ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2105A
Call
8.45
-1.30%
3
0.24
0.59
44.00%
-17.11% OTM
20.64%
31-May-2021
AMAT24C2103A
Call
3.76
-0.20%
6
0.88
1.85
70.00%
31.14% ITM
52.82%
31-Mar-2021
AOT24C2105A
Call
5.97
-0.94%
3
0.36
0.82
57.00%
-13.30% OTM
40.88%
31-May-2021
AWC24C2103A
Call
4.80
-0.32%
3
1.12
2.19
60.00%
20.60% ITM
55.83%
31-Mar-2021
BAM24C2106A
Call
5.25
-0.83%
4
0.34
0.80
60.20%
-20.83% OTM
33.43%
30-Jun-2021
BDMS24C2106A
Call
6.44
-0.94%
5
0.20
0.61
51.20%
-20.97% OTM
31.23%
30-Jun-2021
BGRI24C2105A
Call
7.17
-1.49%
5
0.13
0.49
54.00%
-23.38% OTM
35.17%
31-May-2021
BH24C2106A
Call
5.19
-0.85%
3
0.41
0.82
62.00%
-21.25% OTM
44.38%
30-Jun-2021
BTS24C2106A
Call
5.21
-0.59%
5
0.31
0.86
52.00%
-9.00% OTM
30.37%
30-Jun-2021
CKP24C2105A
Call
N/A
N/A
N/A
0.20
N/A
60.00%
N/A
41.98%
31-May-2021
COM724C2104A
Call
4.60
-0.77%
2
0.59
1.33
73.34%
1.39% ITM
40.06%
30-Apr-2021
CPAL24C2103A
Call
15.12
-4.78%
3
0.06
0.38
43.00%
-12.90% OTM
23.58%
31-Mar-2021
CPF24C2105A
Call
6.42
-0.94%
7
0.15
0.78
53.20%
-13.53% OTM
31.76%
31-May-2021
CRC24C2106A
Call
4.30
-0.59%
6
0.29
0.91
66.00%
-12.36% OTM
47.54%
30-Jun-2021
DOHO24C2104A
Call
3.67
-0.31%
3
1.05
1.90
70.00%
21.82% ITM
48.73%
30-Apr-2021
DTAC24C2104A
Call
8.08
-2.64%
8
0.05
0.32
60.00%
-26.20% OTM
33.19%
30-Apr-2021
EA24C2105A
Call
3.52
-0.48%
4
0.59
0.82
80.00%
2.95% ITM
54.40%
31-May-2021
EGCO24C2105A
Call
7.08
-1.76%
3
0.19
0.38
61.00%
-30.88% OTM
35.08%
31-May-2021
GPSC24C2104A
Call
6.38
-1.45%
2
0.41
0.85
65.00%
-13.07% OTM
52.12%
30-Apr-2021
GUNK24C2104A
Call
6.89
-1.22%
5
0.18
0.91
55.00%
-7.48% OTM
31.53%
30-Apr-2021
IVL24C2104A
Call
5.01
-0.84%
3
0.41
1.25
70.00%
-1.88% OTM
53.19%
30-Apr-2021
JMT24C2104A
Call
4.32
-0.65%
3
0.47
1.20
75.00%
4.33% ITM
40.04%
30-Apr-2021
KBAN24C2103A
Call
2.55
-0.01%
192
5.15
0.93
52.00%
64.76% ITM
50.62%
31-Mar-2021
KTB24C2106A
Call
5.02
-0.72%
7
0.19
0.76
60.00%
-17.76% OTM
38.54%
30-Jun-2021
MTC24C2103A
Call
7.09
-1.54%
1
0.44
1.14
65.00%
-0.06% OTM
32.48%
31-Mar-2021
OSP24C2106A
Call
6.56
-0.91%
6
0.17
0.71
52.00%
-21.70% OTM
30.37%
30-Jun-2021
PTTE24C2103A
Call
4.31
-0.30%
2
1.89
3.84
65.00%
24.63% ITM
32.12%
31-Mar-2021
PTTG24C2106A
Call
4.74
-0.61%
3
0.47
0.87
60.00%
-11.63% OTM
36.73%
30-Jun-2021
RS24C2104A
Call
3.80
-0.35%
3
1.07
3.99
70.00%
18.54% ITM
42.94%
30-Apr-2021
S5024C2103A
Call
11.57
-1.70%
1
1.17
1.43
39.90%
-0.27% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024C2103B
Call
25.16
-12.99%
4
0.02
0.05
36.20%
-24.59% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024C2103C
Call
46.68
-25.82%
4
0.01
0.05
36.20%
-26.39% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024C2103D
Call
26.20
-15.49%
3
0.02
0.06
37.00%
-28.10% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024C2106A
Call
10.27
-1.39%
2
0.35
0.38
36.40%
-22.06% OTM
26.70%
29-Jun-2021
S5024C2106B
Call
12.31
-1.89%
1
0.71
0.93
34.00%
-26.39% OTM
26.70%
29-Jun-2021
S5024P2103A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
31.00%
-40.55% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024P2103B
Put
N/A
N/A
N/A
0
0.01
41.70%
-47.24% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024P2103C
Put
-23.69
-13.15%
8
0.01
0.03
37.20%
-34.43% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024P2103D
Put
-26.98
-8.45%
2
0.06
0.12
37.40%
-27.07% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024P2103E
Put
-24.71
-7.25%
1
0.18
0.35
36.30%
-22.05% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024P2103F
Put
-18.04
-5.30%
0
0.55
0.86
41.00%
-17.42% OTM
26.70%
30-Mar-2021
S5024P2106A
Put
-10.25
-1.78%
2
0.29
0.30
37.30%
-40.55% OTM
26.70%
29-Jun-2021
S5024P2106B
Put
-10.70
-1.64%
0
1.30
1.38
35.00%
-34.43% OTM
26.70%
29-Jun-2021
SAWA24C2103A
Call
5.99
-1.14%
2
0.56
1.28
70.00%
5.00% ITM
38.01%
31-Mar-2021
SCB24C2104A
Call
6.12
-0.82%
2
0.80
2.32
55.00%
-0.48% OTM
37.03%
30-Apr-2021
SCC24C2105A
Call
9.99
-1.65%
4
0.17
0.44
42.00%
-20.61% OTM
20.25%
31-May-2021
SCGP24C2105A
Call
4.03
-0.45%
6
0.38
0.81
66.00%
5.19% ITM
35.81%
31-May-2021
TOP24C2105A
Call
3.46
-0.27%
6
0.67
0.98
66.00%
18.84% ITM
44.81%
31-May-2021
TQM24C2103A
Call
6.92
-3.10%
1
0.22
0.57
88.00%
-16.19% OTM
46.32%
31-Mar-2021
TU24C2103A
Call
11.31
-4.88%
5
0.04
0.32
60.00%
-17.31% OTM
28.66%
31-Mar-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )