fbpx

DW Vocab: 3 ศัพท์ง่ายๆ เทรด DW ได้โดยไม่ง้อกูรู

July 26, 2019


การเทรด DW สมัยนี้มีหลายวิธีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกับกูรู การเทรดโดยกลุ่มนักลงทุน หรือแม้แต่การศึกษาด้วยต้นเอง วันนี้เรามีคำศัพท์ 3 คำ ที่เมื่อคุณรู้แล้วสามารถใช้เพื่อเล่น DW ได้แบบสบายๆ

Effective Gearing หรืออัตราทด

เราต้องการโอกาสในการรบผลตอบแทนสูงๆ คำศัพท์ที่บอกว่า DW ตัวนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่คือ Effective Gearing หรืออัตราทดนั่นเอง ค่านี้เป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงของราคา DW เทียบกับสินทรัพย์อ้างอิงนั่นเอง โดยถ้าราคาสินรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณกี่ % ตัวอย่างเช่น DW มี Gearing 4 เท่า คือ ถ้าราคาหุ้นแม่เปลี่ยน 1% ราคา DW เปลี่ยน 4% นั่นเอง

Sensitivity

การเทรด DW นั้นเป็นการลงทุนในระยะเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของราคา DW ควรจะวิ่งขึ้นลงได้ไวเพราะให้เราสามารถทำกำไรได้รวดเร็ว ซึ่งคำศัพท์นี้คือ Sensitivity บางคนมักจะเรียกว่าความลื่นของ DW ตัวนั้นๆ บางคนอาจนิยามว่าคือความอ่อนไหวของราคา DW เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิงในหน่วยช่องราคา แต่ในทางทฤษฎีแล้วคำว่า Sensitivity นั้นหมายถึง ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป 1 ช่องราคา ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงกี่ช่องราคา เช่น ถ้า BDMS24C1912A มีค่า Sensitivity เท่ากับ 1 แปลว่าถ้าราคาหุ้น BDMS เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่องราคา ราคาของ BDMS24C1912A จะเปลี่ยนแปลงไป 1 ช่องราคานั่นเอง

Time Decay หรือค่าเสื่อมเวลา

การเทรด DW นั้นระยะเวลาที่เราถือครอง DW ไว้นั้นถือว่าเป็นต้นทุนของ DW นั่นเอง กล่าวคือถ้าเราดูตารางราคาจะพบว่าถ้าราคาหุ้นอ้างอิงอยู่นิ่งๆ เมื่อเวลาผ่านไปราคา DW จะค่อยๆลดลง ราคาที่หายไปเราเรียกว่า Time Decay นั่นเอง เจ้า Time Decay หรือค่าเสื่อมเวลา ตามทฤษฏีคือค่าที่บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน ราคา DW จะลดลงกี่เปอร์เซนต์ เมื่อกําหนดตัวแปรอื่นคงที่ เช่น ราคาหุ้นอ้างอิง ในชีวิตจริงนักลงทุนมักเอาเจ้า % นั้นมาแปลงเป็นจำนวนวันที่จะทำให้ราคา DW ลดลง 1 ช่องราคานั่นเอง สำหรับใครที่ยังงงอยู่เรามีแสดงอยู่ที่หน้า Website ของ DW24 ที่ www.dwarrant24.com ในหัวข้อ Search DW นั่นเอง หรือสำหรับใครที่เล่น DW อยู่แล้วก็จะสัมผัสเจ้า Time Decay นี้ผ่านตารางราคาอยู่แล้ว

คำศัพท์ทั้งสามคำนี้นักลงทุนต้องจดจำให้ขึ้นใจเพราะว่าเราจะพบจ้าคำศัพท์ทั้งสามคำนี้เยอะมากๆในโลก DW ถ้าคุณเข้ามาที่ www.dwarrant24.com ที่เมนู Search DW คุณสามารถออกแบบตาราง Feature ของ DW ได้เองว่าอยากได้ตัวแปรใดบ้างหรือออกแบบตารางเป็นของส่วนตัวได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานของคุณมากขึ้น แต่เมื่อเรารู้จักคำศัพท์แล้ว แต่ก่อนนำไปใช้งานได้เราต้องเอาทั้ง 3 คำศัพท์นี้มารวมกัน โดยเอาลักษณะนิสัยในการเทรดของแต่ละท่านเป็นที่ตั้งได้เลย

สาย Day Trade: Sensitivity = 1+ Effective Gearing = 6+ Time Decay =1+

เราขอนิยามกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Fast ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2JOu2Vr

กลุ่มนี้เราให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคา DW ที่แสดงออกผ่าน Sensitivity ที่มากกว่า 1 ขึ้นไป เมื่อราคาหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง ราคา DW ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และเราจะไม่สนใจ Time Decay เนื่องจากเป็นการเทรดภายในวัน ดังนั้น Time Decay จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

สายถือได้นิดหน่อย 2-3 วัน: Sensitivity = 0.8+ Effective Gearing = 4+ Time Decay =4+

เราขอนิยามกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Balance ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2JZsfvP

สำหรับกลุ่มนี้เราจะให้ความสำคัญกับ Effective Gearing เนื่องจากนักลงทุนมีเวลาในการทำกำไรนานกว่าในกลุ่มแรก ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมาเป็นอันดับแรกนั่นเอง

สายชิว ถือได้ยาวๆ Sensitivity = 1+ Effective Gearing = 3+ Time Decay = 5+

เราขอนิยามกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Chill ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2JR9AUe

สำหรับกลุ่มสุดท้ายนี้เราจะห้ความสำคัญกับ Time Decay เป็นพิเศษเพราะว่าต้นทุนการถือครอง DW ในระยะเวลานานๆนั้นมีความสำคัญอย่างมาก