fbpx

รู้หรือไม่ว่า ENERGY SECTOR ที่มีอยู่บนตลาดหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

October 27, 2020

Traditional Energy หรือที่เรียกว่า ‘พลังฟอสซิล’ ได้แก่น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ พลังงานประเภทนี้ใช้แล้วหมดไป เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ โดยพลังงานเหล่านี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน

Alternative Energy คือ พลังงานทดแทน เนื่องด้วยปัญหาโลกร้อนทำให้กลุ่มพลังงานเหล่านี้ถูกนำมาใช้แทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม และอื่นๆอีกมากมาย

วันนี้เราจึงขอรวบรวมกลุ่มหุ้นกลุ่มพลังงาน มาแยกให้นักลงทุนได้ทราบกันว่าตัวไหนอยู่ในประเภทใด และขอแนะนำ DW24 ที่อ้างอิงอยู่บน Energy Sector เหล่านี้มาให้นักลงทุนทุกท่านได้เลือกเทรดกัน

ปัจจุบัน Tradition Energy เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ให้เกิดภาวะโลกร้อน

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม พืชผลที่เคยออกดอกออกผลตามฤดูกาลกลับเกิดความผิดปกติที่ส่งผลให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลง ทำให้หลายบริษัทเริ่มหันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนกันเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังมีหลายบริษัทที่ยังทำพลังงานเหล่านี้เป็นธุรกิจหลักอยู่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังรูปภาพด้านบน

 

Mix Renewable Energy

บริษัทผู้ผลิตพลังงานได้ ธุรกิจพลังงานทดแทนมาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัท แต่ยังเป็นเพียงธุรกิจรองเท่านั้นสำหรับบริษัทหรือหุ้นที่ทำธุรกิจพลังงานในรูปแบบ Mix Renewable Energy มีดังรูปภาพด้านบน

 

ปัจจุบันพลังงานทดแทนนั่นกำลังได้รับความนิยมมากๆ และคาดว่าจะเป็นพลังงานหลักในอนาคต ทำให้มีหลายบริษัทเริ่มหันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนเกิดขึ้นอยู่มากมาย

โดยบริษัทที่เลือกทำธุรกิจพลังงาน Alternative Energy แบบ Renewable 100% มีดังรูปภาพด้านบน

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มตามผ่าน
Chanel DW24 ได้ดังนี้

Instragram : Dwarrant24
Youtube : DW24
Facebook : dwarrant24