fbpx

DW คืออะไร !?

August 19, 2019

DW หรือ Derivative Warrants คือตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)  ประเภทสิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคต  โดยราคาของ DW จะอ้างอิงไปตามหุ้นอ้างอิงที่หลักทรัพย์นั้นผูกสัญญาไว้

ข้อดีของการซื้อขาย DW แทนหุ้นอ้างอิง  คือ ใช้เงินน้อยกว่าการซื้อหุ้นอ้างอิง ทำให้ผลตอบแทนหรือกำไรสูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง โดยราคาของ DW จะขยับขึ้นลงตามสินทรัพย์ที่อ้างอิง

สามารซื้อขายทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง การเลือกลงทุนหรือซื้อขายหุ้นอ้างอิง จะเลือกทำกำไรจากราคาขาขึ้นเป็นหลัก ต่างกับ DW ที่สามารถเลือกลงทุน ซื้อขายได้อย่างยืดหยุ่น
– หากคาดว่าหุ้นจะขึ้น สามารถเลือกซื้อได้ในรูปแบบ Call
– หากคาดว่าหุ้นจะลง สามารถเลือกซื้อได้
ในรูปแบบ Put

DW จำกัดการขาดทุนได้ การซื้อขาย DW นั้นไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน บานปลาย เพราะจำกัดอยู่แค่จำนวนเงินที่เราซื้อหรือขาย DW เท่านั้น เช่น เราจ่ายเงินซื้อ DW มาทั้งหมด 10,000 บาทเราจะขาดสูงสุดเท่ากับ10,000 บาท ที่เราลงทุนไป

มีลักษณะคล้าย Warrants ที่เลือกซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ แต่แตกต่างที่ DW ผู้ออกนั้น ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหุ้น แต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาจากสำนักงาน ก.ล.ต.  โดยผู้ออกจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้ DW ตัวนั้น เป็นไปตามกลไกของตลาด

ราคาของ DW ขึ้นอยู่กับมูลค่าจากการใช้สิทธิ และมูลค่าของเวลา โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ Market Maker มีหน้าที่ทำให้การซื้อขาย DW เป็นไปตามกลไกราคาของตลาดอย่างมีเสถียรภาพ

โดยอายุการซื้อขายของ DW  ในตลาดหลักทรัพย์จะมีระยะเวลาซื้อขายได้ 2เดือน ถึง 2ปี โดยปัจจุบันเมื่อหมดอายุ แล้ว จะไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นอ้างอิงได้อีก