fbpx

ถ้าหุ้นอ้างอิงขึ้น XD กับ XW พร้อมกัน ผู้ออกปรับสิทธิยังไง??

August 3, 2018

ถ้าหุ้นอ้างอิงขึ้น XD กับ XW พร้อมกัน ผู้ออกปรับสิทธิยังไง??

กรณีนี้มีนักลงทุนสงสัยกันเยอะเลยครับ เราจึงขอยกตัวอย่างเป็นหุ้น BTS ที่จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD และ XW พร้อมกันในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 แล้วผู้ออกเค้าปรับสิทธิกันยังไงล่ะ? วิธีการไม่ยากเลยครับ ลองมาดูกัน

อันดับแรกเราต้องเช็คก่อนว่า BTS ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD หรือ XW ก่อนกัน โดยเราสามารถดูได้จาก www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ดังรูปด้านล่าง

 

เราก็จะพบว่าประกาศ XW ก่อน XD ดังนั้นผู้ออกก็จะทำการปรับ XW ก่อน (ซึ่งสามารถดูวิธีการปรับสิทธิ DW ที่ขึ้น XW ได้จาก http://www.dwarrant24.com/article/dw-xw/

และเมื่อปรับในส่วนของ XW เรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการปรับสิทธิของ XD ต่อ (สามารถดูวิธีการปรับสิทธิ DW ที่ขึ้น XD ได้จาก http://www.dwarrant24.com/article/dw-xd/)  เท่านี้การปรับสิทธิ เมื่อมีการขึ้นเครื่องหมาย X พร้อมๆกัน ก็เสร็จเรียบร้อย

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหุ้นมีการขึ้นเครื่องหมาย X ถึงแม้จะมีหลายเครื่องหมาย แต่ DW ก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทำให้นักลงทุนสามารถถือกันต่อได้อย่างสบายใจกันได้เลยเด้ออ