fbpx

เทียบชัดหุ้น SET100 ขึ้น-ลงสูงสุด 10 อันดับแรกหลังเลือกตั้ง

May 24, 2023

หุ้น 10 อันดับแรกที่บวกมากสุดหลังเลือกตั้ง 1 สัปดาห์

1.DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

การเปลี่ยนแปลง: +12.84%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
81.75 บาท80.25 บาท80.50 บาท87.50 บาท89.00 บาท88.50 บาท

2. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พาณิชย์

รายละเอียด: บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทยเริ่มแรกจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต

การเปลี่ยนแปลง: +10.71%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
11.20 บาท11.30 บาท10.70 บาท11.50 บาท11.80 บาท12.40 บาท

3. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด: บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลง: +8.85%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
28.25 บาท29.25 บาท28.25 บาท29.50 บาท 30.75 บาท30.75 บาท

4. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: สื่อและสิ่งพิมพ์

รายละเอียด: กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ1) กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ – แพลตฟอร์มโทรทัศน์, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม, การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ, บริการจัดหา ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี2) กลุ่มธุรกิจสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลง: +8.81%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
7.95 บาท8.40 บาท8.25 บาท8.55 บาท8.35 บาท8.65 บาท

5. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธนาคาร

รายละเอียด: เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

การเปลี่ยนแปลง: +7.03%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
46.25 บาท47.50 บาท48.25 บาท49.00 บาท49.50 บาท49.50 บาท

6. JMART : บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด: ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลง: +6.59%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
18.20 บาท19.10 บาท19.20 บาท19.00 บาท19.00 บาท19.40 บาท

8. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

รายละเอียด: ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART

การเปลี่ยนแปลง: +6.21%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
40.25 บาท41.25 บาท42.00 บาท42.25 บาท43.00 บาท42.75 บาท

8. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พาณิชย์

รายละเอียด: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ซิงเกอร์? เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

การเปลี่ยนแปลง: +5.50%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
10.90 บาท11.60 บาท11.20 บาท11.10 บาท11.20 บาท11.50 บาท

9. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พาณิชย์

รายละเอียด:

เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลง: +3.76%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
18.60 บาท18.40 บาท18.10 บาท18.90 บาท18.90 บาท19.30 บาท

10. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: สื่อและสิ่งพิมพ์

รายละเอียด: ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์

การเปลี่ยนแปลง: +3.21%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
3.12 บาท3.12 บาท3.20 บาท3.20 บาท3.20 บาท3.22 บาท

หุ้น 10 อันดับแรกที่ลบมากสุดหลังเลือกตั้ง 1 สัปดาห์

1.SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

รายละเอียด: กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ

การเปลี่ยนแปลง: -10.92%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
59.50 บาท56.25 บาท52.50 บาท52.50 บาท52.25 บาท53.00 บาท

2. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

รายละเอียด: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน 4.กลุ่มธุรกิจขนส่ง 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 6.กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7.กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

การเปลี่ยนแปลง: -9.70%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
13.40 บาท13.40 บาท13.30 บาท12.20 บาท11.80 บาท12.10 บาท

3. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม: ขนส่งและโลจิสติกส์

รายละเอียด: ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลง: -9.48%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
11.60 บาท11.80 บาท10.60 บาท10.50 บาท10.20 บาท10.50 บาท

4. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลง: -8.70%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
11.50 บาท11.30 บาท10.50 บาท10.40 บาท10.60 บาท10.50 บาท

5. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: การท่องเที่ยวและสันทนาการ

รายละเอียด: แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทารา เซ็นทรา โคซี่ และธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม 2. ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส อร่อยดี สุกี้เฮ้าส์ ซอฟท์แอร์ เกาลูน และแฟรนไชส์ คือ มิสเตอร์โดนัท เคเอฟซี อานตี้แอนส์ เปปเปอร์ลันช์ โคลด์สโตนครีมเมอรี่ ชาบูตง โยชิโนยะ โอโตยะ เทนยะ และคัตสึยะ มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

การเปลี่ยนแปลง: -8.33%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
54.00 บาท51.75 บาท49.25 บาท49.75 บาท49.25 บาท49.50 บาท

6. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

รายละเอียด: ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน

การเปลี่ยนแปลง: -8.06%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
3.72 บาท3.78 บาท3.74 บาท3.78 บาท3.68 บาท3.42 บาท

7. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด: ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลง: -7.34%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
10.90 บาท10.80 บาท10.30 บาท10.20 บาท10.30 บาท10.10 บาท

8. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลง: -7.14%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
11.20 บาท11.00 บาท10.60 บาท10.50 บาท10.40 บาท10.40 บาท

9. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

รายละเอียด: บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

การเปลี่ยนแปลง: -7.08%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
22.60 บาท22.60 บาท22.50 บาท22.10 บาท20.80 บาท21.00 บาท

10. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

รายละเอียด:

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน

การเปลี่ยนแปลง: -6.53%

ราคาย้อนหลัง

15 พ.ค. 6616 พ.ค. 6617 พ.ค. 6618 พ.ค. 6619 พ.ค. 6622 พ.ค. 66
1.99 บาท2.02 บาท2.00 บาท1.98 บาท1.94 บาท1.86 บาท

จบกันไปแล้วกับ 10 อันดับหุ้นใน SET100 ที่ขึ้น-ลงสูงสุด 10 อันดับแรกหลังเลือกตั้ง หากใครสนใจ Content แบบนี้สามารถติดตามได้ที่บทความของ DW24 และช่องทาง Facebook DW24 เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุน