DW หมดอายุ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?

February 1, 2019


เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันมาเยอะมากๆ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 31 และ 1 ของทุกๆเดือน เมื่อนักลงทุน เริ่มรู้ตัวว่า DW ที่ถืออยู่นั้น มันหมดอายุแล้ว!! ก็จะสอบถามเข้ามากันมากมาย ในทุกช่องทาง ว่าจะทำ อะไรได้บ้าง ได้เงินคืนมั้ยหรือมันจะกลายเป็นศูนย์ไปเลย วันนี้ทางทีม DW24 มีคำตอบให้ครับ

หากถือ DW จนหมดอายุ เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี

  1. DW นั้นจะกลายเป็น 0 ไปเลย ไม่ได้รับเงินสดส่วนต่างคืน กรณีนี้จะเกิดขึ้นกับ DW ที่เป็น Out-Of-the Money หรือที่เรียกย่อๆกันว่า OTM และ DW ที่เป็น  At-the-Money หรือ ATM
  2. ในทางกลับกัน นักลงทุนยังสามารถได้รับเงินสดส่วนต่างคืน ในกรณืที่เป็น DW แบบ In-the-Money พร้อมกับคำถามที่ตามมาว่าอีกว่า แล้วจะได้คืนเท่าไหร่ คิดยังไง ซึ่งวิธีการคิดนั้นก็ไม่ยาก

เงินสดส่วนต่าง ต่อ 1 หน่วยของ DW

  • ถ้าเป็น Call DW = (ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) x อัตราใช้สิทธิ
  • ถ้าเป็น Put DW = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาหุ้นอ้างอิง) x อัตราใช้สิทธิ

คราวนี้มาลองดูตัวอย่างกันครับ

ถือ BGRI24C1901A อยู่จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ 29.469 บาท อัตราใช้สิทธิ ต่อหน่วย เท่ากับ 0.3297 วันซื้อขายวันสุดท้าย คือ 31 มกราคม 2562

หากราคาปิดของ BGRIM ในวันที่ 31 มกราคม 2562 มีค่าเท่ากับ 29.75 บาท ซึ่งมากกว่า ราคาใช้สิทธิที่ 29.469 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะได้รับเงินสดส่วนต่างเท่ากับ (29.75 – 29.469) x 0.3297 x 1,000,000 = 92,665.37 บาท และจะได้รับเงินจำนวนนี้ภายใน 8 วันทำการ หลังจากวันซื้อขายวันสุดท้าย

แต่ของควรระวังของการรับเงินสดส่วนต่างนี้คือ นักลงทุนจะต้องไม่ลืมนำรายได้ส่วนนี้ไปคำนวณรวมเป็นรายได้ และเสียภาษีเงินได้ประจำปีนะครับ

ซึ่ง DW24 ก็มีเครื่องมือคอยช่วยเตือนนักลงทุน ว่า DW ตัวไหนที่ใกล้วันหมดอายุเข้ามาแล้ว เพียงเข้าไปค้นหา DW ที่ต้องการใน www.dwarrant24.com/search

ถ้าหากเป็น DW ที่มีอายุเหลือน้อยกว่า 1 เดือน จะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีส้มเตือนอยู่ด้านหน้านั่นเอง เพราะฉะนั้นก่อนซื้อ DW ทุกครั้งอย่าลืมดูวันหมดอายุกันก่อนนะครับ