แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิง S50 DW24 !!

March 21, 2022

DW24 Announcement !! 📢
.
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงของ S50 DW24 จำนวน 2 ซีรีส์ ได้แก่
.
🚨 S5024C2206A >> bit.ly/S5024C2206A
🚨 S5024P2206A >> bit.ly/S5024P2206A
.
จาก S50H22 เปลี่ยนไปเป็น ⭐ S50M22
เริ่มมีผลตั้งแต่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
.