fbpx

TRUE ควบ DTAC จะส่งผลอย่างไรต่อ DW ?

February 3, 2023

จากประเด็นข่าวล่าสุดที่บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ตั้งเป้าการควบรวมบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566 โดยจะใช้ชื่อบริษัทใหม่คือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ชื่อย่อ “TRUE” หากถ้ามีการรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทันที*

*ที่มา : https://thematter.co/thinkers/true-dtac-deal-oligopoly/161175

ต่างมีการแลกหุ้นเข้าบริษัทใหม่

จากประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 บริษัททั้งสองได้มีการรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่

1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้ง

ทั้งนี้บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ได้มีประกาศรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. DTAC รับซื้อหุ้นคืนที่ราคา 50.50 บาทต่อหุ้น
  2. TRUE รับซื้อหุ้นคืนที่ราคา 5.15 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองบริษัทจะขอหยุดพักการซื้อขายหุ้นเป็นระยะเวลา 9 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2 มีนาคม 2566 จากนั้นจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นเดิมออกเพื่อนำหุ้นของบริษัทใหม่เข้าเทรดตามปกติอีกครั้ง

ที่มา : https://weblink.set.or.th/dat/news/202301/23008698.pdf

https://weblink.set.or.th/dat/news/202301/23007660.pdf

https://weblink.set.or.th/dat/news/202301/23007483.pdf

True ควบรวม Dtac

ถือ DW สองบริษัทนี้อยู่จะต้องทำอย่างไร?

การที่บริษัททั้งสองได้ประกาศพักเทรดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2 มีนาคม 2566 ส่งผลให้วันซื้อ-ขายหุ้นวันสุดท้ายเป็นวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น TRUE และ DTAC จำเป็นต้องมีการเลื่อนวันครบกำหนดอายุใหม่มาเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้วันซื้อขายสุดท้ายของ DW จะเปลี่ยนเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เช่นกัน หรือดูง่ายๆดังนี้

  1. DW ที่มีวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการเทรดและการหมดอายุของ DW ที่อ้างอิงหุ้น TRUE และ DTAC
  2. DW ที่มีวันซื้อขายสุดท้ายหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางผู้ออกทุกค่ายจะต้องเปลี่ยนแปลงวันซื้อขายสุดท้ายของ DW ที่อ้างอิงหุ้น TRUE และ DTAC ให้เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ดังนั้นไม่ว่า DW ที่อ้างอิงหุ้น TRUE และ DTAC จะเป็นซีรีส์ที่หมดอายุเดือนใดก็ตามที่หลังจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุมาเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ในระหว่างนี้นักลงทุนยังสามารถซื้อขาย DW ที่อ้างอิงหุ้น TRUE และ DTAC ได้ตามปกติ รวมไปถึงตารางราคาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และหุ้นใหม่ที่จะเข้ามาเทรดในอนาคตเมื่อเข้าเงื่อนไขในการออก DW ผู้ออกก็จะทำการออกซีรีส์ใหม่มาให้เทรดเช่นกันโดยจะมีชื่อว่า “TRUE” ตามตัวย่อหุ้นใหม่หลังการควบรวม

การควบรวมครั้งนี้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกทรัพย์และมีการนำบริษัทใหม่เข้ามาจดทะเบียนอีกครั้งหากย้อนหลักไปเมื่อปี 2565 ได้มีบริษัทที่ทำลักษณะนี้เช่นกันก็คือ SCB ที่มีการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯจากนั้นได้นำบริษัทแม่ SCBX เข้าจดทะเบียนใหม่ภายใต้ชื่อเดิม

อย่างไรแล้วทางผู้ออกแนะนำให้นักลงทุนทำการขาย DW ออกก่อนวันซื้อขายสุดท้ายเนื่องจากไม่ต้องนำ DW ซีรีส์ดังกล่าวไปใช้สิทธิ ซึ่งจะต้องรอเวลาไปอีก 9 วันทำการหลังจากวันซื้อขายสุดท้ายเงินสดส่วนต่างจึงจะเข้าบัญชีและเงินจำนวนนี้จำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีในปีถัดไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง
SCB กำลังจะกลายเป็น SCBX จะส่งผลอย่างไรต่อ DW ?