fbpx

“หุ้นกลุ่ม Domestic Play” อีก 1 ทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงที่เศรษฐกิจต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก

October 15, 2019


หุ้น Domestic Play คือหุ้นที่ได้รับอานิสงค์จากการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
หรือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นเอง ซึ่งดูๆไปแล้วอาจเป็นอีก 1
ในตัวเลือกที่ดีของนักลงทุนในใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเช่นนี้ เนื่องจาก
ตัวชี้วัดในเรื่องนืที่เรามักเรียกกันว่า GDP หรือ Gross Domestic Product นั้นประกอบมาจาก

GDP (Gross Domestic Product) = C + I +G +(X-M)

C =     Consumption  การบริโภคของภาคเอกชนและประชาชน
เป็นการจับจ่ายใช้สอยทั่วไป เช่น ค่าอาหาร สาธาณูปโภค เป็นต้น

I =      Investment คือ การลงทุนของภาคเอกชน ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ถนนทางเดิน รถไฟฟ้า ฯลฯ

G =     Government Spending คือ การใช้จ่ายของรัฐบาล หรือ การลงทุนภาครัฐ
ตามนโยบายต่างๆ

X =     Export คือ การส่งออก (ขายสินค้าให้กับต่างประเทศ)

M =     Import คือ การนำเข้า (รับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย)

เอาให้ชัดก็จะพบว่าแหล่งกำเนิดตัวเลข GDP

นั้นมาจากการบริโภคของภาคเอกชนและประชาชน + การลงทุนเอกชน +การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ+ Net การส่งออกนั่นเอง ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีนั้นจะมีผลให้การบริโภค
ของเอกชนและประชาชนหดตัวลงเร็วที่สุด ซึ่งก็จะสะท้อนออกมาที่ตัวเลขการนำเข้า
– ส่งออกนั่นเองเมื่อเอกชนเห็นตัวเลขการนำเข้าและส่งออกลดลงก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในการลงทุนของเอกชนไปโดยปริยาย ทำให้ตัวเลขทั้ง 3 ปัจจัยนั้นหายไปจากระบบอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากนั่นเอง ก็จะคงเหลือปัจจัยเดียวที่มีความเป็น
อิสระจากปัจจัยอื่นๆคือการใช้จ่ายของรัฐบาลนั่นเองที่จะต้องจัดทำงบประมาณเพื่อ
กระตุ้นให้ GDPของประเทศออกมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยในมาตรการต่างๆ
ของภาครัฐที่มาสู่ประชาชนซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็มีนโยบายหลักๆที่กระตุ้นอยู่ 3 ด้านคือ

  1. ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน: เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง
    การพัฒนาถนน เป็นต้น
  2. ด้านการอุปโภค-บริโภค: การกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐ
  3. ด้านการท่องเที่ยว: ผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทย

ซึ่งไม่ว่าการกระตุ้นในรูปแบบใดก็ตาม ภาคธุรกิจก็จะได้รับอานิสงค์ด้วยเช่นกัน

โดยถ้าเราแบ่งออกตามที่จัดตามด้านต่างๆในข้างต้นจะพบว่ามีหุ้นที่จะได้รับอานิสงค์
จากมาตรการนหมวดหมู่ต่างๆมากมาย แต่เราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าเราควรเลือกหุ้น
ตัวไหนเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายหล่ะ!! เราแนะนำให้เลือกโดยพิจารณาเบื้องต้นดังนี้

  1. ข่าวและข้อมูลทั่วไป อาทิเช่น ข่าวบริษัทที่เข้าร่วมประมูลโครงการนั้นๆ การประกาศเข้าร่วมมาตรการต่างๆของบริษัทเอกชนต่างๆ
  2. ความถูกแพงของหุ้น พิจารณาจาก PER ของหุ้นตัวนั้นๆเทียบกับหมวดอุตสาหกรรม
  3. ความสามารถทางการเงินของบริษัท อาทิเช่นกำไรนปีที่ผ่านมา ROA ROE และ DE ของบริษัท

เทคนิคการเล่นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play นั้นสามารถเล่นได้ทั้งระยะยาว กลาง และสั้นๆ
แบบเก็งกำไร ซึ่งหากคุณจะเน้นลงทุนแบบสั้นๆเก็งกำไรอาจต้องใช้ข้อมูลทางเทคนิค
ในการประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือคุณอาจเลือกมาลงทุนโดยใช้ DW24 ได้ นอกจากจะใช้เงินในการลงทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นอ้างอิงแล้ว นักลงทุนยังได้รับประโยชน์จาก Leverage ในการทำกำไรระยะสั้นอีกด้วย หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ DW
สามารถศึกษาได้ที่ http://bit.ly/2ODqkx3

 

ที่มา: www.set.or.th