รู้หรือไม่!! DW ที่ดีไม่ได้ดูที่ Volume หนาแน่นอย่างเดียวนะ

เพราะ Volume ที่หนาแน่นอาจไม่ได้หมายถึงได้รับความนิยมจากนักลงทุนก็ได้ เนื่องจาก Volume เทรดเดี๋ยวนี้มาจาก Robot Trade ที่เก่งและไวกว่านักลงทุนรายย่อยหลายเท่านัก โอกาสที่จะซื้อขายได้ราคาดีกว่าก็มี แต่โอกาสที่จะซื้อขายได้ราคาแย่กว่าก็มีเช่นกัน เพราะฉะนั้นการซื้อขายราคาเป็นไปตามตารางราคาน่าจะเป็น Best Way ของนักลงทุน แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนสามารถเข้า-ออกได้แบบสบายใจคือการวาง Bid – Offer ที่หนาแน่นต่างหากที่จะทำให้นักลงทุนสามารถเข้า-ออก ได้ตามอำเภอใจแบบไม่มีห่วงอะไร เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปคือเล่น DW เพื่อเก็งกำไรและลงทุนระยะสั้น ซึ่งก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงประมาณหนึ่งแล้ว นักลงทุนไม่ควรเพิ่มความเสี่ยงที่มองไม่เห็นให้เป็นภาระตัวเองอีกโดยไม่จำเป็น ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้เลือกเล่น DW ที่ราคาเป็นไปตามตารางราคาและวาง Bid – Offer หนาแน่น

โดย administrator
แสดงความคิดเห็น
Login เพื่อบันทึก