fbpx

เทรด DW อ้างอิงหุ้น หรืออ้างอิงดัชนีดีกว่ากัน ในสนาม DW

January 20, 2023

“Derivative Warrants” หรือที่นักลงทุนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “DW” คือตราสารอนุพันธ์ เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้ด้วยจำนวนเงินที่น้อย และสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งประเภทการเทรด DW ได้ด้วยสิ่งที่นำมาอ้างอิงไม่ว่าจะตัวหุ้น (Stock DW) หรือดัชนีตลาด (SET50 DW)

บทความนี้จะมาเปรียบเทียบถึงข้อดีและความแตกต่างให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุน ว่าการเทรด DW แบบอ้างอิงดัชนี (SET50 DW) และการเทรด DW แบบอ้างอิงหุ้น (Stock DW) คืออะไร? และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร? พร้อมสรุปกันชัด ๆ ว่า นักเทรดสไตล์ใดควรเทรดแบบไหนดีกว่ากัน ติดตามได้เลย

ดัชนี DW เทรดยังไง

มารู้จักกับการเทรด DW ให้มากขึ้นกันก่อน

DW หรือ Derivative Warrant คือตราสารอนุพันธ์ที่ใช้แสดงสิทธิในอนุพันธ์ เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยความแตกต่างประการสำคัญระหว่างหุ้นทั่วไปกับหุ้น DW คือ หุ้น DW ผู้ออกจะไม่ใช่บริษัทเจ้าของหุ้นอ้างอิงแต่เป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

ดังนั้นถึงแม้ DW จะมีความคล้ายคลึงกับหุ้น แต่ก็เป็นหลักทรัพย์คนละประเภทกัน และเราสามารถแบ่งประเภทการอ้างอิงของ DW ได้เป็น 2 ประเภทคือ DW อ้างอิงหุ้น และ DW อ้างอิงดัชนี ซึ่งในแต่ละประเภทยังจะมีข้อควรระวังในการเทรดที่แตกต่างกันออกไป

ทำความรู้จักกับ DW อ้างอิงดัชนี

ดัชนีหลักที่ใช้อ้างอิงกับ DW ในประเทศไทยคือ SET50 ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด รวมถึงการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น DW อ้างอิงหุ้น และ DW อ้างอิงดัชนี ก็สามารถทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มูลค่าของการอ้างอิงของทั้งสองประเภทก็จะลดลงตามเวลา หรือที่เรียกว่า Time Decay เช่นเดียวกันอีกด้วย  

แน่นอนว่าในความเหมือนย่อมมีความต่าง และสิ่งที่ทำให้มีผู้นิยมเทรด DW อ้างอิงดัชนี ไม่แพ้ DW อ้างอิงหุ้น คือการที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เนื่องจากมูลค่าของ DW อ้างอิงดัชนีจะเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของ SET50 ซึ่งการที่ดัชนี้มีหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดเป็นตัวชี้วัด การผันผวนก็ย่อมน้อย เนื่องจากวันที่หุ้นบางตัวตก ก็อาจมีหุ้นตัวอื่นที่ราคาขึ้น ทำให้เฉลี่ยกันไป ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้หุ้นทั้งตลาดพร้อมใจกันขึ้นหรือลง ก็อาจเกิดความผันผวนเช่นเดียวกัน ตรงกันข้ามกับ DW ที่อ้างอิงหุ้นรายตัว หรือหุ้นอ้างอิง DW ที่ขึ้นอยู่กับหุ้นเพียงตัวเดียว ความผันผวนจึงย่อมมากกว่า 

ทำความรู้จักกับ DW อ้างอิงหุ้น

อธิบายให้เข้าใจโดยง่าย หุ้น DW คือการยึดโยงกับหุ้นอ้างอิงหนึ่งตัวในตลาดในแง่ของราคา ทว่าสิ่งที่นักเทรดจะได้รับไม่ใช่หุ้นที่แท้จริง แต่จะเป็นเพียงตราสารอนุพันธ์ที่ใช้แสดงสิทธิในหุ้นเท่านั้น เพื่อนำไปขายทำกำไรตามการเคลื่อนไหวของหุ้นอ้างอิง

เรียกได้ว่าการเทรด DW อ้างอิงหุ้นมีทั้งมุมที่เหมือนกับการเทรดหุ้น คือราคาที่ยึดโยงกันระหว่างราคา DW กับราคาหุ้นแม่ ส่วนมุมที่ต่างกับการเทรดหุ้นคือ DW สามารถเลือกซื้อแบบ Call และ Put ที่ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้จากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง 

นอกจากนี้ DW อ้างอิงหุ้น ยังจะยึดโยงกับหุ้นเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่หุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าสูงสุดของตลาด ดังนั้น ในการวิเคราะห์เพื่อลงทุน DW อ้างอิงหุ้นจึงมุ่งเน้นไปที่ผลประกอบการ กำไร และสภาพคล่องของธุรกิจภายใต้หุ้นตัวนั้นมากกว่าที่จะเป็นภาพรวมของทั้งตลาด

อ้างอิงหุ้น หรือดัชนี DW ดี

เทรดแบบไหนดีกว่ากัน?

สำหรับคำถามที่ว่า ‘DW อ้างอิงหุ้น VS อ้างอิงดัชนี เลือกเทรด DW แบบไหนดีกว่ากัน?’ คงไม่มีคำตอบที่ตายตัว เนื่องจาก DW แต่ละประเภทมีสิ่งที่ยึดโยงแตกต่างกัน แต่หากเปลี่ยนคำถามเป็นว่านักเทรดสไตล์ไหน เหมาะกับ DW อ้างอิงอะไร สามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

  • นักเทรดที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่า ไม่หวั่นต่อการแปรผันของราคาเท่าไรนัก การเทรด DW อ้างอิงหุ้นอาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่า เนื่องจากในแต่ละกรอบเวลาต่าง ๆ มีโอกาสที่ราคาของหุ้นจะแปรผันมากกว่า ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลประกอบการหรือกำไร โดยไม่มีหุ้นตัวอื่น ๆ มาเฉลี่ยความเสี่ยง
  • ในทางตรงกันข้าม หากคุณเป็นนักเทรดที่ไม่ต้องการความเสี่ยงสูง และชื่นชอบการเติบโตอย่างช้า ๆ คู่ขนานไปกับภาพรวมของตลาด การเทรด DW อ้างอิงดัชนี SET50 ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

อย่างไรก็ตาม นักเทรดบางคนอาจเทรด DW อ้างอิงดัชนีหุ้น SET50 แต่เลือก DW ที่มีอัตราทดสูงมาก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง แต่การทำเช่นนี้ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วยเช่นกัน 

จะอ้างอิงแบบไหน ก็มาได้ที่ DW24

ถ้าหากนักลงทุนกำลังมองหาที่ลงทุน DW ไม่ว่าจะเป็น DW ที่อ้างอิงดัชนี หรืออ้างอิงหุ้น ต้องที่ DW24 เนื่องจากเราออกและดูแลสภาพคล่องโดยบริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus ที่เปิดให้บริการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ DW24 ยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเทรด DW ให้ได้ศึกษาแบบฟรี ๆ ช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนทุกระดับสามารถสร้างผลตอบแทนและกำไรในสนาม DW ได้ตามสไตล์การลงทุนของตัวเอง พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่สามารถเปรียบเทียบสเป็ก DW ได้ทุกค่ายรวมถึงระบบสมาชิกสะสมแต้มสำหรับนักลงทุนที่เทรด DW นักลงทุนสามารถมั่นใจว่าสามารถหา DW ที่เหมาะแก่การเก็งกำไรได้ตลอดเวลา