ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2105A
Call
14.42
-3.31%
3
0.10
0.34
44.00%
-16.11% OTM
18.53%
31-May-2021
AOT24C2105A
Call
9.12
-2.24%
2
0.21
0.66
57.00%
-11.61% OTM
27.59%
31-May-2021
BAM24C2106A
Call
7.68
-1.99%
4
0.12
0.42
60.20%
-25.94% OTM
26.58%
30-Jun-2021
BDMS24C2106A
Call
7.40
-1.20%
3
0.26
0.84
51.20%
-10.81% OTM
24.01%
30-Jun-2021
BGRI24C2105A
Call
11.44
-5.78%
17
0.01
0.07
54.00%
-30.91% OTM
30.15%
31-May-2021
BH24C2106A
Call
6.13
-1.20%
2
0.44
0.95
62.00%
-12.78% OTM
36.00%
30-Jun-2021
BTS24C2106A
Call
7.73
-1.34%
5
0.15
0.60
52.00%
-13.36% OTM
25.33%
30-Jun-2021
CKP24C2105A
Call
9.45
-3.05%
3
0.13
0.49
60.00%
-18.23% OTM
36.80%
31-May-2021
COM724C2104A
Call
3.12
-0.28%
4
2.04
1.10
126.42%
43.64% ITM
45.26%
30-Apr-2021
CPF24C2105A
Call
10.25
-2.38%
5
0.08
0.61
53.20%
-12.03% OTM
29.51%
31-May-2021
CRC24C2106A
Call
5.57
-1.05%
5
0.21
0.83
66.00%
-11.04% OTM
37.15%
30-Jun-2021
DOHO24C2104A
Call
3.34
-0.02%
40
1.67
2.57
70.00%
42.54% ITM
47.42%
30-Apr-2021
DTAC24C2104A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-26.79% OTM
27.67%
30-Apr-2021
EA24C2105A
Call
5.42
-1.28%
2
0.32
0.69
80.00%
-2.74% OTM
52.19%
31-May-2021
EGCO24C2105A
Call
11.60
-4.62%
3
0.07
0.20
61.00%
-27.22% OTM
26.54%
31-May-2021
GPSC24C2104A
Call
19.42
-11.08%
2
0.05
0.20
65.00%
-15.12% OTM
44.10%
30-Apr-2021
GUNK24C2104A
Call
4.72
-0.04%
26
0.87
2.21
55.00%
26.53% ITM
36.54%
30-Apr-2021
IVL24C2104A
Call
6.59
-0.79%
2
0.61
2.05
70.00%
14.38% ITM
48.67%
30-Apr-2021
JMT24C2104A
Call
5.90
-0.65%
3
0.57
1.75
75.00%
17.21% ITM
37.15%
30-Apr-2021
KTB24C2106A
Call
6.94
-1.73%
7
0.08
0.49
60.00%
-21.22% OTM
30.81%
30-Jun-2021
OSP24C2106A
Call
9.46
-2.03%
7
0.07
0.42
52.00%
-23.40% OTM
27.93%
30-Jun-2021
PTTG24C2106A
Call
6.27
-1.17%
3
0.30
0.73
60.00%
-12.34% OTM
30.66%
30-Jun-2021
RS24C2104A
Call
5.38
-0.33%
3
1.00
4.91
70.00%
20.89% ITM
46.64%
30-Apr-2021
S5024C2106A
Call
14.09
-2.78%
2
0.17
0.24
37.00%
-20.82% OTM
21.68%
29-Jun-2021
S5024C2106B
Call
17.78
-3.77%
1
0.26
0.43
34.50%
-25.21% OTM
21.68%
29-Jun-2021
S5024P2106A
Put
-18.22
-4.37%
5
0.05
0.08
37.00%
-42.82% OTM
21.68%
29-Jun-2021
S5024P2106B
Put
-17.51
-3.95%
1
0.26
0.41
34.70%
-36.61% OTM
21.68%
29-Jun-2021
SCB24C2104A
Call
12.90
-3.60%
1
0.43
2.41
55.00%
0.97% ITM
30.45%
30-Apr-2021
SCC24C2105A
Call
12.35
-2.37%
2
0.27
1.51
42.00%
-9.11% OTM
19.57%
31-May-2021
SCGP24C2105A
Call
5.08
-0.66%
4
0.36
0.92
66.00%
9.59% ITM
32.84%
31-May-2021
TOP24C2105A
Call
4.96
-0.59%
4
0.44
0.94
66.00%
11.31% ITM
34.73%
31-May-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )