fbpx

รู้จัก DW มุมมองเรื่องราคา วางแผนการลงทุนมีประสิทธิภาพขึ้น!

January 20, 2023

การลงทุน DW มาพร้อมกับรายละเอียดที่ต้องพิจารณามากมาย หนึ่งในนั้น คือ ความเข้าใจด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของ DW เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนลงทุนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนใหญ่อาจพอทราบถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อราคา DW แต่จะมีน้อยคนนักที่เข้าใจว่า DW มีราคามาจากอะไรกันแน่ ถ้าสงสัยเช่นเดียวกันอยู่ มาทำความรู้จัก DW ในแง่มุมของราคาซื้อขายให้มากขึ้นได้ในบทความนี้!

รู้จักราคา DW ให้มากขึ้น

ปูพื้นฐาน! เข้าใจมูลค่าของ DW กันก่อน

นักลงทุนหลายคนอาจเข้าใจว่า มูลค่า หรือ ราคาของ DW นั้นถูกกำหนดขึ้นจากราคาหุ้น หรือ ดัชนีอ้างอิงเพียงอย่างเดียว และจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยพิจารณาเลือกซื้อขาย Call DW และ Put DW ตามทิศทางตลาดเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้ว่า DW จะมีราคาซื้อขายที่ขยับตามสินทรัพย์อ้างอิง แต่ DW เองก็เป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีมูลค่าเป็นของตัวเอง โดยมูลค่าของ DW ดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

1. มูลค่าที่แท้จริง

มูลค่าที่แท้จริง หรือ Intrinsic Value คือ ส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) และ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Price) ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงจะเกิดมูลค่าขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อ DW ที่ต้องการใช้สิทธินั้นอยู่ในสถานะ In-the-Money (ITM) เท่านั้น 

เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้ นักลงทุนหลายคนคงเริ่มสงสัยว่า มูลค่าที่แท้จริงของ DW นั้นส่งผลต่อราคาและการวางแผนการลงทุน หรือ สร้างผลตอบแทนอย่างไรบ้าง คำตอบ คือ มูลค่าที่แท้จริงนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า DW ณ ตอนนั้นว่าหากมีการใช้สิทธิมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่

2. มูลค่าทางเวลา

ไม่เพียงแต่มูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น แต่มูลค่า DW ยังมีอีกส่วนประกอบหลักสำคัญ ซึ่งก็คือมูลค่าทางเวลา หรือ Time Value นั่นเอง โดย DW จะเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีค่าเสื่อมเวลา (Time Decay) ที่จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสเปกที่กำหนดโดยผู้ออก อายุคงเหลือของสัญญา นอกจากนี้ ความเสี่ยงและความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเวลานี้เช่นกัน

รู้หรือไม่?

DW แต่ละตัวนั้นมีการคิด Time Decay ที่แตกต่างกันออกไป โดยบางตัวอาจมีการคิด Time Decay เฉพาะวันทำการ ในขณะที่หลาย ๆ ตัวมีการคิด Time Decay รวมวันเสาร์อาทิตย์ด้วย 
ดังนั้น เพื่อวางแผนสร้างผลตอบแทนได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมลดความเสี่ยงจากการนับค่า Time Decay ที่ไม่เท่ากัน อย่าลืมศึกษารายละเอียด DW ของผู้ออกที่สนใจอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง 

DW มีราคามาจากอะไร

สถานะของ DW เกี่ยวข้องกับราคาอย่างไร?

