fbpx

“ช้อปดีมีคืน” เช็คก่อนซื้อ เทรดหุ้นเข้าร่วมมาตรการหรือไม่?

December 22, 2022

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปดีมีคืน” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีการกำหนดวงเงินสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 บาทต่อคน จากในครั้งก่อนวงเงินสูงสุดเพียง 30,000 บาทต่อคน

เช็คก่อนช้อปเงื่อนไขที่ควรรู้!!

วงเงินสูงสุดเพิ่มเป็น 40,000 บาท ต้องเช็คดีให้ดีก่อนเพราะเงื่อนไขในปี 66 จะแตกต่างกับปี 65 เล็กน้อยดังนั้นก่อนช้อปก็ควรเช็ครายละเอียดให้ครบเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ์

1.วงเงินสูงสุดที่จะได้รับ✔

แบ่งยอดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไปวงเงิน 30,000 บาท (ขอใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ) 2.การซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์วงเงิน 10,000 บาท (ขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)

*ตรวจสอบบริษัทที่มีการจดทะเบียน e-Tax Invoice ได้ที่นี่

ตัวอย่าง

 1. ซื้อสินค้ารวมมูลค่า 50,000 บาท และขอใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษจะได้รับสิทธิลดหย่อนสูงสุด 30,000 บาท
 2. ซื้อสินค้ารวมมูลค่า 50,000 บาท และขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับสิทธิลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท หรือลดหย่อนภาษีโดยใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษไปแล้ว 30,000 บาท จะใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2.ระยะเวลาโครงการ✔

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 46 วัน โดยต้องเก็บใบกำกับภาษีสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีถัดไป

3.ซื้ออะไรถึงนำไปลดหย่อนได้✔

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • สินค้าและบริการที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • หนังสือรูปแบบกระดาษ / E-Book
 • สินค้า OTOP

4.สินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมโรงการ✔

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ บุหรี่
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ
 • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าบริการที่มีข้อตกลงให้บริการระยะยาว เริ่มต้น ก่อน 1 ม.ค.66 หรือสิ้นสุดหลัง 15 ก.พ.66
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบื้ยประกันวินาศภัย
 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศัลยกรรม
 • ผักผลไม้สด
 • เนื้อสัตว์สด

ซื้อ-ขายหุ้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีด้วยได้หรือไม่?

เมื่อเราย้อนกลับไปดูที่เงื่อนไขก็จะพบว่าสินค้าและบริการที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน และบัญชีหุ้นทั้ง 3 ประเภทได้แก่ .บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) บัญชีเงินสด (Cash Account) และบัญชีมาร์จิน (Credit Balance) สามารถนำมาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน ได้เช่นกัน โดยจะได้รับสิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 40,000 บาท (หากบริษัทหลักทรัพย์ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) *อ้างอิงจากมาตรการในปี 2565 จาก SET

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าการลดหย่อนภาษีในโครงการครั้งนี้เราจะได้เงินคืนสูงสุดกี่บาท โดยดูจากเงินได้สุทธิต่อปีเพื่อให้เราได้เปรียบในการวางแผนการเงินก่อนที่ใน Q2/66 จะเริ่มมีการเก็บภาษีหุ้นในอัตรา 0.55%

อัตราภาษีเงินได้

ตัวอย่าง นักลงทุนมีเงินได้สุทธิ 600,000 บาทต่อปี ฐานภาษีจะอยู่ที่ 15% เงินคืนสูงสุดจะเท่ากับ 40,000 (วงเงินลดหย่อน) X 15% (ฐานภาษี) = 6,000 บาท

*อัพเดท*

ใครที่เทรดหุ้นหรือ DW อยู่แล้วก็สามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาลดหย่อนได้เช่นกันเพื่อนำมาหักลบกับการเก็บภาษีขายหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนก็สามารถทำกำไรผ่าน DW ได้ถึงแม้ว่าจะมีการเก็บภาษีหุ้นเนื่องจาก DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด

หากว่าใครยังไม่รู้จัก DW สามารถศึกษาข้อมูลได้ ที่นี่ และสามารถค้นหาเปรียบเทียบสเปค DW ทุกค่ายได้ที่เว็บไซต์ dwarrant24.com ที่ให้นักลงทุนครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะมือใหม่เริ่มต้นเทรดไปจนถึงมืออาชีพ อย่าลืมสมัครสมาชิก DW24 Rewards เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายในการเทรด DW