DW24 Rewards เทรดดีที่เดียวจบ

October 9, 2022

ระบบสมาชิก DW24 Rewards คือระบบสะสมคะแนนของนักลงทุนทุกคนที่เทรด DW24 โดยทุกๆ การเทรดหรือถือ DW24 ข้ามวัน สามารถรับ DW Point เพื่อสะสมและนำกลับมาแลกเป็นของรางวัล เช่น STARBUCKS, BBQ Plaza, Dairy Queen, Swensen’s, Taobin, Shopee, Big C, Olino Crepe & Tea และพาร์ทเนอร์อื่นๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาร่วมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักลงทุน รวมถึงในระบบสมาชิกนี้ นักลงทุนสามารถทำภารกิจง่ายๆ โดยการเข้ามาที่หน้าสมาชิกครบทุก 5 วัน รับ DW Point ไปเลย 15 คะแนนฟรี!!

[][][][][][][][][][][]

ระดับสมาชิก

ระบบสมาชิก DW24 Rewards ประกอบไปด้วย 3 ระดับสมาชิก
(สมาชิกใหม่ รับฟรี 100 DW Point)

 1. ระดับ Gold Member (0 – 4,999 DW Point)
  การซื้อหรือถือ DW24 ข้ามวันทุก 600 บาท รับ DW Point 1 คะแนน

 2. ระดับ Platinum Member (5,000 – 14,999 DW Point)
  การซื้อหรือถือ DW24 ข้ามวันทุก 600 บาท รับ DW24 Point 1.2 คะแนน

 3. ระดับ Diamond Member (15,000 DW Point ขึ้นไป)
  การซื้อหรือถือ DW24 ข้ามวันทุก 600 บาท รับ DW24 Point 1.5 คะแนน

ตัวอย่างการแคปพอร์ต

 1. เห็นวันและเวลา Last Login
 2. เห็นรายละเอียด DW24 ให้ชัดเจน
 3. เห็นเลขพอร์ตที่ส่งเข้ารับคะแนนสะสม

การแคปพอร์ตจะต้องเป็นหน้าตามรูปตัวอย่าง “เท่านั้น” หากแคปเป็นหน้า Order หรือหน้า Deal Sum ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางผู้จัดจะไม่มีการคำนวณคะแนนให้ทุกกรณี และต้องส่งเข้าระบบสมาชิกภายในวันที่ทำการซื้อขายเท่านั้น เว้นแต่จะส่งใบยืนยันการซื้อขาย สามารถส่งภายใน 1 วันทำการถัดไป

(รายการใบยืนยันการซื้อขายจะนำมาคำนวณแต้มจากการเทรดเท่านั้น!! จะไม่นำมาคำนวณเป็นยอดการถือทุกกรณี) หากต้องการรับแต้มแบบถือข้ามวันจะต้องทำการแคปหน้าพอร์ตเข้ามาระหว่างตลาดปิด(เย็น) ถึง ก่อนตลาดเปิด(เช้า)วันถัดไปเท่านั้น!!

ทางไปสมัครสมาชิกและสะสมคะแนน

FAQ

Q. จำเป็นต้องมีพอร์ตของ Finansia เท่านั้นหรือไม่ถึงจะสะสม DW Point ได้

A. สามารถใช้พอร์ตของโบรกไหนส่งมาก็ได้ไม่จำกัดว่าเฉพาะพอร์ตของ Finansia

Q. ถ้าเมื่อวานเทรด DW24 แล้วลืมส่งเข้ามาจะรับ DW Point ได้หรือไม่?

A. หากนักลงทุนเทรด DW24 แล้วลืมแคปพอร์ตที่เทรดเข้ามาในวันถัดไปสามารถส่งเป็นใบยืนยันการซื้อขายเข้ามาได้ (T+1) เช่น วันที่ 1 นักลงทุนเทรด DW24 แล้วลืมแคปหน้าจอส่งเข้ามา ในวันที่ 2 นักลงทุนสามารถส่งเข้ามาเป็นใบยืนยันการซื้อขายได้ หากเป็นวันที่ 3 ระบบจะไม่สามารถนับ DW Point ให้

Q. ถ้าถือ DW24 ข้ามมาหลายวันสามารถส่งเข้ามารับ DW Point ได้กี่ครั้ง?

A. ตัวอย่างหากนักลงทุนถือ DW24 ข้ามวันทำการมา 2 วัน เช่น ซื้อวันจันทร์แล้วถือข้ามมาวันอังคาร สามารถแคปพอร์ตส่งเข้ามาในครั้งแรกได้ (หลัง 5 โมงเย็น) จากนั้นนักลงทุนยังไม่ขาย DW ตัวเดิมออกในวันอังคารและถือข้ามไปยังวันพุธต่อ เย็นวันอังคาร (หลัง 5 โมงเย็น) นักลงทุนก็สามารถแคปพอร์ตส่งเข้ามาได้ในครั้งที่ 2 ดังนั้นนักลงทุนถือข้าม 2 วันก็จะได้รับแต้มแบบถือข้ามวันทั้งสิ้น 2 ครั้งเช่นกัน

Q. แคปพอร์ตส่งเข้ามาแล้ว DW Point จะเข้าเมื่อไหร่?

A. ระบบจะมีการคำนวณแต้ม 2 ช่วงเวลาคือ 10:00 และ 17:00 ดั้งนั้นหากส่งเข้ามาก่อนเวลาดังกล่าว DW Point ก็จะเข้าหลังจากตัดรอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง

Q. แคปพอร์ตส่งเข้ามาแล้วแต่ทำไม DW Point ยังไม่เข้าสักที ผ่านมาหลายวันแล้ว?

A. หาก DW Point ยังไม่เข้าเลยถึงแม้ว่าแคปพอร์ตส่งเข้ามาแล้ว 1 วัน เนื่องจากรูปภาพที่นักลงทุนส่งเข้ามาไม่ถูกต้องหรือเป็นรูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเห็นข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่เห็นเวลาที่แคปพอร์ต, ไม่เห็นราคาต้นทุนเฉลี่ย, ไม่เห็นจำนวนหน่วยที่ซื้อ/ถือ DW (ขายออกไปแล้ว) เป็นต้น

Q. ถ้า DW Point ไม่เข้าจะทำอย่างไร ต้องติดต่อไปที่ไหน

A. หากนักลงทุนสงสัยว่าแต้มไม่เข้าเพราะว่าส่งข้อมูลเข้ามาผิด จะต้องติดต่อเข้ามาใน Inbox Facebook DW24 ภายใน 2 วันหลังจากที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. แคปเจอร์หน้าจอ Portfolio ที่ซื้อ DW24 ตามกติกา แบบไม่ Crop ออก โดยสามารถลบหุ้นในพอร์ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับ DW24 ออกได้ แต่ต้องเห็น Last Login จำนวนหน่วยที่ถือ ราคาต้นทุนเฉลี่ย มูลค่า DW ที่ซื้อ/ถือ และเลขที่ Portfolio บนแคปหน้าจอ (ผู้จัดกิจกรรม (“ผู้จัด”) ขอสงวนสิทธิ์งดแจกพอยท์สำหรับผู้แคปภาพไม่สมบูรณ์)
 2. พอยท์จะถูกคำนวณเฉพาะรายการซื้อเท่านั้น หากภาพแคปหน้าจอแสดงเพียงรายการขายจะถือว่าภาพนั้นไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับพอยท์สะสม
 3. ผู้จัดจะนับผู้ที่ถือ DW24 ข้ามวัน จากภาพแคปหน้าจอที่แสดงจากเวลา Last Login หลังจาก 17.00 น. เท่านั้น ผู้ที่แคปหน้าจอก่อนเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ได้ถือข้ามวัน
 4. รายการซื้อขายที่นำเข้ามารับพอยท์จะต้องเกิดขึ้นภายในวันเท่านั้น ยกเว้นใบยืนยันการซื้อขายที่สามารถส่งเข้ามารับพอยท์ได้หลังจากได้รับใบยืนยันการซื้อขายไม่เกิน 1 วัน
 5. การคำนวณคะแนนสะสม หรือ DW Point เศษของคะแนนถือเป็น 0
 6. คะแนนสะสมจะได้รับภายในวันทำการถัดไป
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับการอ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx
 8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 9. การตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด