Further Tissue มันคืออะไรอะ?? 

Q : นี่ๆๆ ไอ่หนู Further Tissue มันคืออะไรอะ?? 

DW24 : อ๋อออออ… Further Issue นะครับ ไม่ใช่ Further Tissue คืองี๊ Further Issue เป็นการออก DW เพิ่มเติมหลังจากที่ออกไปแล้ววันแรก

Q : แล้วทำไมต้องออกเพิ่มด้วยหละ??

DW24 : การที่ผู้ออกต้องออก DW เพิ่มเติม เนื่องจาก DW ล๊อตแรกที่ออกไป ได้ขายออกไปให้กับนักลงทุนได้ครบหรือเกือบจะครบจำนวน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ออกไม่มี DW เพื่อมาทำราคาในกระดานให้ตรงกับตารางราคา เพราะฉะนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและดำรงความสามารถในการทำหน้าที่ของ Market Maker ผู้ออกจึงต้องทำการออก DW เพิ่มเติม หรือ ที่เรียกว่า “ Further Issue “ ไงหละ

หมายเหตุ : จริงๆ แล้ว ผู้ออกไม่จำเป็นต้องออก DW เพิ่มออกมานะครับ แต่ผลก็คือ นักลงทุนที่มีจำนวน DW อยู่ในมือเป็นจำนวนมาก จะสามารถควบคุมราคาของ DW (ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามตารางราคาที่ผู้ออกได้แจ้งไว้) ได้ตามใจชอบเลยหละ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีผู้ออกค่ายใดแจ้งกับนักลงทุนว่า “ ขอให้ระมัดระวังในการลงทุนใน (สัญลักษณ์ของ DW) “ หรือข้อความที่มีความหมายในลักษณะนี้ แสดงว่าผู้ออกนั้นได้ขาย DW ให้กับนักลงทุนได้ครบจำนวน

หรือเกือบจะครบละหละ

#AdminDW24

โดย administrator

อ่านตอนแรกตกใจมากเลย ว่าออก DW เกี่ยวอะไรกับ Tissue

เพ่งเข้ามาอ่าน ตอนแรกนึกว่า admin รีบจนผิด ที่แท้มุขนี่เอง ร้ายยยยยยย!!!

แสดงความคิดเห็น
Login เพื่อบันทึก