ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
S5024C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
27.00%
-23.09% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024C2006B
Call
31.28
-10.52%
3
0.03
0.11
28.00%
-18.16% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024C2006C
Call
5.12
-1.77%
0
1.95
1.12
95.50%
-4.08% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024C2006D
Call
6.51
-3.01%
0
0.90
0.66
90.00%
-15.84% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024C2006E
Call
9.80
-5.42%
0
0.54
0.59
73.50%
-25.03% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024C2009A
Call
12.64
-1.76%
11
0.05
0.07
32.50%
-23.64% OTM
50.78%
29-Sep-2020
S5024C2009B
Call
6.45
-0.98%
1
1.67
1.22
50.00%
-21.61% OTM
50.78%
29-Sep-2020
S5024P2006A
Put
-3.35
-1.41%
1
11.10
0.42
105.00%
-0.24% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024P2006B
Put
-4.08
-1.67%
1
5.65
0.52
95.00%
-3.73% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024P2006C
Put
-19.61
-4.67%
1
0.16
0.35
29.00%
-12.92% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024P2006D
Put
-8.49
-10.07%
1
0.14
0.13
99.00%
-93.93% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024P2006E
Put
-11.49
-10.52%
1
0.09
0.12
76.50%
-68.32% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024P2006F
Put
-8.33
-5.17%
0
0.48
0.45
73.50%
-35.17% OTM
50.78%
29-Jun-2020
S5024P2009A
Put
-5.78
-1.62%
0
1.32
0.86
60.00%
-67.13% OTM
50.78%
29-Sep-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )