ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
BAM24C2106A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.20%
-29.64% OTM
24.39%
30-Jun-2021
BDMS24C2106A
Call
31.03
-19.07%
1
0.04
0.40
51.20%
-6.33% OTM
19.51%
30-Jun-2021
BH24C2106A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
62.00%
-18.15% OTM
27.22%
30-Jun-2021
BTS24C2106A
Call
30.81
-31.52%
3
0.01
0.16
52.00%
-9.00% OTM
18.33%
30-Jun-2021
CRC24C2106A
Call
18.70
-18.70%
2
0.03
0.40
66.00%
-7.37% OTM
36.42%
30-Jun-2021
KTB24C2106A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-24.29% OTM
18.73%
30-Jun-2021
OSP24C2106A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
52.00%
-14.47% OTM
25.35%
30-Jun-2021
PTTG24C2106A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-16.91% OTM
24.56%
30-Jun-2021
S5024C2106A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-19.76% OTM
15.57%
29-Jun-2021
S5024C2106B
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
34.50%
-24.21% OTM
15.57%
29-Jun-2021
S5024P2106A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
37.00%
-44.70% OTM
15.57%
29-Jun-2021
S5024P2106B
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
34.70%
-38.41% OTM
15.57%
29-Jun-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )