สัญลักษณ์ของ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น TPIPP จะต่างจากสัญลักษณ์ของ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น TPIPL อย่างไรอ่า ในเมื่อตัวอักษร 4 ตัวแรกเหมือนกัน??

เนื่องจากหุ้น TPIPL ได้มี DW ออกมาก่อนแล้วทางตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขอให้ใช้ “TPI” เป็นชื่อย่อแทนสำหรับ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น TPIPP ยกตัวอย่าง เช่น

- TPI24C1808A สัญลักษณ์นี้ จะเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้น TPIPP

- TPIP24C1802A สัญลักษณ์นี้ จะเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้น TPIPL

สัญลักษณ์ของทั้งสองตัว ต่างกันนิดเดียว ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายนะค๊าบบ

โดย administrator
แสดงความคิดเห็น
Login เพื่อบันทึก