69
-17.96%
6
0.01
0.09
38.00%
-11.46% OTM
19.98%
30-Apr-2019
ERW24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
68.00%
-27.12% OTM
25.43%
30-Apr-2019
GPSC24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
51.00%
-17.42% OTM
30.14%
30-Apr-2019
GPSC24C1904B
Call
17.13
-8.04%
1
0.11
0.76
51.00%
-4.67% OTM
30.14%
30-Apr-2019
IRPC24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-14.44% OTM
23.98%
30-Apr-2019
KCE24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
53.00%
-32.71% OTM
50.82%
30-Apr-2019
KTB24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-24.03% OTM
12.94%
30-Apr-2019
PTG24C1904A
Call
14.19
-7.08%
2
0.06
0.79
60.00%
-3.80% OTM
37.39%
30-Apr-2019
PTT24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-28.82% OTM
20.75%
30-Apr-2019
PTT24P1904A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.00%
-45.34% OTM
20.75%
30-Apr-2019
PTTE24C1904A
Call
20.90
-18.35%
5
0.01
0.08
49.00%
-15.18% OTM
29.31%
30-Apr-2019
PTTE24P1904A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
57.00%
-39.04% OTM
29.31%
30-Apr-2019
PTTG24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-31.83% OTM
23.99%
30-Apr-2019
QH24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-20.77% OTM
20.58%
30-Apr-2019
RS24C1904A
Call
11.10
-9.04%
1
0.11
0.64
85.00%
-11.48% OTM
32.96%
30-Apr-2019
TISC24C1904A
Call
26.13
-20.04%
2
0.02
0.14
45.00%
-13.81% OTM
14.01%
30-Apr-2019
TKN24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
66.00%
-39.83% OTM
52.78%
30-Apr-2019
TOA24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-18.57% OTM
25.50%
30-Apr-2019
TU24C1904A
Call
24.83
-13.73%
2
0.04
0.53
43.00%
-7.98% OTM
24.59%
30-Apr-2019
COM724C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
-21.76% OTM
44.34%
30-Apr-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )