fbpx

SET50 Index DW กับ SET50 Index Futures DW ต่างกันอย่างไร?

June 26, 2019

มาดูความแตกต่างของ SET50 Index DW กับ SET50 Index Futures DW

SET50 Index DW ต่างกับ SET50 Index Futures DW อย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน DW นั้นมีสินค้าอ้างอิงที่เป็นที่นิยมอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ DW ที่อ้างอิงบนหุ้นสามัญตามที่ SET กำหนด และ DW ที่อ้างอิงบนดัชนีหลักทรัพย์ ซึ่งดัชนีที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ SET50 (S50 DW) นั่นเอง แต่รู้ไหมครับ DW อ้างอิงบนดัชนี SET50 นี้ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก 2 แบบคือ

  1. SET50 Index DW การทำสภาพคล่อง และราคาอ้างอิงของ DW ในแบบนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อ (Best Bid) และราคาเสนอขาย (Best Offer) ของหุ้น SET50 แทนการใช้ค่าดัชนี SET50 ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ทำให้ราคาของ DW ในแบบนี้มีข้อดีที่ชัดเจน คือ DW มีเสถียรภาพ และยากต่อการปั่นทำราคา
  2. SET50 Index Futures DWเป็น DW ที่ต้องการความแม่นยำจากทำราคาสูง เพราะ DW ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีอัตราทดเริ่มต้นสูงและมีการเคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (SET50 Index Futures) ค่อนข้างดี ในขณะเดียวกันนักลงทุนที่ต้องการเทรด DW ดังกล่าวจะต้องดูสินค้าอ้างอิงคือดัชนี SET50 Index Futures ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก

แล้ว DW อ้างอิงบนดัชนี SET50 ทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง??

1. สินค้าอ้างอิง:

  • SET50 Index DW นั้นจะสะท้อนราคาของของตลาด SET และหุ้นอ้างอิงในกลุ่มSET50 จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนบนดัชนีที่แท้จริง เพราะดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • SET50 Index Futures DW นั้นจะอ้างอิงกับ SET50 Index Futures ที่ครบกำหนดอายุพร้อมกับ SET50 Index Futures DW นั่นเอง นักลงทุนต้องตรวจสอบกับผู้ออกก่อนการลงทุนด้วยนะครับ DW แบบนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นบนดัชนี SET50 Index Futures เพราะดัชนีที่สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อราคา SET50 Index ในอนาคตและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซื้อขาย

2. การดูแลสภาพคล่องของผู้ออก:

  • SET50 Index DW ผู้ออกกำหนดให้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ราคาเสนอซื้อและปริมาณเสนอซื้อ DW เคลื่อนไหวตามดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ Best Bid และ Best Offer ของหุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากดัชนี SET50 ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
  • SET50 Index Futures DW ผู้ออกกำหนดให้ราคาราคาเสนอซื้อและปริมาณเสนอซื้อ DW เคลื่อนไหวตาม Best Bid และ Best Offer ของ SET50 Index Futures ที่ DW อ้างอิง ณ เวลานั้น

3. ราคาที่ใช้คำนวณเงินสดส่วนต่างเมื่อครบกำหนดอายุ

  • SET50 Index DW ผู้ออกจะใช้ดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ปิดตลาด ณ.วันที่ DW ซื้อขายวันสุดท้ายมาเป็นราคาอ้างอิงที่ใช้คำนวณเงินสดส่วนต่าง
  • SET50 Index Futures DW ผู้ออกจะนำราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง และครบกำหนดอายุพร้อมกับ DW ตัวนั้นๆ เพื่อคำนวณหาเงินสดส่วนต่าง

โดยทั่วไปแล้ว SET50  Index DW ที่ขายในตลาดกว่า 80% นั้นจะเป็น SET50 Index Futures DW เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมนักลงทุนได้ง่ายกว่า สามารถเก็งกำไรระยะสั้นได้ และมีดัชนีที่อ้างอิงชัดเจน ซึ่งก็จะ Return เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสูงสุด ซึ่งก็เช่นเดียวกับที่ทาง DW24 ที่เราก็เลือกที่จะออกและเสนอขาย SET50 Index DW ในแบบ SET50 Index Futures DW โดยมุ่งให้ Features ชัดเจนเพื่อให้ตอบโจทย์นักลงทุนอย่างแท้จริง นักลงทุนสามารถดู Feature ของ DW ได้จาก www.dwarrant24.com ที่หัวข้อ Search DW

 

ช่องทางติดตามข่าวสารจาก DW24 ก็มีอยู่หลายช่องทาง ตามนี้

Website: www.dwarrant24.com

Line: @DW24 >> https://lin.ee/zGyIRGe

Facebook  : Dwarrant24 >> https://www.facebook.com/Dwarrant24/

Intragram : dwarrant24 >>https://www.instagram.com/dwarrant24/?hl=th

กลุ่ม Open Chat DW24 >>  https://line.me/ti/g2/mMMCqkLA8jf1I-bwKAwIbw

สำหรับนักเทรด DW ที่ยังอยากรู้เรื่อง DW เพิ่มเติม DW24 เรายังมีบทความที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นประโยชน์มากๆ กับนักเทรด DW อย่างคุณ อ่านบทความได้ที่ >> http://www.dwarrant24.com/article/