ลักษณะการทำสภาพคล่องของ DW24 ในช่วง ATO / ATC

ช่วง ATO/ATC ทาง Market Maker จะทำสภาพคล่องแบบ Best Effort นะครับ ขึ้นกับสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิงและความผันผวนของราคา Projected Open/Close เป็นหลัก โดยหลักการคือถ้า MM สามารถ hedging หุ้นอ้างอิงได้ โดยไม่ทำให้ราคา Projected ของหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง ตรงนี้ทาง MM จะส่งคำเสอนซื้อ/ขาย DW ให้กับนักลงทุนครับได้ครับ แต่ถ้ากรณีที่ราคา Projected price ของหุ้นอ้างอิง เปลี่ยนแปลงผันผวน หรือ Projected Volume มีปริมาณไม่มากพอสำหรับการป้องกันความเสี่ยงทาง MM ต้องขออนุญาตไม่ส่งราคาเสนอซื้อหรือขาย ตามสถานการณ์นั้นๆครับ ดังนั้นจะเห็นว่า ช่วง ATO/ATC มีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบกับการทำสภาพคล่องและป้องกันความเสี่ยงของ MM Admin จึงแนะนำให้นักลงทุนส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายเข้ามาก่อนช่วงเวลา random เปิดหรือปิดตลาดนะครับ เพื่อที่ทาง MM จะได้มีเวลาบริการนักลงทุนทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สำหรับในกรณีที่ MM สามารถทำสภาพคล่องได้ ราคา Best Offer ของ DW จะเกาะอยู่กับ Projected Price นะครับ ดังนั้น ถ้าจะขาย DW ในช่วง ATO/ATC นักลงทุนต้องระมัดระวังความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับ   #AdminDW24

โดย administrator

บังเอิญผ่านมาดู อุ้ยนี่มันที่เราถามเมื่อวานนี่ ตกใจหมด 55555

Thank You To Help Me

ทำไมราคา DW24 เกือบทุกตัวจะลดราคา Bid ลงไป 1-2 ช่องเสมอช่วง ATC แม้ราคาหุ้นอ้างอิงคงที่ทั้งก่อนปิดตลาดและหลังปิดตลาด

ยกตัวอย่าง BH24C1806A (ตามภาพลิ้งด้านล่าง)

  • ATC วันที่ 18 ราคาปิด BH Bid ที่ 221 ตามตาราง BH24C1806A ควรจะเป็น Bid 0.47 แต่ความจริงลดลงเหลือ 0.45
  • 10.00 น. วันที่ 19 BH Bid ที่ 220 ราคา BH24C1806A ตรงตามตารางที่ Bid 0.46

อย่างค่ายอื่น เช่น 11 13 28 42 ราคาตรงตามตารางเสมอทั้งก่อนปิดตลาดและATC ส่วน 01 08 ชัดเจนว่าไม่ทำราคาช่วง ATC

 

ลิ้งค์ภาพประกอบ https://www.picz.in.th/image/dWV1vN

อย่างที่เราอธิบายไปครับ ค่ายที่ปิดตรงแปลว่าเค้าใช้ Projected Price เทียบ Bid นั่นก้แปลว่าคนซื้อก็จะเสียประโยชน์ครับ ในกรณีนี้ทาง DW24 เราเลือกให้ Priority กับผู้ซื้อในช่วง ATO/ATC ครับ ดั้งนั้นผู้ซื้อจะได้ประโยชน์จากการซื้อได้ที่ราคาถูกกว่า แต่ผู้ขายจะเสียประโยชน์ ดังนั้นผู้ี่จะขาย DW24 ควรหลีกเลี่ยงในช่วง ATO/ATC ครับ

แสดงความคิดเห็น
Login เพื่อบันทึก