Gen ไหนก็ลงทุนได้ แต่ไม่เหมือนกัน!!!!

September 10, 2019

Gen ไหนก็ลงทุนได้ แต่ไม่เหมือนกัน!!!!

ปัจจุบันในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็ว มีการพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างมากมาย
แต่สังคมโลกกลับกำลังก้าวเข้าสู่โลกของ Aging Society มากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าเป็นความ
ท้าทายของรูปแบบการลงทุนที่ต้องมีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับทุก Gen นั่นเอง
วันนี้เราจะมาแนะนำการจัดพอร์ตให้ทุก Gen กันดู

Generation X (Gen-X)

คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 ผู้คนในยุคนี้เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม
คอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบันคนยุค Gen-X จะเป็นคนวัยทำงาน มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดคือชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ
มีแนวคิดสร้างความสมดุลในเรื่องงานและครอบครัว ด้านการเงิน Gen X
คนใน Gen X จะอยู่ในช่วงวัยที่มั่งคั่ง เพราะสะสมเงินออมตลอดช่วงชีวิตการทำงาน
ผ่านช่วงต้มยำกุ้งแต่มีเวลาแก้ตัว รู้จักการลงทุนในหุ้นทองคำ อยู่ในช่วงรอยต่อ
ของดอกเบี้ยสูงและดอกเบี้ยต่ำจึงดิ้นรนหาทางเลือกอื่น และรู้จักกองทุนที่ช่วยลดภาษี

Generation Y (Gen-Y)

เรียกอีกอย่างว่า Millennials คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 คน Gen-Y จะเติบโต
มาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัล มีความเป็น รักความสะดวกสบาย ลักษณะพฤติกรรมของคน
Gen-Y มักต้องการความชัดเจนในการทำงานแต่ไม่อดทนต่องานที่ทำ ชอบเปลี่ยนงาน
อยู่บ่อยๆนอกจากนี้ คน Gen-Y ยังต้องการสร้างสมดุลเวลาให้กับตัวเองเช่น หลังเลิกงาน
มักจะไปทำกิจกรรมให้ความสุขกับตัวเอง อย่างไปเล่นฟิตเนส แฮงเอาท์พบปะเพื่อนฝูง
ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยและวัยทำงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่คน
กลุ่มนี้จะมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆด้านการเงินของคน Gen-Y นั้นจึงอยู่ในวัยที่จะรู้สึก
รับความเสี่ยงได้ เนื่องจากการมีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนนั่นเอง แต่จุดสำคัญของ Y ที่น่า
เป็นห่วงคือมีหนี้เยอะ จึงต้องสร้างวินัยทางการเงินและควบคุมการใช้จ่ายให้ได้
เพราะ Y เติบโตมาในยุคที่สังคมเปิดกว้าง กล้าคิด กล้าทำแต่ประสบการณ์ยังน้อย
มีโอกาสผิดพลาดสูง เพราะเป็นกลุ่มมั่นใจในตัวเองมาก อาจจะมองอะไรไม่รอบด้าน

Generation Z (Gen-Z)

คือคนที่เกิดหลัง พ.ศ. เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน
เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตัล เด็กรุ่นนี่้จะเป็นรุ่นแรกที่ทั้งพ่อและแม่
จะออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ จึงทำให้เด็กยุค Gen Z ได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่า
พ่อและแม่ของตัวเอง คนเจนนี้ติดโลกออนไลน์และรับข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างรวดเร็ว
ทันโลกและวิเคราะห์สถิติเรื่องต่างๆ เพื่อคาดการณ์อนาคตได้เร็ว ตัดสินใจทำอะไร
อย่างรวดเร็วไม่ชอบรอคอย แต่ก็เป็นคนที่กลัวอนาคต และยังมีแนวโน้มว่าจะเลือก
งานที่เงินดีมากกว่าที่ชอบจริงๆด้านการเงินคนในกลุ่มนี้จะมีความชอบอิสระทางการเงิน
และชอบหาข้อมูลในการที่จะได้เงินมาให้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายาม
หาข้อมูลอย่างมาก อีกทั้งคนในกลุ่มนี้ยังเด็กมากจึงสามารถรับความเสี่ยงได้มากด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Gen ไหนก็ตาม การรู้จักแบ่งเงินเพื่อลงทุนและการออมนั้นจำเป็นต้อง
อาศัยความมีวินัยอย่างมาก และไม่ควรโลภกับการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง
เพราะการลงทุนเหล่านั้นมักมีความเสี่ยงที่สูงตามมาด้วยเสมอ ดังนั้นการการจัดเงินให้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลนั้นจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุด การลงทุนโดยที่เรามีข้อจำกัด
ในเรื่องเงินทุนจึงจำเป็นต้องเลือกการลงทุนที่สามารถทำให้เงินลงทุนนั้นงอกงามได้อย่า
งรวดเร็วเพราะฉะนั้น DW จึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดนี้ สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ODqkx3