ได้รู้จัก DW ในแง่มุมของ “มูลค่าที่แท้จริง” และ “มูลค่าของเวลา” ไปแล้ว นักลงทุนบางส่วนอาจยังสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า มูลค่าทั้งสองนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร และนักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนจากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ได้อย่างไรบ้าง 

โดยการจะตอบทั้งสองคำถามนี้ได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการพิจารณา “สถานะของ DW” หรือ Moneyness ทั้ง 3 ประเภทที่สอดคล้องกับมูลค่าของ DW ดังนี้

สถานะ DW CALL DW PUT DW มูลค่าที่แท้จริง มูลค่าทางเวลา
In the Money
(ITM)
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง
มากกว่า
ราคาใช้สิทธิ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง
น้อยกว่า
ราคาใช้สิทธิ
มาก น้อย
At the Money
(ATM)
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง เท่ากับ ราคาใช้สิทธิ 0 มาก
Out of the Money (OTM) ราคาสินทรัพย์อ้างอิง น้อยกว่า ราคาใช้สิทธิ ราคาสินทรัพย์อ้างอิง มากกว่า ราคาใช้สิทธิ 0 น้อย

อธิบายตารางเล็กน้อย!

จากตารางข้างต้นนี้ นักลงทุนบางส่วนอาจมองว่า การเลือก DW ที่มีสถานะ OTM หรือ ATM นั้นสามารถช่วยประหยัดต้นทุนการลงทุน อย่างไรก็ดี สถานะ OTM และ ATM มาพร้อมกับค่า Effective Gearing ที่สูงกว่าก็อาจทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ การเลือก DW ในสถานะ ATM สูงอาจมีความเสี่ยงจากค่า Time Decay ที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี การเลือกลงทุน DW สถานะ ITM แม้จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ต้องแลกมากับมูลค่าทางเวลาที่น้อย ตลอดจนมีค่า Effective Gearing ที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้โอกาสสร้างผลตอบแทนมีน้อยลงไปตาม ทำให้นักลงทุนต้องวางแผนการลงทุนให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น

สรุปอีกครั้ง! 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา DW

เมื่อรู้จักโครงสร้างราคา DW ตลอดจนแนวทางการพิจารณาราคาจากสถานะต่าง ๆ ของ DW แล้ว นักลงทุนยังควรรู้จัก 6 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา DW ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. ราคาซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิง 
 • Call DW ปรับราคาทิศทางเดียวกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง 
 • Put DW ปรับราคาสวนทางกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง  
 1. ราคาใช้สิทธิ 
 • ราคาใช้สิทธิสูงขึ้น Call DW จะมีมูลค่าลดลง 
 • ราคาใช้สิทธิสูงขึ้น Put  DW จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 1. ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง 
 • ทั้ง Call DW และ Put DW จะปรับราคาไปในทิศทางเดียวกับความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง หากสินทรัพย์อ้างอิงมีค่าความผันผวนสูง ราคา Call DW และ Put DW ก็จะสูงตามเช่นกัน
 1. อายุคงเหลือในสัญญา
 • ราคาของ Call DW และ Put DW ก็ปรับตัวตามอายุคงเหลือในสัญญา หากยิ่งมีอายุเหลือมาก ราคาของ DW ก็จะมากตามไปด้วย
 1. อัตราดอกเบี้ย
 • Call DW ปรับราคาทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ย
 • Put DW ปรับราคาสวนทางกับอัตราดอกเบี้ย
 1. การเปลี่ยนแปลงเงินปันผลของสินทรัพย์อ้างอิง
 • Call DW ปรับราคาสวนทางกับการเปลี่ยนแปลงเงินปันผล
 • Put DW ปรับราคาทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงเงินปันผล

เพียงเท่านี้ นักลงทุนทุกคนก็รู้จัก DW ในแง่มุมด้านราคาได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี การลงทุน DW อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมกับหลากหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเช่นกัน สำหรับใครที่อยากรู้จัก DW ในแง่มุมต่าง ๆ ให้มากขึ้นล่ะก็ DW24 พร้อมช่วยคุณอัปเดตทุกความรู้และเทรนด์การลงทุน DW ก่อนใคร สามารถติดตามข่าวสารใหม่ ๆ เพื่อช่วยวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แถมเลือกลงทุนกับ DW24 ที่มาพร้อมกับ Gearing สูง และ Time Decay เพื่อทุกแผนการลงทุนได้อีกด้วย!