fbpx

มือใหม่ควรเลือกเทรดอะไรก่อน ระหว่าง DW บนหุ้นอ้างอิง หรือ DW บนดัชนีอ้างอิง

October 1, 2019

ปัจจุบัน DW นั้นมีการอ้างอิงบนสินทรัพย์ 2 ประเภทคือหุ้นสามัญและดัชนีนั่นเอง
แต่นักลงทุนหลายๆ คน โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่มักคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรแตกต่างกัน
เพราะดูแล้วก็น่าจะมีวิธีการเล่นที่เหมือนกัน วันนี้เราได้แยกหัวข้อที่มีความแตกต่างออกมา
เป็นหัวข้อต่างให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูดังนี้

การกระจายตัวความเสี่ยง และการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเทรด DW

การที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่าการเล่น DW บนหุ้นนั้น นักลงทุนควรให้ความสำคัญ
กับข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับของหุ้นอ้างอิงนั้นๆ ซึ่งหากเป็น DW ที่อ้างอิงบนดัชนีนั้น
นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับภาพรวมของตลาดหรือภาพของ Future ของดัชนีมากกว่า
ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่า ทำให้การเข้าถึงข่าวหรือการวิเคราะห์นั้น
แตกต่างกันอย่างชัดเจน

เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวความเสี่ยง และการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ
การเทรด
DW ข้อนี้ถือว่า DW บนดัชนีอ้างอิงน่าจะเหมาะสมสำหรับมือใหม่
มากกว่า DW บนหุ้นอ้างอิง

 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ DW

อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้กล่าวมาแบบลอยๆ แต่เราใช้ค่า Effective Gearing
มาเป็นข้อตัดสิน ซึ่ง Effective Gearing เป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงด้านราคา DW (Effective Gearing ของ DW 4 เท่า) แปลว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป 1% ราคา DW
จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 4% ทั้งนี้ Effective Gearing ที่สูงทําให้นักลงทุนสามารถได้รับกําไรขาดทุนในปริมาณที่สูงเทียบกับเงินลงทุนไม่เชื่อลองดูที่ www.dwarrant24.com
จะพบว่า DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นมีค่า Effective gearing อยู่ที่ประมาณ 3-10 เท่า


ที่มา http://www.dwarrant24.com/highlight/comparedw24/balance

 

เมื่อเทียบกับ DW บนดัชนีอ้างอิงที่มจะมีค่า Effective Gearing อยู่ที่ 10 – 30 เท่า

ที่มา http://www.dwarrant24.com/search

จะเห็นได้ว่าค่า Effective gearing ของ DW บนดัชนีอ้างอิงจะมีค่าสูงกว่า DW
บนหุ้นอ้างอิงมากกว่า 2- 3 เท่า นั่นหมายความ DW บนดัชนีอ้างอิงมีโอกาสทำ
กำไรสูงกว่า DW บนหุ้นอ้างอิง แต่ในขณะเดียวกันหากผิดทาง DW บนดัชนีก็มี
โอกาสขาดทุนสูงกว่า DW บนหุ้นอ้างอิงด้วยเช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบโอกาสทำกำไรและความเสียง ข้อนี้ถือว่า DW บนหุ้นอ้างอิง
น่าจะเหมาะสมสำหรับนักลงทุนมือใหม่มากกว่า DW บนดัชนีอ้างอิง

 

การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอ้างอิง

อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุน DW หน้าใหม่ไม่เคยรู้เลย เราขอแนะนำให้คุณที่จะเข้า
มาเทรด DW ควรเปิดหน้าจอเหมือนดังรูปด้านล่าง แล้วลองสังเกตควรเคลื่อนไหวให้ดี
จะพบว่า DW บนดัชนีอ้างอิงนั้นวิ่งไวมากๆ แต่ DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเคลื่อนไหว
ราคาช้ากว่ามากๆ (ขนาดเอาหุ้น Most Active Value มาเปรียบเทียบแล้วก็ตาม)
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าดัชนีนั้นสะท้อนภาพของตลาดจึงมีความอ่อนไหวของ
ราคาอันเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าหุ้นอ้างอิงเพียง 1 ตัวเท่านั้นนั่นเอง

เมื่อเปรียบเทียบความว่องไวของการเคลื่อนไหวราคาแล้ว ข้อนี้ถือว่า DW
บนหุ้นอ้างอิงน่าจะเหมาะสมสำหรับนักลงทุนมือใหม่มากกว่า DW บนดัชนีอ้างอิง

 

ความเสี่ยงในการซื้อขายช่วง ATC

จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น DW บนดัชนีหรือหุ้นอ้างอิงก็ต่างมีความเสี่ยงจากราคาในช่วง
ATO และ ATC ทั้งสิ้น แต่ความเสี่ยงนั้น DW บนดัชนีอ้างอิงอาจมีสูงกว่า DW
บนหุ้นอยู่บ้างเหตุผลเพราะตลาด TFEX (ดัชนี SET50) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงหลักของ
DW บนดัชนีนั้นมีเวลาปิดไม่พร้อมกับตลาด SET ซึ่งเป็นกระดานซื้อขายของ DW
นั่นเองเพราะฉะนั้น Market Maker จะต้อง Hedging future ณ จุดที่ตลาด SET ปิด
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ราคาตามที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องของดัชนีอ้างอิง
แต่ใน DW บนหุ้นอ้างอิงก็มีความเสี่ยงอันเนื่องจากราคาช่วง ATC ของหุ้นอ้างอิงนั้นมี
ราคาเดียวซึ่งหากต้องการซื้อขายในช่วง ATC แนะนำให้นักลงทุนตั้งราคา ATC มาน่าจะดีกว่า
แต่อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิงอยู่ดีนะครับ แต่น้อยกว่า
DW บนดัชนีอ้างอิงเพราะมีราคาปิดที่พร้อมกันทั้ง DW และหุ้นอ้างอิงนั่นเอง

เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงในช่วง ATC แล้ว ข้อนี้ถือว่า DW บนหุ้นอ้างอิงน่า
จะเหมาะสมสำหรับนักลงทุนมือใหม่มากกว่า DW บนดัชนีอ้างอิง

ความหลากหลายของสินค้าอ้างอิง

สำหรับมือใหม่แล้ว หากคนที่เคยเล่นหุ้นมาก่อนน่าจะเห็นด้วยกับข้อนี้เพราะ DW
บนหุ้นอ้างอิงนั้นสามารถใช้หุ้นใน SET100 มาอ้างอิงได้เลย (อย่างน้อยก็มี 100 ตัวแล้ววววว)
นักลงทุนสามารถเลือกหาหุ้นในตัวที่มีโอกาสเก็งกำไรสั้นๆได้แบบสบายๆ ส่วน DW
บนดัชนีอ้างอิงในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมคือ DW บนดัชนี SET50
และ DW บนดัชนี SET50 Future เท่านั้น (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/32COhwH) เพราะฉะนั้นในวันที่ภาพตลาดอาจไม่เป็นใจในการ
เก็งกำไรหรือ side way มากๆ อาจทำให้นักลงทุนไม่มีโอกาสในการเก็งกำไรระยะสั้นได้

เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของสินค้าอ้างอิงแล้ว ข้อนี้ถือว่า DW
บนหุ้นอ้างอิงน่าจะเหมาะมสำหรับนักลงทุนมือใหม่มากกว่า DW บนดัชนี

 

DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นนับว่าเหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม่นารเทรด DW เพราะไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไม่สูงมาก ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดี ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่เป็นระดับจุลภาคซึ่งมีปริมาณของข้อมูลที่ไม่มากเกินไปทำให้เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้น อีกทั้งองค์ประกอบตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นช่วยลดความสับสนในการลงทุนให้แก่นักลงทุนมือใหม่ลงได้มากอีกด้วย