fbpx

เทียบหุ้นกลุ่ม “ธนาคาร”

June 6, 2023

ธีมการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่สิ้นสุดแม้ว่าเงินเฟ้อได้ถูกกดตัวลงมาพอสมควรล่าสุดกนง.ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.25% หุ้นกลุ่มธนาคารจึงกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง วันนี้เราได้คัดหุ้นตัวเด่นตัวดังที่ไม่ควรพลาดมาให้แล้ว

1. BBL

BBL

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของบริษัท: ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ประธานกรรมการบริหาร: นายเดชา ตุลานันท์
กำไรสุทธิ Q1/66: 10,129.29 ล้านบาท
Market Cap: 313,050.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิ (ปี 2565): 29,305.59 ล้านบาท
P/E (เท่า): 9.69
P/BV (เท่า): 0.61
ผลตอบแทนเงินปันผล: 2.74%
ราคาล่าสุด: 164.00 บาท

2. KBANK

KBANK

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของบริษัท: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 824 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,953 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย
กำไรสุทธิ Q1/66: 10,741.06 ล้านบาท
Market Cap: 311,566.58 ล้านบาท
กำไรสุทธิ (ปี 2565): 35,769.49 ล้านบาท
P/E (เท่า): 8.83
P/BV (เท่า): 0.61
ผลตอบแทนเงินปันผล: 3.04%
ราคาล่าสุด: 131.50 บาท

3. SCB

SCB

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของบริษัท: SCBX จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กำไรสุทธิ Q1/66: 10,995.38 ล้านบาท
Market Cap: 355,229.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิ (ปี 2565): 37,546.01 ล้านบาท
P/E (เท่า): 9.26
P/BV (เท่า): 0.75
ผลตอบแทนเงินปันผล: 6.34%
ราคาล่าสุด: 105.50 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน

ที่มา: SET

จากข้อมูลหุ้นกลุ่มแบงก์จะพบว่าในปี 2566 นี้ถือเป็นสัญญาณที่ค่อยข้างสดใสจากงบการเงิน Q1 ที่มีกำไรค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นผลมาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา

หุ้นธนาคาร