October 12, 2020


     

 

หมายเหตุ

1.สำหรับมือใหม่ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักลงทุนรายย่อยที่ Run Profit ผ่านบัญชี FSS และไม่เคยลงทุน DW ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ที่สามารถมีสิทธิ์รับรางวัล และนักลงทุนต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการเดียวกันนี้จากค่ายผู้ออก DW รายอื่น

2.ออเดอร์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นออเดอร์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

3.นักลงทุนสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลในแต่ละประเภทรางวัลเท่านั้น

4.ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

5.คำตัดสินของ DW24 ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการในการร่วมสนุก

นักลงทุนสามารถ Capture หน้าจอเทรด และส่งมาใน Inbox ของ Facebook: Dwarrant24 จากนั้นรอ Admin ยืนยันรายการนั้นกลับเพื่อดำเนินการรับรางวัลต่อไป 

นักลงทุนสามารถติดตามกิจกรรมส่งเสริมความรู้ DW ในโครงการ DW24 New Fighter 2020 ได้ทาง

1.Website DW24: dwarrant24.com

2.Facebook: Dwarrant24

3.Line: @DW24

4.และช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม