fbpx

ทำไมไม่ควรถือ DW จนหมดอายุ?

August 26, 2022

เป็นที่รู้กันดีว่า หนึ่งในสิ่งที่ DW แตกต่างจากหุ้นคือ วันหมดอายุซึ่งทำให้นักลงทุนไม่สามารถซื้อขาย DW ตัวหนึ่งไปได้เรื่อยๆ ดังนั้น นอกจากการวางแผนจุดเข้าจุดออก DW แล้ว การวางแผนระยะเวลาในการถือ และการซื้อขาย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน ก่อนจะไปดูสาเหตุว่า“ทำไม ถึงไม่ควรถือ DW จนหมดอายุ?” เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหาก DW หมดอายุแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

DW หมดอายุแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

จริงๆ แล้ว DW ก็เหมือน option รูปแบบหนึ่งและจะมีมูลค่าในตัวเอง ซึ่งมูลค่าของ DW จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มูลค่าตามเวลา (Time Value) และมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ครั้งนี้จะขอไม่ลงลึกในเรื่องนี้ แต่ให้จำง่ายๆ ว่า เมื่อ DW หมดอายุ มูลค่าตามเวลาจะไม่เหลือแล้ว แต่ส่วนของมูลค่าที่แท้จริงยังคงอยู่และสามารถบอกได้ว่า DW ตัวนั้นๆ อยู่ในสถานะอะไร
หาก DW อยู่ในสถานะ OTM (Out of The Money) หรือ ATM (At The Money) มูลค่าที่แท้จริงจะเท่ากับ 0 กรณีนี้หากถือ DW จนหมดอายุ นักลงทุนจะไม่ได้รับอะไรคืนกลับมา ในทางกลับกัน 

หาก DW อยู่ในสถานะ ITM (In The Money) มูลค่าที่แท้จริงจะมีค่ามากกว่า 0 และ DW ที่นักลงทุนถือไว้จะถูกใช้สิทธิ์อัตโนมัติเพื่อรับเงินในส่วนนี้ (หรือในวงการ DW จะเรียกว่า“เงินสดส่วนต่าง”)

ไม่ควรถือ DW จนหมดอายุ?

  1. ต้องอธิบายก่อนว่าทั่วไปแล้ว DW ที่นักลงทุนได้เทรดทั้ง Gearing สูงๆ และ Sensitivity สวยๆ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสถานะ OTM ค่อนข้างมาก และโอกาสน้อยมากที่จะเข้าสู่สถานะ ITM ในวันหมดอายุ จึงเป็นเหตุผลแรก ว่าทำไมไม่ควรถือ DW จนหมดอายุ แต่ให้เลือกสเปคเทรดในช่วงที่ DW ยังไม่หมดอายุดีกว่า
  2. ถึงแม้ว่า DW จะมีสถานะ ITM แต่ ณ วันซื้อขายวันสุดท้าย ราคารับซื้อคืนตามตารางราคาจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของ DW อยู่แล้ว ทำให้ไม่คุ้มค่าที่จะถือ DW ไปใช้สิทธิ์
  3. การใช้สิทธิ์ของ DW ใช้ระยะเวลานาน หากนักลงทุนขาย DW ที่มีสถานะ ITM คืนให้กับผู้ออก ณ วันซื้อขายวันสุดท้ายนักลงทุนจะได้รับเงินคืนเพื่อไปลงทุนต่อได้ทันที แต่หากถือและปล่อยจนหมดอายุการคืนเงินสดส่วนต่างให้นักลงทุนจะใช้เวลาถึงประมาณ 8 วันทำการหลังจากวันซื้อขายสุดท้าย รวมถึงยังต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกด้วย

จะเห็นว่าการถือ DW จนหมดอายุนั้น แทบไม่ได้มีประโยชน์ต่อนักลงทุนเองเลย และยังสร้างความยุ่งยากอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ยังแนะนำให้นักลงทุนทุกท่าน อัพเดท วางแผน และติดตามการลงทุนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ดังนั้นควรมองหาเว็บไซต์ที่สามารถเปรียบเทียบสเปค DW ได้อย่างครบถ้วนง่ายครบจบในเว็บเดียวกับ DW24