ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2105A
Call
13.12
-3.33%
3
0.10
0.35
44.00%
-16.11% OTM
18.53%
31-May-2021
AOT24C2105A
Call
8.75
-2.22%
2
0.21
0.67
57.00%
-11.61% OTM
27.59%
31-May-2021
BAM24C2106A
Call
7.78
-1.99%
4
0.12
0.42
60.20%
-25.94% OTM
26.58%
30-Jun-2021
BDMS24C2106A
Call
7.44
-1.20%
3
0.26
0.85
51.20%
-10.81% OTM
24.01%
30-Jun-2021
BGRI24C2105A
Call
12.11
-5.99%
17
0.01
0.07
54.00%
-30.91% OTM
30.15%
31-May-2021
BH24C2106A
Call
6.16
-1.19%
2
0.44
0.96
62.00%
-12.78% OTM
36.00%
30-Jun-2021
BTS24C2106A
Call
7.78
-1.33%
5
0.15
0.61
52.00%
-13.36% OTM
25.33%
30-Jun-2021
CKP24C2105A
Call
9.63
-3.05%
3
0.13
0.50
60.00%
-18.23% OTM
36.80%
31-May-2021
COM724C2104A
Call
3.12
-0.26%
4
2.04
1.10
120.92%
43.64% ITM
45.26%
30-Apr-2021
CPF24C2105A
Call
10.37
-2.37%
5
0.08
0.62
53.20%
-12.03% OTM
29.51%
31-May-2021
CRC24C2106A
Call
5.59
-1.04%
5
0.21
0.83
66.00%
-11.04% OTM
37.15%
30-Jun-2021
DOHO24C2104A
Call
3.34
-0.02%
33
1.67
2.57
70.00%
42.54% ITM
47.42%
30-Apr-2021
DTAC24C2104A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-26.79% OTM
27.67%
30-Apr-2021
EA24C2105A
Call
5.26
-1.27%
2
0.32
0.69
80.00%
-2.74% OTM
52.19%
31-May-2021
EGCO24C2105A
Call
12.03
-4.69%
3
0.07
0.21
61.00%
-27.22% OTM
26.54%
31-May-2021
GPSC24C2104A
Call
21.84
-11.58%
2
0.05
0.23
65.00%
-15.12% OTM
44.10%
30-Apr-2021
GUNK24C2104A
Call
4.71
-0.05%
22
0.87
2.20
55.00%
26.53% ITM
36.54%
30-Apr-2021
IVL24C2104A
Call
6.41
-0.80%
2
0.61
2.03
70.00%
14.38% ITM
48.67%
30-Apr-2021
JMT24C2104A
Call
5.74
-0.66%
3
0.57
1.73
75.00%
17.21% ITM
37.15%
30-Apr-2021
KTB24C2106A
Call
7.00
-1.72%
7
0.08
0.49
60.00%
-21.22% OTM
30.81%
30-Jun-2021
OSP24C2106A
Call
9.58
-2.04%
7
0.07
0.43
52.00%
-23.40% OTM
27.93%
30-Jun-2021
PTTG24C2106A
Call
6.29
-1.17%
3
0.30
0.73
60.00%
-12.34% OTM
30.66%
30-Jun-2021
RS24C2104A
Call
5.34
-0.34%
3
1.00
4.87
70.00%
20.89% ITM
46.64%
30-Apr-2021
S5024C2106A
Call
14.36
-2.80%
2
0.17
0.24
37.00%
-20.82% OTM
21.68%
29-Jun-2021
S5024C2106B
Call
17.57
-3.85%
1
0.26
0.45
34.50%
-25.21% OTM
21.68%
29-Jun-2021
S5024P2106A
Put
-15.15
-4.49%
4
0.05
0.08
37.00%
-42.82% OTM
21.68%
29-Jun-2021
S5024P2106B
Put
-17.33
-4.04%
1
0.26
0.42
34.70%
-36.61% OTM
21.68%
29-Jun-2021
SCB24C2104A
Call
12.56
-3.45%
1
0.43
2.40
55.00%
0.97% ITM
30.45%
30-Apr-2021
SCC24C2105A
Call
12.00
-2.36%
2
0.27
1.52
42.00%
-9.11% OTM
19.57%
31-May-2021
SCGP24C2105A
Call
5.08
-0.66%
4
0.36
0.92
66.00%
9.59% ITM
32.84%
31-May-2021
TOP24C2105A
Call
4.95
-0.59%
4
0.44
0.94
66.00%
11.31% ITM
34.73%
31-May-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )