23 ก.พ. 64 : การนำเข้า – ส่งออก เดือน ม.ค. 64
February 23, 2021


IQ> –พาณิชย์ เผยส่งออก ม.ค.ขยายตัว 0.35% จากตลาดคาด 0.6-2.7%

IQ> –พาณิชย์ เผยนำเข้า ม.ค. หดตัว -5.24%

IQ> –พาณิชย์ เผยดุลการค้า ม.ค. ขาดดุล 202.39 ล้านเหรียญฯ

ที่มา : ASPEN