fbpx

ทำไมต้องหลีกเลี่ยง ATO/ATC?

May 29, 2023

ATO / ATC คืออะไร ?

ATO ย่อมาจากคำว่า At the Open คือ คำสั่งซื้อ-ขายที่นักลงทุนต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์โดยทันทีเมื่อตลาดเปิดที่ราคาเปิด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะช่วงเวลา Pre Open เช้าและบ่าย

ATC ย่อมาจากคำว่า At the Close คือ คำสั่งซื้อ-ขายที่นักลงทุนต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์โดยทันทีเมื่อตลาดปิดที่ราคาปิด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะช่วงเวลา Pre Close

 

ความเสี่ยงในช่วง ATO / ATC

ในช่วง Call Market ที่นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคาได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันรวมไปถึง ATO / ATC ที่จะมีการรวมอยู่ในราคาเปิด-ปิดด้วย

ดังนั้นราคาเปิด-ปิดตลาดจะมีความผันผวนที่สูงกว่าราคาตลาดในช่วงเวลาปกติ แบ่งออกเป็นเงื่อนไขง่ายๆ

  1. หากมีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อหลักทรัพย์อาจส่งผลให้ราคาอาจลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ Market price ก่อนเข้าสู่ช่วง Call Market
  2. หากมีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายหลักทรัพย์อาจส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ Market price ก่อนเข้าสู่ช่วง Call Market

ATO / ATC ของ DW เป็นอย่างไร?

ราคาช่วง ATO / ATC ของหุ้นแม่จะมีเพียงราคาเดียวเท่านั้น ดังนั้นการทำราคาเปิด-ปิดของ DW ก็จะอ้างอิงตามหุ้นแม่เช่นเดียวกัน โดยกรณีส่วนใหญ่ฝั่ง Bid ของ DW จะตรงกับราคา Projected ของหุ้นแม่ตัวนั้นๆตามตารางราคา อย่างไรก็ตามผู้ออกมักจะเตือนนักลงทุนเสมอให้หลีกเลี่ยงการตั้งซื้อ-ขาย DW ในช่วง Call Market เนื่องจากจะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับหุ้นแม่ โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงของ DW ได้ดังนี้

  1. ราคาของ DW ปิดก่อน ราคาของหุ้นแม่ หากราคา Projected ของหุ้นแม่มีการขยับขึ้น-ลงในหลังจากที่ราคา DW ปิดไปแล้ว ทำให้ราคาปิด DW อาจไม่ตรงกับตารางราคาได้
  2. สภาพคล่องในช่วง Call Market ของหุ้นแม่ต่ำ ถ้าสภาพคล่องของหุ้นแม่ในช่วง Call Market ต่ำขณะที่มีนักลงทุนทำการขาย DW ออกเป็นจำนวนมาก หากทางผู้ออกขายหุ้นแม่ออกไม่เพียงพอต่อความต้องการขาย DW ของนักลงทุน ผู้ออกจะไม่สามารถรับซื้อคืน DW ของนักลงทุนได้ทั้งหมด อาจเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิด DW ปิดไม่ตรงตารางเมื่อเทียบกับหุ้นแม่ได้
  3. การทำสภาพคล่องของผู้ออก จากข้อจำกัดในข้อ 2 ผู้ออกจึงมีข้อจำกัดในการรับซื้อ DW ในช่วง Call Market ที่แตกต่างกัน ทำให้นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณา Projected ของราคา DW ประกอบในการซื้อ-ขาย DW ในช่วงดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจเกิดเหตการณ์ที่ราคาปิดของ DW อาจไม่ตรงกับตารางราคา

ตัวอย่าง

ช่วงเวลา Call Market (ATO / ATC)

ato atc

ดังนั้น นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการซื้อ-ขาย DW ในช่วง Call Market เพื่อปิดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นต่อนักลงทุนในช่วง ATO / ATC ได้ไม่มากก็น้อย